Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Jacek Mijakowski

  W żadnej innej gałęzi literatury XVII wieku zanikanie mądrości i piękna nie uwydatniło się tak wyraźnie jak w kaznodziejstwie; najbardziej zaś typowym przedstawicielem wszystkich ujemnych cech stylu barokowego jest dominikanin Jacek Mijakowski (urodzony około roku 1600, zmarły w 1647). Kocha się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /04.10.2012 Znaków /8 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Literatura sowizdrzalska XVII wieku

  Do najciekawszych i najoryginalniejszych nowości literackich XVII wieku na­leży tak zwana Literatura sowizdrzalska. Ochrzcił ją tym imieniem najwięk­szy znawca piśmiennictwa staropolskiego, Aleksander Brückner, nie tylko z tego względu, że składają się na nią głównie utwory humorystyczne...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /04.10.2012 Znaków /31 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Literatura wieku XVII - zanikanie mądrości i piękna, styl barokowy

  Literatura nasza w wieku XVII nie utrzymała się na tym wysokim poziomie, na jaki się wzniosła w stuleciu XVI: posiada wprawdzie utwory tak piękne jak poe­zje łacińskie Sarbiewskięgo, Sielanki Szymonowicza, Roksolanki Szymona Zimorowicza i Psalmodia Kochowskiego, tak kunsztowne jak liryki Jędrzeja...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /04.10.2012 Znaków /32 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piotr Skarga - Kazania sejmowe

  Na czoło kazań i w ogóle wszystkich pism Skargi wysuwają się Kazania sejmowe (1597).

  Sejmy w dawnej Polsce rozpoczynały się od uroczystego nabożeństwa w ko­ściele, mianowicie od tak zwanej «mszy o Duchu Swiętym», podczas której kazno­dzieja królewski wygłaszał stosowne kazanie; na nabożeństwie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /04.10.2012 Znaków /21 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piotr Skarga

  Jedną z najznamienniejszych cech literatury naszej wieku złotego jest mądry i szlachetny duch obywatelski, który bije z pism i Modrzewskiego, i Górnickiego, i Kochanowskiego, i Klonowicza. Wszyscy, sami kochając Polskę, chcą wpoić jej miłość w serca współbraci, wskazują im drogę do służby...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /04.10.2012 Znaków /37 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Seba­stian Klonowicz

  Odrębne stanowisko wśród poetów ostatniej ćwierci XVI wieku zajmuje Seba­stian Klonowicz (urodzony około roku 1550, zmarły 1602), mieszczanin wielko­polski, (z Kaliskiego). W młodym wieku osiadł na Rusi Czerwonej, we Lwowie, a później zamieszkał w Lublinie, gdzie piastując kolejno różne urzędy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /04.10.2012 Znaków /32 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maciej Stryjkowski

  Oprócz Pamiętników Heidensteina ukazało się za panowania Stefana Batorego inne jeszcze, zupełnie odmienne dzieło historyczne, napisane po polsku, pod szum­nym i długim tytułem: Która przedtem nigdy światła nie widziała, kronika polska-litewska, zmodzka i wszystkiej Ruń: kijowskiej, moskiewskiej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /04.10.2012 Znaków /18 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reinhold Heidenstein

  Świetne czasy króla Stefana, unieśmiertelnione w historii politycznej szeregiem triumfów wojennych nad Moskwą, a w historii literatury - najpiękniejszymi utwo­rami Jana z Czarnolasu, znalazły godnego siebie historyka w osobie Reinholda Heidensteina (1556-1620). Rodem Niemiec (z Prus Zachodnich), wyznania...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /04.10.2012 Znaków /19 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikołaj Sęp Szarzyński

  Tej przedziwnej jasności i prostoty, którą jaśnieje poezja Jana z Czarnolasu, Rytmy Szarzyńskiego, na ogół biorąc, nie posiadają: ich styl jest tak kunsztowny, że się często wydaje nienaturalnym, zwłaszcza dzięki przekładniom (nierównie częs­tszym niż w poezji Kochanowskiego) i w ogóle dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /04.10.2012 Znaków /9 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Kochanowski - Treny

  Treny wyszły w roku 1580 z taką dedykacją: Orszuli Kochanowskiej, wdzięcznej, ucieszonej, niepospolitej dziecinie, która cnót wszy tkich i dzielności panieńskich począt­ki wielkie pokazawszy, nagle nieodpowiednie, w niedoszłym wieku swoim, z wielkim a nieznośnym rodziców swych żalem zgasła - Jan...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /27.09.2012 Znaków /11 062

  praca w formacie txt

Do góry