Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Przedstaw argumenty za i przeciw w zapisywaniu obowiązków w konstytucji

   

  Argument przeciw:

  Obowiązki obywatelskie nie nadają się do regulacji konstytucyjnej, ponieważ stanowią zbyt skomplikowaną materię, nie mogą być bezpośrednio stosowane, a więc i tak konieczna będzie ustawa, która konkretyzowałaby postanowienia konstytucji. Ponadto obowiązek zapisany w konstytucji i...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz dwie grupy konstytucyjnych obowiązków

   

  Pierwszą grupą obowiązków konstytucyjnych są obowiązki, których podmiotem jest tylko obywatel. Są nimi obowiązek wierności Rzeczypospolitej i troska o dobro wspólne oraz obowiązek obrony ojczyzny.

  Drugą grupę stanowią obowiązki, których podmiotem może być każda osoba, podlegająca jurysdykcji...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie odpowiedzialność i przedstaw jej wymiary

   

  Odpowiedzialność ma zarówno wymiar indywidualny, i wówczas ograniczona jest do samej jednostki i jej życia, jak i wymiar ogólny, społeczny, wówczas odnosi się do dobra wspólnego, spraw publicznych.

  Dotyczy też różnych przedmiotów, gdyż odnosić się może do słowa, działania, lub jego braku, do...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw i krótko oceń formuły sprawiedliwości

   

  formuły egalitarystyczne np. 'każdemu po równo' czyli, każdemu członkowi społeczeństwa należy się taki sam przydział dóbr, niezależnie od osobistych nakładów, na rzecz dobra wspólnego. Następna formuła to 'każdemu według potrzeb' jest to, z oczywistych powodów, formuła nierealistyczna...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień wolności i prawa człowieka i obywatela w polskiej konstytucji

   

  Osobiste:

  prawo do życia

  nietykalność osobista

  prawo do sądu i obrony

  ochrona prywatności

  wolność poruszania się

  wolność religii i sumienia

  wolność wyrażania poglądów

  prawo azylu

  Polityczne:

  wolność zrzeszania się

  wolność...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie organizacje międzynarodowe i za pomocą jakich norm, bronią praw człowieka?

   

  Europejska Konwencja Praw Człowieka ( jest ona traktatem regionalnym, gdyż otwarta jest wyłącznie dla państw członkowskich Rady Europy, do której z kolei mogą należeć tylko kraje demokratyczne. Konwencja jest traktatem, a więc aktem prawnie wiążącym, formułującym wyłącznie prawa i wolności...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Z jakich powodów i w jaki sposób można ograniczyć w Polsce prawa i wolności?

   

  Można ograniczyć prawa i wolności jedynie ze względu na jeden z następujących powodów:

  bezpieczeństwo państwa

  porządek publiczny

  ochrona środowiska

  ochrona zdrowia

  moralność publiczna

  ochrona wolności i praw innych osób

  aby ograniczyć prawa i wolności...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cywilizacja chińska

  Stabilne i samowystarczalne, cesarstwo chińskie rozwijało się przez trzy i pół tysiąca lat, wykształcając unikalną kulturę, obfitującą we wspaniałe dzieła sztuki i osiągnięcia naukowe. Ostatecznie jednak nie wytrzymało technologicznej i gospodarczej rywalizacji z Zachodem, w wyniku czego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /26.04.2012 Znaków /15 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost potęgi Rosji

  Silne państwo ruskie o wyraźnej odrębności kulturowej istniało na wschodzie Europy juz tysiąc lat temu. Późniejsze wydarzenia spowodowały jednak jego izolację od Europy. Postanowił z tym zerwać car Piotr Wielki. Rozpoczął wielkie reformy i otworzył przed Rosją drogę do potęgi.

  Większość...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /26.04.2012 Znaków /14 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludwik XIV

  Ludwik XIV był najpotężniejszym europejskim władcą XVII wieku. W czasach jego panowania Francja umocniła swoją pozycję potęgi gospodarczej i militarnej, nastąpił również wspaniały rozkwit kulturalny tego kraju.

  Ludwik XIV urodził się w okresie, kiedy rzony był przeciwko monarchii, w rękach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /26.04.2012 Znaków /7 221

  praca w formacie txt

Do góry