Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcia: podmiot prawa cywilnego, osoba fizyczna, osoba prawna, zdolność prawna, osobowość prawna, zdolność do czynności prawnej, postępowanie egzekucyjne

   

  Podmiot prawa cywilnego – to osoba fizyczna i prawna

  osoba fizyczna - to określenie człowieka w języku prawnym

  osoba prawna – to skarb państwa i organizacje, którym przepisy przyznają osobowość prawną ( np. stowarzyszenia z osobowością prawną, fundacje)

  zdolność prawna – posiadają ją osoby...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest prawo karne i co określa?

   

  Prawo karne jest w stanie powstrzymywać patologię, ponieważ w przeciwieństwie do innych działów prawa, nie jest przystosowane do rozwiązywania problemów społecznych. Ze swej natury ma ono charakter karzący, a nie naprawczy czy prowadzący do nagrody. Kara może więc w najlepszym wypadku powstrzymać...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie wyróżniamy w polskim kodeksie karnym kategorie kar?

   

  grzywna

  ograniczenie wolności

  pozbawienie wolności

  25 lat pozbawienia wolności

  dożywotnie pozbawienie wolności

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak się rodzi prawo?

   

  W Polsce Senat i Sejm sprawują władzę ustawodawczą. Oznacza to, że parlament jako jedyny ma prawo ustanawiania ustaw. Rozporządzenia wydaje Rada Ministrów, ale tylko na postawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i to w celu wykonania tej ustawy.

  aby parlament zajął się jakąś...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak wygląda w RP hierarchia prawa?

   

  Konstytucja jest najwyższym prawem w RP. Oznacza to, że treść wszystkich ustaw nie wyłączając ratyfikowanych umów międzynarodowych, musi być z nią zgodna, rozporządzenia muszą być natomiast zgodne z ustawami. Ważną ustawą jest również uznanie art. 91 konstytucji , iż ratyfikowana umowa...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie wyróżniamy dziedziny prawa oraz czego one dotyczą?

   

  *Prawo publiczne:

  reguluje stosunki między organami państwa oraz między państwem a obywatelem

  charakteryzuje się nierówną pozycją stron, bowiem państwo występuje tu z pozycji siły swej władzy (prawo karne, podatkowe, konstytucyjne)

  *Prawo wewnętrzne

  *Prawo...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest prawo cywilne i co reguluje?

   

  Prawo cywilne to prawo obowiązujące obywateli danego państwa i regulujące stosunki między nimi. Charakterystyczną cechą tego prawa jest równość stron. Ich pozycje społeczne i ekonomiczne mogą być różne, ale pod względem formalnym są sobie równe.

  Prawo cywilne reguluje stosunki społeczne o...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i scharakteryzuj rodziny prawa

   

  *system prawa stanowionego (Polska, państwa Europy kontynentalnej)

  Opiera się na stanowieniu prawa przez organ ustawodawczy (parlament, prezydent) poprzez tworzenie ogólnych norm z zachowaniem formalnych procedur koniecznych do tego by stały się one prawem (debata, głosowaniem podpis, ogłoszenie)...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym grozi brak prawa lub branie sprawiedliwości we własne ręce?

   

  Gdy zaczyna brakować organu władzy jakim jest prawo (ma to miejsce zazwyczaj podczas wojen, rewolucji itd.) robi się wilki bałagan, chaos, ludzie czują się zagubieni i dlatego dążą do stabilizacji poprzez przywrócenie starych norm, a jeśli tego nie przeforsują, wprowadzają nowe zasady...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie moralność. Scharakteryzuj jej związek z prawem

   

  Moralność oznacza praktykę postępowania według określonych reguł i norm. Normy te, nawet w ramach jednego społeczeństwa zmieniają się tylko wraz z upływem długich odcinków czasu, ale i wraz z konkretnymi zmianami społecznymi w krótkich okresach.

  Tworząc prawo ustawodawca opiera się na normach...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /674

  praca w formacie txt

Do góry