Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Dworek w Bronowicach

  Pod koniec lat 80. XIX w. zafascynowani folklorem młodopolscy malarze z Krakowa odkryli pobliską wieś Bronowice. W 1890 r. jeden z nich, Włodzimierz Tetmajer, ożenił się z córką miejscowego gospodarza. Anną Mikoła)czykówną, i osiadł na stałe w tym oto dworku, zwanym później „Rydlówką"

  Ponad sto lat...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Babia Góra

  Babia Góra jest najwyższym pozatatrzanskun wzniesieniem w Polsce (najwyższy wierzchołek, Diablak - 1725 m n.p.m.). Ma to swoje odbicie w występowaniu pięter krajobrazowych. Oprócz roślinności tzw. regla dolnego i górnego można tu zaobserwować piętro kosodrzewiny i łąk alpejskich, zwanych halami.

  Od...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamek w Dębnie

  Pochodzi z drugiej polowy XV wieku i jest jedną z nielicz­nych w Polsce świeckich budowli z tego okresu. Jakub z Dębna zbudował swoją siedzibę na wzniesieniu, na któ­rym - jak wykazały badania archeologiczne - już wcześniej stała niewielka warownia. Prostą bryłę zamku z czerwonej cegły uroz­maicają...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamek Piastów Śląskich

  Stojący tu od XIII wieku dwór w następnym stuleciu stal się rezydenqą Piastów śląskich. Najpiękniejszy wygląd uzyskał w polowie XVI wieku, za panowa­nia księcia legnicko-brzeskiego Jerzego II, który kontynuując dzieło swego ojca Fryderyka II, dokonał ko­lejnej przebudowy Autorami pro­jektu i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bagna biebrzańskie

  Wczesną wiosną, kiedy topnieją śniegi. Biebrza zalewa obszar porównywalny z powierzchnią jeziora Śniardwy. Z wo­dy wystają jedynie nieliczne pagórki, kępy drzew, krzaków i wysokich trzcin.

  Biebrza to jedyna europejska rzeka, która w całym swoim biegu zachowała naturalny charakter. Przepływając przez...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O literaturze Niepodległej Polski do XVIII wieku

  «A jeśli komu droga otwarta do nieba, - tym, co służą ojczyźnie.» Jeżeli to prawda, co mówi Kochanowski, jeżeli zasługi położone dla ojczyzny otwierają drogę do nie­ba, to ogromna większość pisarzów naszych, których dzieła tworzą literaturę nie­podległej Polski, dawno się już cieszy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /17.10.2012 Znaków /9 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861)

  Jak upadek Konstytucji 3 maja i drugi rozbiór Polski, tak upadek powstania Kościuszki i ostateczna utrata niepodległości odbiły się w poezji współczesnej echem smutku i bólu; Żale Sarmaty Karpińskiego nie są bynajmniej jedynym jego wyrazem: rzewnie przemówił ból patriotyczny w elegii, a raczej w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /17.10.2012 Znaków /16 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojciech Bogusławski (1757 - 1829)

  W kilka miesięcy po Powrocie posła Niemcewicza, dnia 7 września roku 1791, w rocznicę elekcji Stanisława Augusta, ukazał się na scenie warszawskiej «dialog» pod tytułem Dowód wdzięczności narodu. Rzecz dzieje się na wsi - u tych samych pań­stwa Podkomorstwa, co w Powrocie posła, tylko że kiedy w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /17.10.2012 Znaków /32 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Julian Ursyn Niemcewicz - POŻAR, BAJKA ORYGINALNA (1794)

    W obszernym domie, z dawna zamieszkanym, Lecz jak się zdaje, na klęski skazanym, W domie, gdzie mieszkał bogaty i mierny, Zajął się pożar niezmierny. Co bardziej jeszcze powiększyło trwogę, Ze wszech stron wiatry srogie, Wznosząc iskry, dym, płomienie, Ognistą łoną niebieskie sklepienie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /17.10.2012 Znaków /2 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Julian Ursyn Niemcewicz (1757-1841)

  Na literaturę polityczną Sejmu Czteroletniego składają się nie tylko pisma pro­zaiczne, ale i utwory poetyczne (a przynajmniej wierszowane), i nigdy jeszcze w Polsce poezja nie była tak silną i skuteczną bronią do oddziaływania na opinię publiczną jak podczas Sejmu Czteroletniego. Jedni poeci...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /17.10.2012 Znaków /59 306

  praca w formacie txt

Do góry