Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Jak powstaje ustawa?

   

  Prawo wniesienia projektu ustawy mają:

  grupa co najmniej 15 posłów, tworzących koło poselskie

  Senat

  rząd

  prezydent

  grupa co najmniej 100tys. obywateli

  Projekt trafia do marszałka sejmu następnie Sejm pracuje nad ustawa w trzech czytaniach, W czasie pierwszego zgłasza się...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest budżet, deficyt budżetowy, nadwyżka budżetowa. Procedura uchwalania

   

  Procedura budżetowa jest odmianą postępowania przy przyjmowaniu ustawy, a zatem projekt po trzech czytaniach i pracy w komisjach jest przyjmowany zwykłą większością głosów i wędruje do Senatu, który może wprowadzić do niego poprawki podlegające zatwierdzeniu Sejmu. Inicjatywa w tym wypadku należy...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak wygląda procedura zmiany konstytucji?

   

  Procedura ta zbudowana jest na schemacie procedury ustawodawczej lecz przewidziane są tu ważne modyfikacje. Inicjatywa zmiany konstytucji przysługuje 1/5 posłów, Senatowi i prezydentowi. Zmiana konstytucji dokonuje się przez uchwalenie jednobrzmiącej ustawy przez Sejm i Senat.

  Do zatwierdzenia projektu...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest immunitet i jakie wyróżniamy jego rodzaje?

   

  Jest to tradycyjnie stosowane narzędzie ochrony niezależności parlamentarzystów przed szykanami ze strony innych władz. Ma on zapewnić członkowi parlamentu swobodne wykonywanie jego funkcji.

  immunitet materialny (zakaz pociągania do odpowiedzialności za działalność związaną ze sprawowaniem...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób wybieramy sejm?

   

  Wybory do sejmu są powszechne, bezpośrednie, równe, tajne i proporcjonalne dlatego bywają często nazywane pięcioprzymiotnikowymi.

  powszechne (mogą w nich brać udział wszyscy obywatele państwa. Konstytucja przyznaje tzw. Czynne prawo wyborcze, czyli prawo wybierania wszystkim obywatelom, którzy...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /1 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy kończy się lub ulega skróceniu kadencja Sejmu lub Senatu?

   

  Trwa ona 4 lata, przy czym rozpoczyna się i kończy dla obu izb w tym samym czasie. Skrócenie kadencji sejmu zależy od prezydenta. Ma on obowiązek uczynić to gdy upłynie konstytucyjny termin przewidziany do powołania Rady Ministrów, a Sejmowi się tego nie uda.

  Do swobodnego uznania głowy państwa...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak funkcjonuje sejm? Kto nim kieruje, jak działa?

   

  Organizację i tryb pracy Sejmu i Senatu określają regulaminy uchwalone przez obie izby. Na ich czele stoją marszałkowie i wicemarszałkowie, wybierani przez izby, którzy tworzą prezydia odpowiedzialne za bieżącą organizację prac izb.

  Marszałkowie zwołują posiedzenie Sejmu czy Senatu, decydują o...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj ustrój polityczny państwa polskiego zawarty w konstytucji

   

  Państwo polskie jest republiką, czyli rzeczpospolitą, wspólną sprawą obywateli. Podstawowe kwestie ustroju Rzeczypospolitej Polskiej uregulowane są w konstytucji. Określa ona Polskę jako demokratyczne państwo, które urzeczywistnia zasady sprawiedliwości społecznej (władza suwerenna należy do ludu...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /1 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw społeczny i ekonomiczny ustrój w RP

   

  Konstytucja określa społeczne podstawy istnienia RP. Stwierdza, że podstawą społeczności jest rodzina, oparta na małżeństwie kobiety i mężczyzny. Państwo zobowiązuje się w ten sposób do ochrony rodziny i opieki nad macierzyństwem i rodzicielstwem.

  Drugim filarem ustroju polskiego, a zarazem...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj stosunek państwa polskiego do Kościoła

   

  Podstawą stosunków wyznaniowych w Polsce jest zasada tolerancji, równouprawnienia wyznań i współpracy między państwem a Kościołami.

  Dlatego konstytucja nakłada na władze publiczne obowiązek bezstronności w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, a za razem zapewnienia...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /673

  praca w formacie txt

Do góry