Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  W jakich sprawach rada samorządowa ma prawo wydawania przepisów?

   

  Podstawowym sposobem realizacji przez rade jej funkcji jest wydawanie przepisów gminnych a podstawie tzw upoważnień ustawowych. Czyli wydawanie przepisów jest możliwe tylko wtedy, gdy ustawa bezpośrednio upoważnia do tego gminę. Rada upoważniona jest do wydawania przepisów w następujących...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj przykłady samorządów zawodowych i ich kompetencje

   

  Przykładem mogą być samorządy adwokackie czy lekarskie. Ich członkami są z mocy prawa adwokaci czy lekarze wykonujący zawód. Organami samorządu adwokackiego są izby adwokackie i Naczelna Rada Adwokacka.

  W przypadku samorządu lekarskiego odpowiednio izby lekarskie i Naczelna Izba Lekarska. Do...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak funkcjonuje rada samorządowa? Zwróć szczególna uwagę na komisje

   

  Na czele rady stoi przewodniczący, wybierany z jej składu w wyborach tajnych. Na tej samej zasadzie wybiera się także od 1 do 3 wiceprzewodniczących. Rada pracuje w trakcie sesji zwoływanych przez przewodniczącego. Sesje zwyczajne zwoływane są w zależności od potrzeb gminy, jedna nie rzadziej niż...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest wspólnota parafialna, jaki ma charakter i funkcje?

   

  Jest specyficznym rodzajem wspólnoty. To społeczność wiernych należących do jednego Kościoła. Na ogół ma ona także charakter terytorialny, a parafie, zwłaszcza katolickie są mniejsze niż gminy.

  Ma ona charakter religijny, a zatem przynależność do niej wynika z poczucia własnej więzi z...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest urząd gminy?

   

  Zarząd wykonuje swoje zadania za pomocą urzędu gminy. O strukturze jego decyduje rada gminy, na ogół jednak odpowiada ona zakresowi zadań gminy. Na przykład w dużej gmin, która utrzymuje także komunikację miejska, jednym z elementów będzie wydział komunikacji miejskiej.

  Kierownikiem urzędu jest...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaką rolę odgrywa aktywność obywateli w samorządzie?

   

  Ustawa samorządowa z 1990 roku wyposażyła obywateli w szereg uprawnień umożliwiających autentyczne wywieranie wpływu na władze lokalne.

  Aktywność umożliwia jednostkom i grupom obywateli realizowanie ich interesów i potrzeb. Działalność obywatelska daje okazję do praktykowania wielu...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw strukturę i kompetencje rady powiatu oraz zarządu powiatu

   

  Podobnie jak w gminie rada powiatu jest najwyższym organem stanowiącym i kontrolnym powołanym na 4-letnią kadencję. Na czele rady staje przewodniczący, który odpowiada za organizację jej pracy. Do kompetencji rady należą:

  wybór i odwoływanie zarządu

  wybór sekretarza i skarbnika...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw strukturę i kompetencje sejmiku i zarządu województwa

   

  Organem stanowiącym i kontrolnym na szczeblu województwa jest sejmik, na którego czele stoi przewodniczący (oraz do trzech wiceprzewodniczących). Zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy sejmiku. Do najważniejszych kompetencji sejmiku należy:

  ustalanie zasad gospodarowania mieniem...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /1 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób powołuje się i odwołuje rade samorządową?

   

  Rady są powoływane na 4 lata, w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.

  Rada gminy może być odwołana przed upływem kadencji decyzją gminnego referendum, jeśli zgłosi taki wniosek co najmniej 10% wyborców, a w głosowaniu poprze go minimum 30% mieszkańców uprawnionych do...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kim jest wojewoda i za co odpowiada?

   

  Marszałek jest partnerem wojewody, który to jest przedstawicielem rządu w województwie i odpowiada za realizacje interesu ogólnonarodowego i polityki rządu w regionie.

  Wojewoda odpowiada za przestrzeganie prawa i z tego tytułu nadzoruje legalność działań samorządów, a także jest zwierzchnikiem...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /407

  praca w formacie txt

Do góry