Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJNA 1109--1113.

  Robert Krótkoudy (1054P-1134) książę Normandii (patrz wilhelma i zdo­bywcy najazd na normandię 1070) wystąpił przeciw swojemu młodszemu bratu, angiel­skiemu królowi Henrykowi I (1068-1135) i dokonał nieudanej inwazji na Anglię (1101). W odwecie Henryk najechał Nor­mandię, pobił Roberta (patrz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDREWSA RAJD 1862

  W czasie WOJNY SECESYJNEJ 22 kwietnia 1862 nocą dwudziestu dwóch ochotników Unii pod wodzą Jamesa J. An-drewsa (zm. 1862) wdarło się głęboko na terytorium konfederatów, aby przerwać po­łączenie kolejowe między Mariettą w stanie Georgia a Chattanooga w Tennessee. Żoł­nierze uprowadzili pociąg linii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  amerykańska rewolucja 1775-1783.

  Generał Thomas Gage (1721-1787), guber­nator Massachusetts, usiłując wyegzekwo­wać uchwały parlamentu brytyjskiego, od­rzucane przez amerykańskich kolonistów jako „opodatkowanie bez przedstawiciel­stwa", wysłał żołnierzy brytyjskich, by przejęli armaty i amunicję przechowywane przez kolonistów w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /3 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJNA 1116--1119.

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKA WOJNA DOMOWA 1215-1217

  Niezadowolony z powodu konieczności przyznania na mocy Wielkiej Karty (Magna Carta 1215) wielu swobód, król Anglii Jan (1167-1216) zwrócił się do papieża z prośbą

  unieważnienie Karty. Gdy papież wydałodpowiedni dekret, król zebrał armię złożo­ną z najemników francuskich oraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /1 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMBOŃSKA MASAKRA 1623.

  W Ślad za Holendrami do Indii Wschodnich (Archi­pelag Malajski, Indochiny i Indie) pociąg­nęli angielscy kupcy, którzy osiedlili się na Ambonie, jednej z wysp archipelagu Molu-ków, w obecnej wschodniej Indonezji. Dzia­łała tam już holenderska Kompania Wscho-dnioindyjska zajmująca się handlem korze­niami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBIGENSI, KRUCJATA PRZECIW ALBIGEN-SOM 1208-1229.

  Albigensi, zwolennicy manicheizmu z południowej Francji, zostali uznani przez Kościół rzymskokatolicki za heretyków, a w 1208 papież Innocenty III (1161-1216) wezwał do krucjaty przeciw nim. Wojska z północnej Francji pod wodzą Szymona IV z Montfort (1160P-1218) na­dały krucjacie wymiar polityczny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /1 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALGONKIŃSKO-HOLENDERSKA WOJNA 1641-1645

  Rozwój osadnictwa holender­skiego na obecnej Staten Island i Hacken-sack, w stanie Nowy Jork, wywołał gniew Indian Algonkinów, do których należały te tereny. Gdy latem 1641 administrator kolo­nii holenderskiej, William Kieft, zażądał od Algonkinów daniny, Indianie napadli na osadników na Staten Island i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDRA WIELKIEGO PODBOJE 334--323 p.n.e.

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /3 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALMOHADÓW PODBÓJ ARABSKIEJ HISZ­PANII 1146-1173

  Almohadzi, purytańska sekta muzułmańska pochodzenia berberyj-skiego, około 1125 założyli wojowniczą kon­federację religijną w północno-zachodniej Afryce. Rywalizowali tam z Almorawidami, inną berberyjską sektą muzułmańską. Wielu mieszkańców arabskiej Hiszpanii pragnęło obalić zepsutych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /2 106

  praca w formacie txt

Do góry