Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie administracja publiczna

   

  Administracja publiczna – tworzą ją wszystkie instytucje i urzędy, których zadaniem jest bezpośrednie, praktyczne zarządzanie różnymi dziedzinami życia społecznego. W Polsce administrację publiczną dzielimy na rządową i samorządową.

  Administracja rządowa ma dwa poziomy: centralny (rząd) i...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dzieli się administracja rządowa?

   

  Zespolona (ogólna), podlega bezpośrednio premierowi:

  wojewoda

  urząd wojewódzki

  Niezespolona (specjalna), podlega odpowiednim ministrom:

  izby skarbowe

  administracja wojskowa (sztaby, komendy uzupełnień)

  urzędy celne

  urzędy statystyczne

  urzędy...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj dwa typy tolerancji

   

  Tolerancja negatywna – poszanowanie wolności innych poprzez 'znoszenie', a więc nieprzeciwstawianie się cudzym działaniom mimo iż uważamy je za niepożądane. Tak rozumiana tolerancja odnosi się do jakiegoś zła, czegoś, czego się nie akceptuje, ale co się znosi, nie próbuje się zmienić. Celem tak...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /1 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określ granice społecznej tolerancji

   

  Tolerancja nie oznacza bynajmniej pochwały swobody, nie mającej granic samowoli. Również tolerancja ma swoje granice. Mogą określać je na przykład normy prawne jak konstytucja (gwarantująca wolność tworzenia zrzeszeń i fundacji, ale zakazująca równocześnie istnienia organizacji odwołujących się...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co jest celem służby społecznej?

   

  Celem służby społecznej jest indywidualny, konkretny człowiek oraz społeczeństwo jako całość. Istota służby tej jest realizacja celów zbiorowych, warunkiem jej skuteczności jest umiejętność działania z innymi, bowiem służba społeczna wymaga umiejętności grania członka pewnej całości...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest odwaga cywilna?

   

  Odwaga cywilna – świadome przełamanie strachu i przeciwstawienie się sytuacji groźnej, w imię wartości osobistych czy społecznych. Obywatel demokratycznego państwa stale poddawany jest presji propagandy politycznej, mediów, reklamy.

  Obrona w takich przypadkach wymaga dużej odwagi i niezależności...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie patriotyzm. Podaj dwa jego rodzaje

   

  PATRIOTYZM - postawa społeczno – polityczna oparta na miłości do swojego kraju, jego tradycji, przy równoczesnym poszanowaniu innych tradycji narodowych i kultur. Patriota czuje się odpowiedzialny za swój kraj i jest przywiązany do jego tradycji, ale uczucia jego nie wynikają z poczucia wyższości...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest sprawiedliwość społeczna?

   

  Sprawiedliwość społeczna to jest z zasad ustrojowych Polski. Składa się na nią postulat zapewnienia wszystkim obywatelom równości szans oraz zaspokojenia ich elementarnych potrzeb, jak też postulat zagwarantowania należytego wynagrodzenia zasług, wysiłków i wyników pracy.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcia obowiązek, obowiązek obywatelski

   

  Słowo obowiązek sugeruje konieczność zachowania się w określony sposób, powinność pewnego zachowania, której podstawą może być zarówno przepis prawny, jak i umowa zawarta z inną osoba czy grupą. Obowiązek jest ciężarem, któremu dana osoba musi się poddać, niezależnie od tego, czy ma na to...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób nauka prawa uzasadnia związek praw i obowiązków?

   

  W nauce prawa zwraca się uwagę na dwa elementy uzasadniające związek praw i obowiązków. Pierwszy z nich odwołuje się do godności człowieka, twierdząc, że jeśli jednostka ma prawo „być człowiekiem”, to jej podstawową powinnością jest poszanowanie godności innego człowieka.

  Ujmując to inaczej...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /685

  praca w formacie txt

Do góry