Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Zalew Soliński

  Jezioro Solińskie, popularnie zwane też Zalewem Solińskim, powstało w 1968 roku po wybudowaniu w Solinie-Zabro-dziu zapory, która spiętrza wody Sanu i Solinki. Ma ona 664 metry długości i 81,8 metra wysokości i jest najwyższa w Polsce. Długość linii brzegowej zbiornika przekracza 150 kilometrów...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamość

  Założone w 1580 roku przez kanclerza i hetmana Jana Zamoy­skiego jest niezwykłą w skali światowej realizaqą urbani­styczną opartą na traktatach XVI-wiecznych architektów Plan Zamościa opracował Włoch, Bernardo Morando, który nie za­pomniał o zbudowaniu dla siebie pięknej kamienicy Wewnątrz...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieliczka - kopalnia soli

  Największa i najpiękniejsza podziemna kaplica w kopalni poświęcona jest św. Kindze. Według legendy to właśnie jej zawdzięczamy odkrycie złóż soli w Wieliczce. Kiedy opuszczała rodzinne Węgry, aby poślubić Bolesława Wstydliwe­go, wrzuciła do kopalni soli w Maramosz zaręczynowy pierścień. Po...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /2 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żelazowa wola

  Biały dworek ze wspartym na dwóch kolumnach gankiem wznosi się na fundamentach dawniejszej, dużo skromniej­szej budowli, w której przyszedł na świat genialny kompo­zytor Jego rodzice: przybyły z Francji Mikołaj Chopin, guwerner dzieci hrabiostwa Skarbków, właścicieli Żelazowej Woli, i poma­gająca im w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pałac w Wilanowie

  Wzniesiona przez włoskiego architekta Augustyna Loc-ciego, byta dwukrotnie przebudowywana za życia kró­la, nabierając coraz większego rozmachu i elegancji Nazwano ją Villa Nova, co wkrótce spolszczono na Wilanów. De­koracją wnętrz zajmowali się najwybitniejsi artyści owych cza­sów, w tym wykształcony za...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  warszawa - Łazienki

  Pierwotnie w miejscu dzisiej­szego parku krajobrazowo--geometry cznego, zaliczane­go do najpiękniejszych w Europie, rozciąga! się królewski zwierzyniec. Nazwa pochodzi od luksusowego pawilonu kąpielowego wzniesione­go na tym terenie w drugiej polowie XVII wieku przez ówczesnego wła­ściciela, filozofa i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Lipka

  Początki kultu sięgają tutaj XIV, a może nawet XII wieku. Wtedy to na przydrożnej lipie zawisła drewniana figura Matki Boskiej. Według legendy mial ją wykonać więzień, któremu w noc poprzedzającą egzekucję ukazała się Maryja, przy­nosząc kawałek drewna oraz dłuto, i poleciła wyrzeźbić swoją...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warszawa - plac Zamkowy z kolumną Zygmunta

  Plac byl niegdyś dziedziń­cem przednim Zamku Kró­lewskiego, ograniczonym od południa murami obronnymi. Swój dzisiejszy wygląd zawdzięcza Jakubowi Kubickiemu. Według je­go planów zburzono część mu­rów i zabudowania znajdujące się przed zamkiem. Stojąca tu kolum­na Zygmunta to pierwszy w Pol­sce pomnik...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sanktuarium na Świętym Krzyżu

  Taką funkqę Łysa Góra pełniła już w czasach przedchrze­ścijańskich,  o czym świadczą pozostałości kamiennego kręgu. Według trudnych do sprawdzenia przekazów czczono tutaj bóstwa słowiańskie o imionach: Łada, Boda i Leli. U stóp wzniesienia stoi kamienna figura zwana Pielgrzymem, niegdyś również...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamek Rydzyna

  Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Sulkowscy przekazali majątek państwu. W latach 20 w pałacu mieściło się elitarne gimnazjum. Hitlerowcy urządzili tu ośrodek wychowawczy Hitlerjugend.

  Pierwszą warownię wzniósł w tym miejscu w XIV wieku Jan z Czerniny Na przełomie XVII i XVIII...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 788

  praca w formacie txt

Do góry