Liceum /26 934 prac/

  • Ocena brak

    Czym jest terroryzm? Przedstaw sposób działania terrorystów

     

    Terroryzm jest najczęściej definiowany jako użycie siły lub przemocy przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i w ten sposób wymuszenie na danej grupie ludzi realizacji określonych celów. Działania terrorystyczne mogą dotyczyć całej populacji, jednak...

    Ocena / Przedmiot / WOS

    Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 803

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Czym jest policja i jakich może dokonywać czynności?

     

    Policja jest wyspecjalizowanym organem wykonawczym władzy państwowej, który stoi na straży porządku prawnego, ale nie jest bezpośrednio związany czy podległy organom wymiaru sprawiedliwości.

    Przepisy dotyczące działania policji w naszym kraju znajdujemy w różnych aktach prawnych: w konstytucji, w...

    Ocena / Przedmiot / WOS

    Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 200

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Jakie wyróżniamy rodzaje terroryzmu?

     

    Znawcy przedmiotu dzielą terroryzm na polityczny, kryminalny oraz na indywidualny i zbiorowy.

    Większość z powszechnie znanych organizacji zajmujących się terroryzmem, uprawiała i uprawia terroryzm polityczny. Ma on na celu zmianę ekipy rządzącej, zmianę systemu politycznego, wymuszenie wprowadzenia...

    Ocena / Przedmiot / WOS

    Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /2 093

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Dlaczego obywatele pozostają w domu w dzień wyborów?

     

    Wielu z tych,którzy nie głosują poda powód, iż ich pojedynczy głos nic nie zmieni. Chociaż nawet skład parlamentu zależy zależy od niego w niewielkim stopniu.

    >

    Taka kalkulacja zatem skłania wielu ludzi do pozostania w domu w dzień wyborów.

    Ocena / Przedmiot / WOS

    Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /425

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wymień najważniejsza zagrożenia ekologiczne

     

    - dziura ozonowaa

    - zanieczyszczenie powietrza

    - zanieczyszczenie wód

    - zanieczyszczenie gleb

    - efekt cieplarniany

    - kwaśne deszcze

    - działalność człowieka – nadmierna eksploatacja natury

    Ocena / Przedmiot / WOS

    Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /219

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wyjaśnij pojęcia: unilateralizm i multilateralizm

     

    Unilateralizm zakłada, że pokojowy porządek na świecie można wprowadzić jedynie za pomocą politycznej i militarnej siły, którą w dzisiejszym świecie dysponują Stany Zjednoczone. Państwo to powinno więc przy wsparciu różnych koalicjantów wprowadzać reguły międzynarodowego współżycia i...

    Ocena / Przedmiot / WOS

    Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 125

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Przedstaw najważniejsze spory moralne we współczesnym świecie

     

    Relatywizm kulturowy - pogląd głoszący, iż żadna praktyka kulturowa nie jest dobra ani zła sama w sobie, ale musi być oceniona w kontekście w jakim funkcjonuje. Takie spojrzenie doprowadziło obserwatorów do powstrzymania się od ocen oraz sądów wartościujących obce praktyki z punktu widzenia własnej...

    Ocena / Przedmiot / WOS

    Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /2 876

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Przedstaw poglądy Fukuyamy i Huntingtona

     

    Fukuyama - autor książki pod znamiennym tytułem "Budowa Państwa: Zarządzanie i [nowy] porządek na świecie w XXI stuleciu" - napisał niedawno artykuł w "The Wall Street Journal", również opatrzony wymownym tytułem "Cisza na wschodnim froncie? Azja organizuje się, podczas gdy Ameryka śpi". W napisanym...

    Ocena / Przedmiot / WOS

    Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /983

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wymień najbardziej znane organizacje terrorystyczne oraz najgłośniejsze akty terrorystyczne ostatnich lat

     

    * Terroryzm islamski

    - Al-Kaida

    - Hamas

    - Hezbollah (Partia Boga) - Liban

    - Dżihad - Palestyna, Egipt

    - Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny

    - Dżama’a Islamija - Egipt

    - Brygady Męczenników Al–Aksa

    * Terroryzm etniczno – niepodległościowy

    - ETA

    - IRA

    RAF (Frakcja Czerwonej Armii)

    Włoskie...

    Ocena / Przedmiot / WOS

    Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /786

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wymień i scharakteryzuj zadania RPO

     

    Rzecznik Praw Obywatelskich jest przykładem instytucji, która uzupełnia system prawa i sprawiedliwości w Polsce, czasem pomaga, niekiedy również wyręcza obywatela w dochodzeniu sprawiedliwości. Bywa, jak w Polsce, że jest jeden rzecznik, który zajmuje się wszystkimi naruszeniami praw obywatelskich, albo...

    Ocena / Przedmiot / WOS

    Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 332

    praca w formacie txt

Do góry