Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Miasto zwarte a ekspansja przestrzenna

  Rozprzestrzenianie się miast obserwowane zwłaszcza w drugiej połowie XX wieku osiągnęło takie rozmiary, że zrodziło to obawę, iż kontynuacja tego procesu może przynieść niepożądane efekty przestrzenne, ekonomiczne i społeczne. Dostrzegano wprawdzie zalety przestrzennej ekspansji miast, która...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /5 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postfordyzm

  Na początku lat 70. XX wieku, zwłaszcza po kryzysie naftowym z 1973 roku, w krajach wysoko rozwiniętych zaszły zmiany w organizacji produkcji, które zwróciły uwagę wielu badaczy i doczekały się wielu opracowań w literaturze. Początkowo wiązano je z rozwojem nowych technologii, ze skracaniem serii...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /8 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieci gospodarcze

  Jakie siły we współczesnej gospodarce powodują formowanie i rozprzestrzenianie się sieci gospodarczych? Są to narastające stopniowo i okresowo przyspieszane przekształcenia struktury przemysłu i całej gospodarki (Batten, Casti, Thord 1995). Prowadzą one do rosnącego zróżnicowania produktów i usług...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /15 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynamika rynku pracy

  Istotną cechą współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego są zmiany w strukturze zatrudnienia. Wzrasta wtedy udział w zatrudnieniu ogółem zatrudnionych w dziedzinie: zarządzania, logistyki, marketingu, w zakresie badań i wdrożeń, projektowania produktów i wysokiego przetwórstwa, a także handlu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /6 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola małych przedsiębiorstw

  Wśród zmian w organizacji gospodarki dwie mają szczególne znaczenie dla rozwoju gospodarki lokalnej. Są to: rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz wielkich korporacji ponadnarodowych.

  Lata 80. XX wieku były w wielu krajach rozwiniętych okresem przyspieszonego rozwoju małych i średnich...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /4 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolności adaptacyjne systemów. Granice wzrostu

  Pomyślny rozwój regionu zależy w dużym stopniu od tego, czy jego struktura społeczno-gospodarcza jest elastyczna i wykazuje zdolność dostosowywania się do zmieniających się wTarunków zewnętrznych i wewnętrznych. Poszczególne regiony mają różne zdolności adaptacyjne. Zdolności te nic są jednak...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /7 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekombinacja czynników rozwoju gospodarczego

  Nowe koncepcje dynamiki i ewolucji systemów gospodarczych nawiązują lub są, w niektórych przynajmniej punktach, podobne do teorii rozwoju gospodarczego Josepha Schumpetera. Podobieństwa są widoczne w koncepcjach, w których konstruowaniu wykorzystywane są elementy teorii bifurkacji i katastrof, struktur...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /10 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Innowacyjność i rozwój podtrzymywalny

  Według klasycznej definicji Schumpctcra innowacja jest handlowym wykorzystaniem wynalazku. Późniejsze definicje określały ją jako proces zaczynający się od twórczej idei i kończący się na jej wdrożeniu, po którym przechodzi on w rutynę. Epokowe innowacje mają swój cykl życia. Idea może być...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /6 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relokacje i filtrowanie

  Poszczególne produkty odznaczają się charakterystycznymi cyklami życiowymi, które mają określone konsekwencje przestrzenne. Konsekwencjami tymi są relokacje (przemieszczenia, zmiany lokalizacji) oraz filtrowanie produkcji w hierarchicznym systemie miast, od miast większych do mniejszych. Oba rodzaje zmian...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał ludzki

  Tworzenie się kapitału ludzkiego to proces, który należy rozpatrywać w związku z systemem edukacyjnym i rozwojem gospodarczym. Z badań empirycznych przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii (Bradley, Taylor 1996) wynika, że w tym splocie współzależności zachodzą procesy kumulacyjne, prowadzące do...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 382

  praca w formacie txt

Do góry