Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Rywalizacja kolonialna w XVIII wieku

  W XVIII w. konflikty europejskie zaczęły wpływać na sytuację na całym świecie. Mocarstwa, przede wszystkim Wielka Brytania i Francja, zaostrzyły rywalizację kolonialną, co, jak się okazało, zaważyło na historii całych kontynentów.

  Pod koniec XVII wieku potęga Hiszpanii i Portugalii zaczęła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /motorola Dodano /27.04.2012 Znaków /7 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indie Mogołów

  Dynastia Mogołów zjednoczyła pod swoim panowaniem prawie całe Indie tworząc wspaniałą, bogatą kulturę. Nawet u schyłku świetności, w XVIII-XIX wieku, to właśnie wokół niej skupił się opór przeciw brytyjskim kolonizatorom.

  W roku 1389 władca mongolski Timur wkroczył do Indii i splądrował...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /motorola Dodano /27.04.2012 Znaków /6 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbiory Polski

  Już w XIX stuleciu historycy i publicyści toczyli spory o przyczyny upadku Polski, starając się przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: dlaczego doszło do rozbiorów Rzeczpospolitej? Jedni winą za rozbiory obarczali Rosję, Prusy i Austrię, inni uważali, ie za utratę niepodległości odpowiedzialni...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /motorola Dodano /27.04.2012 Znaków /17 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epoka oświecenia

  XVIII-wieczni pisarze i intelektua liści, uważający siebie za „elitę ludzkości" przypuścili ostry atak na przebrzmiałą ideologię i skostniałe instytucje. Ich wpływ był tak ogromny, ze zdołali całkowicie zmienić sposób myślenia o człowieku i społeczeństwie.

  Wiek XVIII często nazywa się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /motorola Dodano /27.04.2012 Znaków /8 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imperium perskie

  Przez prawie 200 lat imperium perskie rozciągało się od Egiptu po Indus, co stwarzało przez prawie cały ten okres dogodne warunki do rozwoju cywilizacji. Później nastąpił szybki schyłek świetności i imperium uległo potędze Aleksandra Wielkiego.

  Cywilizacje Egiptu i Azji Zachodniej były już...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /motorola Dodano /27.04.2012 Znaków /7 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny dynastyczne XVIII wieku

  W XVIII wieku Europa wstrząsana była wojnami, w których główne dynastie próbowały uzyskać dominację na kontynencie. Jako rezultat tych konfliktów wyłonił się nowy układ sił politycznych.

  W wieku XVI i XVII polityka europejska zdominowana była przez dwie kwestie. Pierwszą z nich był religijny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /motorola Dodano /27.04.2012 Znaków /7 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest globalizacja? Argumenty zwolenników i przeciwników

   

  Globalizacja w swoim podstawowym znaczeniu to swobodny przepływ dóbr, usług, kapitału, informacji i technologii, prowadzący do coraz ściślej ze sobą powiązanego światowego systemu gospodarczego. Globalizacja stała się obecnie słowem kluczem w opisie współczesnego świata, bo wykracza ona daleko...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /2 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw przyczyny dysproporcji pomiędzy bogatą Północą a biednym Południem

   

  Problem nędzy wiąże się z podziałem świata na Północ i Południe. Ma on charakter umowny. Jedną z przyczyn jest kolonialna przeszłość krajów Południa. Państwa kolonialne prowadziły zwykle w koloniach politykę nastawioną na krótkoterminowe korzyści, traktując je jako źródło tanich surowców...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw i scharakteryzuj przyczyny konfliktów międzynarodowych. Scharakteryzuj pojęcie: fundamentalizm

   

  Spór – jako wyraz sprzeczności interesów między państwami. Może to dotyczyć tzw. żywotnych interesów państwa i zagrażać utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Są również spory, które wpływają niekorzystnie na stosunki międzynarodowe, lecz nie stanowią zagrożenie dla...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /2 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw konflikty światowe

   

  - aneksja Kuwejtu przez Irak oraz wojna w Zatoce Perskiej (operacja „Pustynna Burza”) 1990-1991 - konflikt wojenny rozpoczęty zbrojnym najazdem Iraku na Kuwejt 2 sierpnia 1990 roku i zakończonego pokonaniem Iraku przez międzynarodową

  - wojna w państwach byłej Jugosławii oraz interwencja NATO w Bośni i...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /10 294

  praca w formacie txt

Do góry