Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Błędne Skały

  Rezerwat przyrody (powierzchnia 21 ha) od 1938, na wysokości 852 m n.p.m. Skalny labirynt o głębokości do 8 m we fragmencie najwyższej ławicy piaskowca na zach. krańcu stoliwa Skalniaka. Dojście do punktu widowowego Drogą Aleksandra z parkingu na polanie YMCa. Przechodzi tędy czerwony szlak...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skalne Grzyby

  Dwukilometrowy ciąg wietrzeniowych form skalnych, na wysokości 680-700 m n.p.m., wzdłuż pn.-wsch. krawędzi środ­kowego stopnia Gór Stołowych. Skały, prze­ważnie ponazywane, przypominają grzyby, maczugi, młoty. Spopularyzowane po odsło­nięciu ich przez wielki wiatrołom w 1955. Przebiegają tędy szlaki...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczeliniec Wielki

  Rezerwat przyrody (50 ha) od 1938, chro­niący najwyższe stoliwo (919 m) z naj­większym i najgłębszym (do 21 m) skalnym labiryntem. Różnorodne i oryginalne formy skałek, na obrzeżu i na Fotelu Pradziada (najwyższa skałka) punkty widokowe. Po wizytach króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II w 1 790 i J. W...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodospad Pośny

  Ciąg malowniczych kaskad do kilkunastu metrów, powstałych w głębokim wąwozie Pośny na krawędzi między środkowym a dolnym poziomem piaskowców (500-600 m n.p.m.). W 1885 wytyczono tędy spe­cjalną ścieżkę. Utworzone pod koniec lat 60. XX w. ujęcie wody dla Radkowa ograni­czyło przepływ wody. Prowadzi...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urwisko Batorowskie

  Jest to wysoka na 20-40 m krawędź pia­skowcowa w środkowym stopniu Gór Sto­łowych (700-705 m n.p.m.), wytworzona w ich pd.-wsch. części. Rozciąga się z pd. wsch. od malowniczego, głębokiego Grod-czego Dołu, rozcinanego przez Bobrówkę, ku pn. zach. do równie głębokiej dol. Mo­stowej Wody. Łączna dł...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karkonoski Park Narodowy

  Obejmuje grzbietowe partie Karkonoszy i dwie eksklawy. Pierwsze działania ochronne już końcu XIX w., pierwsze rezerwaty w 1933. Utworzony w 1959 na powierzchni 5547 ha. W 1974 wpisany przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody ONZ (UICN) na listę parków  o znaczeniu międzynarodowym, w 1992 ustanowiony...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /2 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodospad Szklarki

  Eksklawa parku (55 ha) chroniąca wodo­spad o wysokości 13,3 m w Szklarskiej Porębie Dolnej, u ujścia Szklarki do Ka­miennej. Przebiegają tędy szlaki turystyczne czarny i niebieski. Już w 2 poł. XVIII w. wąwóz udostępniony do zwiedzania, od 1868 gospoda, obecnie schronisko PTTK...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kotły Małego i Wielkiego Stawu

  Powstały jako formy lodowcowe pod ko­niec plejstocenu (zlodowacenie Wisły) w Śląskim Grzbiecie, nad Karpaczem Gór­nym, oba rezerwaty ścisłe. W większym, chronionym od 1933, Mały Staw (3 ha, głę­bokość 2,89 m) na wys. 1183 m. Żyje tu reliktowy ślimak, wirek słodkowodny. Na la­winiastych ścianach...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Równia pod Śnieżką

  Rozległe spłaszczenie (dł. 3 km, pow. 9 km2) na Śląskim Grzbiecie, poniżej Śnieżki, wznoszącej się o 200 m od wsch. Jako przedgórnomioceńska powierzchnia zrów­nania stanowi relikt krajobrazu Karkonoszy przed dźwignięciem ich do obecnej wy­sokości i jest chroniona jako rezerwat ścisły. W większości...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzeum KPN

  Muzeum i Dyrekcja Parku znajdują się w Sobieszowie przy ul. Chałubińskiego 23, na skraju lasu pokrywającego górę Chojnik. Ekspozycja obejmuje część historyczną i przyrodniczą, ponadto bogata biblioteka. W 2003 otwarto Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej KPN przy dolnej stacji wyciągu w Szklarskiej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /338

  praca w formacie txt

Do góry