Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Rzeczpospolita pod rządami Wazów

  Wprawdzie w połowie stulecia Rzeczpospolita wyszła zwycięsko z licznych wojen, toczonych ze Szwecją, Turcją i Rosją, ale nie była już zdolna działać jako aktywny podmiot na arenie międzynarodowej.

  Szczególnie niebezpieczne było przede wszystkim to, że równocześnie z zachwianiem mocarstwowej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /26.04.2012 Znaków /17 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój nauki europejskiej w XVI i XVII

  W XVI i XVII wieku nastąpił gwałtowny rozwój nauki europejskiej. Dzieła wybitnych myślicieli i nowe przyrządy naukowe odsłoniły całkowicie nowy obraz wszechświata oraz miejsca, jakie zajmuje w nim człowiek. Jednak dla niektórych rewolucyjne odkrycia były trudne do zaakceptowania.

  Przewrót w nauce...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /26.04.2012 Znaków /15 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złoty wiek Niderlandów

  Powstanie i wojna wyzwoleńcza przeciwko Hiszpanii zakończyły starania Holendrów o niepodległość, po uzyskaniu której nastąpił złoty wiek Niderlandów. Nowo powstała republika stała się wkrótce jedną z europejskich potęg gospodarczych.

  Szesnastowieczne Niderlandy (obecnie Holandia, Belgia i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /26.04.2012 Znaków /7 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny religijne

  Przez ponad sto lat w Europie szalały konflikty o podłożu religijnym. Dopiero po wyczerpaniu stron w wyniku wojny trzydziestoletniej (1618-48) zakończył się okres krwawych walk, a fanatyzm religijny zaczął słabnąć.

  W roku 1517 Marcin Luter, niemiecki mnich, zaczął reformację, która miała...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /26.04.2012 Znaków /8 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj materialne i formalne gwarancje praw człowieka

   

  gwarancje materialne (to środki materialne, instytucje i urządzenia potrzebne do realizacji wolności i praw obywatelskich. Gwarancje materialne łączone są z reguły z prawami socjalnymi, ekonomicznymi i kulturalnymi i tylko dla nich mają znaczenie. W istocie są to zasady polityki państwa i nie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i scharakteryzuj 3 cechy absolutnych praw człowieka

   

  powszechne (oznacza to iż przysługują wszystkim ludziom bez względu na to, na jakim terytorium jakiego państwa przebywają, albowiem przysługują one ludziom nawet wtedy gdy dane państwo praw tych nie uznaje. Treść tych praw jest więc powszechna.)

  niezbywalne ( nikt nie może ich się...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza, że system prawa jest zhierarchizowany?

   

  Zhierarchizowany czyli znaczy to, że akt prawny niższego urzędu musi być zgodny z aktem prawnym wyższego urzędu. Normy konstytucji zatem nie mogą być zmienione np. w ustawach, a to właśnie konstytucja jest aktem prawnym, w którym gwarantowane są podstawowe prawa człowieka.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównaj prawo naturalne z prawem pozytywnym

   

  Prawo naturalne jest prawem wcześniejszym i nadrzędnym w stosunku do prawa pozytywnego. Państwo nie nadając jednostce praw, nie może nimi dysponować, a powinno jedynie stać ja ich straży. Jest to podstawą, a dla wielu przedstawicieli oświeceniowej szkoły prawa natury, jedynym zadaniem państwa...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie instytucje państwowe powołano do ochrony praw i wolności człowieka w Polsce i czym się zajmują?

   

  sądy powszechne ( rozpatrują sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego , gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wszyscy obywatele, osoby prawne i prokuratorzy mogą się do tej instytucji zwrócić.)

  Naczelny Sąd Administracyjny (rozpatruje skargi na decyzje...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prześledź proces poszukiwania źródeł praw i wolności

   

  Początkowo za podstawę a nawet źródło praw człowieka uznawano naturę człowieka. Jednak niektóre nurty filozofii podważały poznawalność a nawet istnienie jakiejkolwiek natury bytu, a tym samym i natury człowieka. Stąd też współcześnie zwolennicy absolutnych praw człowieka, jako ich podstawę...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /1 134

  praca w formacie txt

Do góry