Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Mury obronne Torunia

  Na system obronny Torunia składały się mury o przeciętnej grubości 1,2 m i wyso­kości 6 m, bramy i baszty oraz fosa. Obwarowania powstawały od XIII do XV w. Najstarszymi obiektami zachowanymi do dziś są Brama Żeglarska oraz Baszta Warto­wnicza,zbudowane w XIII w. Charakterysty­czna jest baszta Krzywa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ratusz Staromiejski w Toruniu

  Gotycki z elementami późnorenesanso-wymi, w centrum rynku staromiejskiego. Powstawał stopniowo od poł. XIII w. Dzisiejszą postać nadano mu na ogół w koń­ca XIV w. ale wieża pochodzi z XIII w., a drugie piętro i wieżyczki z 1602-04. Facjatki po 3 stronach dodano podczas odbudowy w 1 poł. XVIII w.; po...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kruszwica

  Miasto w powiecie inowrocławskim, na Kujawach, przy pn. krańcu Gopła. Znaczący ośrodek przemysłu rolno-spożywczego, zakłady tłuszczowe, zbożowe, cukrownia. 10 tys. mieszkańców. Legendarna stolica państwa Piasta. Naj­starsze wykopaliska sięgają neolitu. Głów­ny gród istniał na Ostrowie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Golub-Dobrzyń

  Miasto powiatowe nad Drwęcą, na granicy ziemi chełmińskiej i dobrzyńskiej, 8 tys. mieszkańców. Golub był najpierw grodem przy prze­prawie przez Drwęcę. Dobra golubskie, należące do biskupstwa włocławskiego, drogą zamiany otrzymali Krzyżacy, którzy w 1331 nadali osadzie prawa miejskie i zbudowali...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lubostroń

  Wieś na skraju doliny Noteci. Od XVIII w. do 1939 własność Skórzewskich. Wychował się tu i w latach 30. XIX w. często przebywał poeta Stefan Garczyński, autor „Wacława dziejów". Był przyjacielem Adama Mickie­wicza, który zapewne go tu odwiedził. Pałac wzniesiono 1795-1800 wg projektu Stanisława...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grudziądz

  Miasto powiatowe na prawym, wysokim brzegu Wisły, przed ujściem Osy. 102 tys. mieszkańców. Od X w. gród pełniący rolę strażnicy państwa polskiego. Od 1207 r. we włada­niu Konrada Mazowieckiego, który nadał w 1222 Grudziądz biskupowi misyjnemu Prus, Chrystianowi. W 1225 Chrystian zrzekł się nadań na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bydgoszcz

  Miasto w pradolinie Wisły, nad Brdą w po­bliżu jej ujścia. Siedziba wojewody ku­jawsko-pomorskiego, ośrodek kulturalny, naukowy i gospodarczy ważny węzeł komunikacji drogowej, kolejowej i wodnej, 387 tys. mieszkańców. Od XIII w. gród i siedziba kasztelana. Od 1327 własność Władysława Łokietka. W...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /3 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Radzyń Chełmiński

  Miasto na Ziemi Chełmińskiej w pow. grudziądzkim. 2 tys. mieszkańców. Wzmiankowany w 1015 jako gród pruski, zdobyty i zniszczony przez Bolesława Chrobrego. Od 1231 w rękach Krzyżaków, którzy budują drewniany gród i lokują w 1234 miasto. W 1397 rycerze Ziemi Chełmińskiej pod przywództwem Mikołaja z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inowrocław

  Miasto powiatowe, stolica Kujaw Zach., uzdrowisko, znaczący ośrodek produkcji soli. Duży węzeł kolejowy. 80 tys. miesz­kańców. W dokumentach po raz pierwszy w 1185 pod nazwą Novo Wladislaw. Do poł. XIII w. Inowrocław należał do dzielnicy mazo­wieckiej. W końcu XIII w. powstało księstwo kujawskie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chełmno

  Miasto powiatowe na krawędzi Wyso­czyzny Chełmińskiej, na prawym brzegu Wisły na 9 wzgórzach przy szosie nr 1 Łódź - Gdańsk. 22 tys. mieszkańców. Początki grodu sięgają X w. Po zniszcze­niach dokonanych przez Prusów, Krzyżacy przenieśli gród na obecne miejsce i otoczyli murami. W 1233 nadali miastu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 831

  praca w formacie txt

Do góry