Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Władcy Wysp Brytyjskich

  W ciągu kilku stuleci Walia i Szkocja łączyły się z Anglią coraz silniejszymi więzami. Tylko Irlandia stała się w XX wieku niepodległym państwem.

  Na terytorium Anglii osiadały niegdyś falami kolejne grupy najeźdźców - Celtowie, Rzymianie, Anglowie i Sasi, Duńczycy, wreszcie w roku 1066...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /lolekbocian Dodano /08.05.2012 Znaków /33 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzystencjalizm

  Czy możliwe jest istnienie systemu filozoficznego - a więc pewnego zbioru zasad i teorii - który z założenia nie przyjmuje żadnych aksjomatów? A zatem czy egzystencjalizm w ogóle można rozpatrywać w kategoriach systemu?

  Wiele nurtów filozoficznych opiera się na zasadzie aksjomatyki polegającej na...

  Ocena / Przedmiot / Pozostałe

  Autor /lolekbocian Dodano /08.05.2012 Znaków /7 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozytywizm logiczny

  Pozytywizm logiczny rozwinął się w pierwszej połowie dwudziestego wieku. Jego zwolennicy usiłowali zastosować w filozofii zasady rozumowania i przeprowadzania dowodów obowiązujące w naukach ścisłych.

  Oba człony określenia „pozytywizm logiczny" wymagają wyjaśnienia. Jeżeli chodzi o pozytywizm...

  Ocena / Przedmiot / Pozostałe

  Autor /lolekbocian Dodano /08.05.2012 Znaków /7 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia języka

  W XX wieku w krajach anglosaskich filozofia skoncentrowała się na analizowaniu znaczeń wypowiedzi z wykorzystaniem narzędzi poznawczych wypracowanych przez nauki ścisłe.

  Tak zwaną filozofię języka można najogólniej podzielić na dwa kierunki. Pierwszy z nich zajmował się zastosowaniem logiki w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /lolekbocian Dodano /08.05.2012 Znaków /7 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schopenhauer i Nietzsche

  Ci dwaj niemieccy myśliciele XIX-wieczni stworzyli oryginalne systemy filozoficzne, w których zrywali z tradycją akademicką i podkreślali irracjonalne i nieuświadomione siły, które nas kształtują.

  Arthur Schopenhauer urodził się w roku 1788 w Gdańsku, znajdującym się wówczas na terytorium Prus...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /lolekbocian Dodano /08.05.2012 Znaków /8 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hegel i Marks

  Dwaj filozofowie niemieccy - Hegel i Marks, analizując system gospodarczy stworzony przez rewolucję przemysłową, zbudowali wielkie teorie społeczne.

  Renesansowy humanizm, ze swoim zainteresowaniem dziełami autorów przedchrześcijańskich i tłumaczeniami Biblii na języki narodowe podważył...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /lolekbocian Dodano /08.05.2012 Znaków /13 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Immanuel Kant

  Kant zaczynał karierę jako wykładowca matematyki i innych przedmiotów ścisłych. W jego pismach możliwości tych dziedzin nauki porównywane są do tego, co można osiągnąć w filozofii. 

  Immanuel Kant urodził się w roku 1724 w Królewcu w Prusach. Jego ojciec był gorliwym luteraninem, któremu dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /lolekbocian Dodano /08.05.2012 Znaków /7 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia w epoce oświecenia

  Monteskiusz (1689-1755) i Wolter (1694-1778) żyli i tworzyli w epoce oświecenia. Twórczość Rousseau (1712-78) zwiastuje początek okresu romantyzmu.

  Charles Louis de Secondat Baron de la Brede et de Montesquieu, czyli Monteskiusz, urodził się w Brede niedaleko Bordeaux we Francji. Studiował prawo, a...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /lolekbocian Dodano /08.05.2012 Znaków /14 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hobbes i Locke

  Dwaj angielscy filozofowie, Hobbes i Locke, żyli i tworzyli w podobnych warunkach - Anglią wstrząsały wojny, panował ostry kryzys polityczny. Obserwując uważnie sytuację, myśliciele ci doszli jednak do odmiennych wniosków.

  Thomas Hobbes (1588-1679) pochodził z religijnej rodziny. Jednak jego ojciec...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /lolekbocian Dodano /08.05.2012 Znaków /8 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kartezjusz i Pascal

  Kartezjusz i Pascal, dwaj francuscy myśliciele XVII-wieczni, stworzyli podwaliny systemu porządkującego problemy filozoficznej religijne i naukowe, który w swych głównych założeniach przetrwał do dziś.

  Rene Descartes, czyli Kartezjusz, urodził się we francuskiej prowincji Touraine w roku 1596 w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /lolekbocian Dodano /08.05.2012 Znaków /14 206

  praca w formacie txt

Do góry