Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Radzyń Podlaski

  Niegdyś jedna z najpiękniejszych póżnobarokowych rezy­dencji w Polsce, z powodu tragicznych zniszczeń wojen­nych jest dziś mnie) znana, niz zasługiwałaby na to ze względu na swoją klasę artystyczną. Niestety, w 1944 roku zosta­ła podpalona przez wycofujących się Niemców. Z wykwintnych wnętrz nic nie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ratusz w Poznaniu

  Ratusz swój obecny kształt zawdzięcza Janowi Bapty­ście Quadro z Lugano, któ­ry w latach 1550-1560 na zlecenie miasta przeprowadzi! przebudowę gmachu zniszczonego przez pożar w 1536 roku. Na główne], bogato polichromowane] fasadzie z trzy­kondygnacyjną loggią przedsta­wiono wizerunki władców, sceny...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pałac w Rogalinie

  Geometryczny park francuski na tylach pałacu, jeden z najlepie) zachowanych w Polsce, płynnie przechodzi w angiel­ski park krajobrazowy obejmujący nadwarciańskie łąki z największym w Europie skupiskiem starych dębów.

  Wzniesiony w latach 1768--1776 dla twórcy potęgi rodu Raczyńskich, Kazi­mierza, łączy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przełom Dunajca

  Przepływająca przez Pieniny rzeka tworzy w okolicach Sromowców i Szczawnicy niezwykle malowniczą, wąską do­linę o stromych, w większości za­lesionych zboczach, z których wy­rastają strzeliste wapienne turnie. Już w latach 30. XIX wieku organi­zowano spływy przełomem Dunaj­ca. „Widoki są tak...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przylądek Rozewie

  Wznanym pod nazwą Ro-senhoupt (wg innych źró­deł: Rosehaupt) punkcie już w zamierzchłych czasach za­palano ogień mający ułatwić ryba­kom onentację w trakcie połowów na Bałtyku. Pod koniec XVII wieku stała tutaj latarnia, zaznaczona na szwedzkich mapach z tego okresu. Niestety, po rozbiorach Polski na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamek w Pszczynie

  W pszczyńskim pałacu gościły koronowane głowy, dyplomaci i inni wielcy ludzie swoich czasów, m in. Georg Philipp Telemann. słynny niemiecki kompozytor, współczesny Janowi Sebastianowi Bachowi.

  Gęste lasy wokół Pszczyny, bogate w jelenie i żubry, były znakomitym miejscem na polowania. Upodobali je...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pustynia Błędowska

  W czasie II wojny światowej niemieckie oddziały Afrikakorps przed wyruszeniem do walki w Afryce ćwiczyły na Pu­styni Błędowskiej. Również po wojnie część tego terenu była użytkowana lako poligon.

  Jej wielkość (długość ok. 8 km, szerokość 3-4 km) me jest mo­że imponująca, ale to jedyny w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Puszcza Białowieska

  Jeśli komuś me uda się zobaczyć żubra na wolności, może mu się dokładnie przyjrzeć w Rezerwacie Pokazowym Zwie­rząt Puszczańskich niedaleko Białowieży.

  To ostatni pierwotny las nizinny na naszym kontynencie -naturalny charakter zachował m.in. dzięki temu, ze stano­wi! teren łowiecki polskich...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamek w Pieskowej Skale

  Jest jedną z najpiękniejszych budowli renesansowych w Pol­sce. Pierwotna warownia go­tycka stanęła w tym miejscu praw­dopodobnie za panowania Kazi­mierza Wielkiego. W 1377 roku Lu­dwik Węgierski oddal ją rycerzowi Piotrowi Szafrańcowi Była to re­kompensata za zranienie i zniewa­żenie go przez żołnierza z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamek w Nieborowie

  Z harmonijną sylwetką pałacu świetnie komponuje się regularny park, uwa­żany obok Wilanowa za najlepiej zachowane barokowe założenie ogrodowe w Polsce.

  Jedna z nielicznych rezydencji magnackich w Polsce z za­chowanymi w niemal nienaruszonym stanie wnętrzami i bogatym wyposażeniem Powstała w latach...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 404

  praca w formacie txt

Do góry