Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Hniszów

  Wieś nad Bugiem, 25 km na pn.-wsch. od Chełma. Pomnik przyrody, „Dąb Bolko" rośnie na skraju niewielkiego parku folwarcznego. Najpotężniejszy dąb na Lubelszczyźnie, 0 grubości 8,92 m, wysokości 30 m i pięknie ukształtowanej rozłożystej koronie. Wg legendy, pod dębem odpoczywał Bolesław...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kock

  Kock, miasto na pograniczu Pradoliny Wieprza i Równiny Łukowskiej, nad Tyśmienicą. 4 tys. mieszkańców. Prawa miejskie w 1417, w XVI-XVII w. ośrodek kalwiński, od XVII w. duże skupisko Żydów, znany ośrodek chasydzki, w XVIII w. własność Anny Jabłonowskiej, która roz­budowała miasto wg jednolitej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hamernia

  Wieś na pograniczu Roztocza Środkowego i Równiny Biłgorajskiej nad rzeką Sopot.Rezerwat krajobrazowy „Czartowe Pole", na pd. od Hamerni w parku krajobrazowym Puszczy Solskiej, utworzono w 1958 (64 ha) w celu ochrony krajobrazu przełomu rzeki Sopot przez strefę krawędziową Roztocza Środ-kowego. Na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wola Gułowska

  Wola Gułowska wieś na pograniczu Równiny Łukowskiej i Wysoczyzny Żele­chowskiej, 20 km na pn.-zach. od Kocka. Barokowy kościół Karmelitów Narodzenia NMP zbudowany w XVII w., z obrazem MB koronowanym w 1982. Sanktuarium unitów podlaskich i żołnierzy Września 1939. Muzeum Czynu Bojowego Kleeber-czyków...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hrebenne

  Wieś na skraju Roztocza Wschodniego i Równiny Bełskiej, przejście graniczne z Ukrainą. Wzmiankowana w 1486, w XIX w. krwawo stłumiony bunt chłopów, w 1918 walki polsko-ukraińskie. Podczas akcji „Wisła" w czerwcu 1947 ludność ukraińska sta­nowiąca ponad połowę mieszkańców zo­stała...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kodeń

  Wieś na Równinie Kodeńskiej, nad Bu­giem, 20 km od Terespola.  Wzmiankowany w XV w. Od XVI w. w posiadaniu Sapiehów. W 1511 prawa miejskie. Następnie w posiadaniu Fle­mingów, Czartoryskich i ponownie Sapie­hów (do 1880). W 1869 utrata praw miejskich. Nad Bugiem dawna cerkiew zamkowa z ok. 1540 jedyna na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jabłeczna

  Wieś na Równinie Kodeńskiej, nad Bu­giem, 30 km na pn. od Włodawy. W miejscu, gdzie zatrzymała się płynąca Bugiem ikona św. Onufrego, powstał klasztor prawosławny. Istniał już w XV w., o czym świadczy rękopiśmienny eg­zemplarz Ewangelii z 1498. Klasztor był przez wieki ostoją prawosławia na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fort VII

  Po II rozbiorze Toruń stał się miastem przygranicznym. Zaborca przekształcił je w twierdzę. Umocnienia, nadwątlone przez wojska francuskie w 1806, zostały odnowio­ne po Kongresie Wiedeńskim. W 2 poł. XIX w. rozbudowano fortyfikacje. Powstała nowoczesna twierdza, jedna z największych w Europie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katedra w Toruniu

  Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, dawna fara Starego Miasta, znajduje się na pd. od rynku. Po utworzeniu w 1992 diecezji toruńskiej został pod­niesiony do godności katedry. Jest to gotycka, trzynawowa bazylika. Jej budowę rozpoczęto w 1260 od wzniesienia pre­zbiterium i kontynuowano...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pałac Eskenów

  Zwany również „Czerwonym Spichle­rzem", to dawna kamienica gotycka z końca XIV w. przebudowana w XVI w. na re­nesansową rezydencję patrycjuszowskiej rodziny Eskenów. W XIX w. urządzono tu wojskowy magazyn prowiantowy. Zachował się front z charakterystycznymi profilowany­mi wnękami. Renesansowy portal z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /520

  praca w formacie txt

Do góry