Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Jakie prawa wchodzą w skład praw pozytywnych i negatywnych?

   

  PRAWA POZYTYWNE - tę kategorię tworzą uprawnienia jednostki do uzyskania świadczeń na jej rzecz. Z takich praw socjalnych zatem wynikają roszczenia, nie dotyczące w odróżnieniu od praw politycznych i obywatelskich, mechanizmu ich realizacji i ochrony lecz konkretnego świadczenia. Roszczenie to...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /1 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i scharakteryzuj prawa jednostki

   

  - osobiste ( to prawa bezpośrednio dotyczące egzystencji człowieka w aspekcie fizycznym, psychicznym i prawnym, zapewniając mu warunki wszechstronnego rozwoju wolnego od wszelakiej bezprawnej ingerencji zewnętrznej. Ta grupa praw określana jest także mianem praw i wolności indywidualnych).

  - polityczne...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie prawa zaliczamy do generacji praw człowieka?

   

  Do praw pierwszej generacji zalicza się prawa obywatelskie i polityczne sformułowane na przełomie XVIII i XIX w. pod wpływem koncepcji liberalnych, a następnie zawarte w szeregu konstytucji oraz Pakiecie Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966r.

  Druga generacja praw powstała pod wpływem koncepcji...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie: prawa człowieka

   

  Prawa człowieka to prawa i wolności przysługujące każdej jednostce ludzkiej (np. prawo do życia, wolności i własności). Prawa te wynikają z godności ludzkiej i są niezbywalne, istnieją niezależnie od jakiejkolwiek władzy – władza nie może ich nikomu nadać ani odebrać.

  Jednym z podstawowych...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest dyktatura i co ją odróżnia od totalitaryzmu?

   

  Według współcześnie uznawanych standardów władzę dzieli się na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Jednym z trzech podstawowych warunków demokracji jest rozdział władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Brak rozdziału wyżej wymienionych władz to dyktatura.Mamy do czynienia z...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /2 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie indoktrynacja i podaj jej cele

   

  Indoktrynacja - proces korzystający z propagandy w celu wpajania określonych ideologii, poglądów lub przekonań. Sprowadza do systematycznego i zorganizowanego wpływu na przekonania i poglądy, czyli do urabiania świadomości jednostek bądź grup, których źródłem są idee formułowane przez określoną...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj konstytucję z 22 lipca 1952 (Stalinowską)

   

  W sumie konstytucja z 1952 r. wzorowana na ustawie zasadniczej ZSRR, powtarzała i sankcjonowała przepisy małej konstytucji z 1947 r. oraz późniejszych ustaw szczegółowych podporządkowujących życie w Polsce „władzy ludowej”, nie powołanej przez naród ani przezeń nie kontrolowanej. Kształt konstytucji...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /5 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie autorytaryzm i totalitaryzm

   

  Autorytaryzm to doktryna polityczna i oparty na niej system rządów, kładący nacisk na konieczność podporządkowania się jednostek władzy jednego przywódcy, obdarzonego (lub nie) talentami przywódczymi i dyplomatycznymi, niezachwianą moralnością i zdecydowanym charakterem, oraz rozbudowaną wiedzą na...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /1 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie zmiany wprowadzono w konstytucji PRL w 1976?

   

  Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, konstytucja lipcowa, uchwalona została 22 lipca 1952 i przekształcona 29 grudnia 1989 w Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowana w pierwotnej postaci według wzoru stalinowskiej konstytucji ZSRR z 1936. Legalizowała komunistyczne ustawodawstwo i...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /4 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie consensus

   

  Podejmowanie decyzji na zasadzie konsensusu jest procesem, który umożliwia zaprezentowanie opinii, pomysłów przez wszystkich uczestników zgromadzenia.

  Konsensus nie wymaga od każdego, aby zgadzał się ze wszystkim, natomiast wymaga od grupy wypracowania wspólnego celu i chęci wspólnego rozwiązywania...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /658

  praca w formacie txt

Do góry