Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Adam Naruszewicz (1733-1796)

  Oprócz «Monitora)) wychodziło za Stanisława Augusta inne jeszcze czaso­pismo moralne»: «Zabawy Przyjemne i Pożyteczne< (1770-1777). I ono także krze­wiło idee oświecenia w duchu umiarkowanego postępu, i ono walczyło zarówno ze starodawną ciemnotą, jak z nowoczesną wolnomyślnością religijną i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /09.10.2012 Znaków /40 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franciszek Bohomolec (1720-1784)

  Ważną rolę w historii oświaty i literatury stanisławowskiej odegrały czasopis­ma. Pierwsze polskie pismo periodyczne powstało jeszcze za Jana Kazimierza: w roku 1661 zaczął się ukazywać w Krakowie «Merkuryjusz polski ordynaryjny, dzieje wszystkiego świata w sobie zawierający dla informacyi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /09.10.2012 Znaków /32 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franciszek Ksawery Dmochowski (1762-1808)

  Poetów francuskich naśladowano u nas już za czasów saskich, ale dopiero za Stanisława Augusta naśladownictwo to stało się powszechne, przy czym jednak nie zapominano i o wzorach starożytnych, które po dawnemu uchodziły za po­wagę., Teorię Boileau znano dobrze, ale bynajmniej nie poczytywano jej za...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /09.10.2012 Znaków /15 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czasy Stanisława Augusta - Charakterystyka Oświecenia i jego wpływ na literaturę, Klasycyzm i preromantyzm

  Święte hasło Konarskiego: «Aleć i grzech jest wielki, i nigdy nie godzi się desperować o Rzeczypospolitej», nie przebrzmiało bez echa, a jego błogosławiona dzia­łalność na polu myśli politycznej i oświaty nie poszła na marne: co tylko było w Pol­sce dzielnego i mądrego, nie desperowało, ale...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /09.10.2012 Znaków /50 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Konarski (1700-1773)

  Aby jednak odradzająca się dzięki rozumnym jednostkom mądrość literatury mogła wywrzeć wpływ na życie społeczeństwa, należało przede wszystkim wyrwać je z ciemnoty, której głównym źródłem był opłakany stan oświaty; innymi słowy, ze wszystkich potrzeb ówczesnej Polski najbardziej palącą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /09.10.2012 Znaków /38 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Literatura XVIII wieku - Czasy saskie - Marcin Matuszewicz, Kasper Niesiecki, Benedykt Chmielowski, Wojciech Bystrzonowski, Józef Baka, Józef Andrzej Załuski, Wacław Rzewuski, Elżbieta Drużbacka, Stanisław Leszczyński

  W całej historii Polski nie ma okropniejszej, bardziej upokarzającej epoki, jak czasy panowania dwóch Sasów, Augusta II i jego syna, Augusta III. Już w wieku XVII było źle, już triumfowała anarchia i złota wolność, ale przynajmniej gospo­darzami Polski byli Polacy, a jeśli chcieli gospodarować...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /08.10.2012 Znaków /44 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Chryzostom Pasek

  Jak chwałę poezji XVII wieku stanowi epika, tak prozy - pamiętniki. Naj lepsze pozostawił po sobie szlachcic z Rawskiego, Jan Pasek (urodzony około ro­ku 1636, zmarły 1701), wychowanek szkół jezuickich.'W młodym wieku zaciąg­nął się do wojska jako towarzysz pancerny chorągwi Stefana Czarnieckiego;...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /08.10.2012 Znaków /12 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Herakliusz Lubomirski - Poezje

  Z utworów poetyckich Lubomirskiego największą wartość mają poezje reli  gijne oparte na tekstach Pisma świętego, po części Nowego, ale głównie Starego Testamentu. 

  Upodobał on sobie zwłaszcza księgę Salomona pt. Kaznodzieja (Ecclesiastes), ujrzał w niej bowiem częściowo zwierciadło własnej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /08.10.2012 Znaków /12 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Herakliusz Lubomirski - O ułudzie rad księga jedna...

  Większą jeszcze sławę niż Rozmowy Artaksesa i Ewandra przyniosło Lubomirskiemu jego pismo łacińskie, wydane po raz pierwszy w roku 1699: De vanitate consiliorum liber unuss in quo vanitaset Veritas rerum humanarum politicis et moralibus rationibus clare demonstratur et dialogice exhibetur (O ułudzie rad...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /08.10.2012 Znaków /6 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Herakliusz Lubomirski (1642-1702) - Rozmowy Artaksesa i Ewandra...

  Ani jeden pisarz XVII wieku, nie wyłączając Krzysztofa Opalińskiego i Fredry, nie cieszył się taką poczytnością i sławą za życia i długo jeszcze po śmierci, fak mar­szałek wielki koronny Stanisław Herakliusz Lubomirski (1642-1702), autor wielu pism polskich i łacińskich, prozą i wierszem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /08.10.2012 Znaków /33 795

  praca w formacie txt

Do góry