Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Jan Kochanowski - Psałterz Dawidów

  Najwyżej wzniósł się talent Kochanowskiego w Psałterzu Dawidowym i w Trenach.

  Już w wiekach średnich psałterz był najulubieńszą książką do nabożeństwa w całym chrześcijańskim świecie, ale na niezwykłej piękności psalmów poznano się dopiero w wieku XVI; wprawdzie ogół szukał w nich po...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /27.09.2012 Znaków /13 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Kochanowski - Pieśni

  Jak Fraszki, tak i Pieśni tworzył Kochanowski w różnych chwilach swego życia, ale kilka zaledwie ogłosił drukiem; całość ukazała się dopiero po jego śmierci. Głów­nym wzorem był mu Horacy; niektóre Pieśni są wręcz przekładami albo też prze­róbkami jego ód. Od Fraszek różnią się Pieśni nie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /27.09.2012 Znaków /24 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Kochanowski - Fraszki

  Najwyżej wzniósł się talent Kochanowskiego w utworach lirycznych - we Frasz­kach, w Pieśniach i w Trenach.

  Na Fraszki (1584) składa się blisko trzysta króciutkich i dłuższych utworów (po dwa do trzydziestu wierszy). Wzorował się w nich Kochanowski trochę na Anakreoncie, więcej na Katullusie, a nade...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /27.09.2012 Znaków /10 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Kochanowski - Odprawa posłów greckich

  Do utworów patriotycznych Kochanowskiego należy także, ze względu na swo­ją tendencję, tragedia pt. Odprawa posłów greckich, podana na theatrum przed Królem Jego M. i Królową Jej M. w Jazdowie pod Warszawą dnia 12 stycznia roku Pańskiego 1578. Na feście u Jego Mści Pana Jana Zamoyskiego, naonczas...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /27.09.2012 Znaków /7 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Kochanowski - Satyr albo dziki mąż i Proporzec albo hołd pruski

  Lecz nie tylko przeszłość, ale i teraźniejszość Polski żywo interesowała Kocha­nowskiego, czego dowodem są jego utwory polityczne, tchnące duchem obywatel­skim. Na ich czele stoi Satyr albo dziki mąż, satyra napisana podczas obrad sejmo­wych w Warszawie, w końcu roku 1563.

  Od razu poznać, że...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /27.09.2012 Znaków /6 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Kochanowski - Szachy i inne poemaciki

  Do najwcześniejszych polskich utworów Kochanowskiego (sprzed roku 1561) należy poemacik Szachy. Poniekąd jest to naśladowanie poematu łacińskiego (Scacchia ludusy to jest Gra w szachy), którego autorem poeta włoski Marek Vida; ale nie brak tu własnych, samodzielnych pomysłów. Obydwaj poeci szczegółowo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /27.09.2012 Znaków /7 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Kochanowski - Poezja w języku łacińskim

  Jako zapalony humanista, rozkochany w literaturze starożytnej," posługiwał się Kochanowski często w poezji językiem łacińskim, naśladując poetów rzymskich. Podczas pobytu za granicą pisał za przykładem Tybullusa i Propercjusza elegie miłosne, w których opiewał swą miłość ku jakiejś Lidii...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /27.09.2012 Znaków /4 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja Jana Kochanowskiego - Muzy

  Poetą był Kochanowski z bożej łaski: urodził się nim i ten dar boży poczytywał za szczęście. Dla zysku nie tworzył nigdy, dla cudzego pożytku - tylko wyjątkowo: prawie wszystkie jego poezje wypłynęły z żywiołowego pędu do twórczości, która była mu tym, czym śpiew dla ptaka; o sławę poety...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /21.09.2012 Znaków /12 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Kochanowski (1530—1584)

  Dzięki Rejowi, Orzechowskiemu, Górnickiemu i innym jeszcze pisarzom proza polska już za panowania Zygmunta Augusta osiągnęła wysoki stopień doskonałości; lecz do zupełnego rozkwitu literatury brakowało jeszcze wielkiej poezji: na rymach wprawdzie nie zbywało już za Zygmunta Starego; byli i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /21.09.2012 Znaków /14 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łukasz Górnicki (1527-1603)

  Młodzież polska kształcąca się we Włoszech przywoziła z sobą do Polski nie tylko wiedzę, zwłaszcza znajomość literatury starożytnej, ale nadto obyczaje, ogładę towarzyską i w ogóle cywilizację włoską, którą się starała potem krzewić we własnym kraju. Otóż jednym z jej najgorliwszych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /20.09.2012 Znaków /54 722

  praca w formacie txt

Do góry