Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Zamość

  Miasto w Padole Zamojskim, nad Łabuńką i Topornicą. Wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury. 68 tys. mieszkańców.  Miasto założone przez Jana Zamoyskiego w 1580 wg planów Bernardo Morando. W 1595 powstała Akademii Zamojska. Przywileje osiedlania się w Zamościu uzyskali Ormianie, Żydzi i Grecy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /3 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobobór

  Wieś na skraju Równiny Łęczyńsko-Wło-dawskiej, nad Bugiem, 10 km na pd.-wsch. od Włodawy. W hitlerowskim obozie zagłady od V 1942 do X 1943 zamordowano ok. 250 tys. osób, niemal wyłącznie Żydów. 14 X 1943 wybuchł zbrojny bunt. Spośród ucieka­jących więźniów, tylko część znalazła się na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Parku

  Na pd. skraju Zwierzyńca, oddany do użytku w 1994, prowadzi edukację przy­rodniczą i obsługuje ruch turystyczny w RPN. Ekspozycję muzealną tworzą trzy podstawowe działy: geograficzny, history­czny, przyrodniczy.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poleski Park Narodowy

  Na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej. Utworzony w 1990, obejmuje 9,7 tys. ha. Stanowi namiastkę tundry i lasotundry. Wcześniej istniały tu rezerwaty: Durne Bagno, Jezioro Moszne, Jezioro Długie, Torfowisko Orłowskie, Bagno Bubnów. Charakterystycznymi zbiorowiskami roś­linnymi są torfowiska: niskie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomaszów Lubelski

  Miasto we wsch. części Roztocza Środ­kowego, nad Sołokiją, przy szosie Warszawa - Lwów. 20 tys. mieszkańców. Założony w 1590 przez Jana Zamoyskiego, początkowo jako Jelitowo, prawa miejskie w 1621. Układ miasta jest dziełem Bernardo Morando. Do 1866 miasto prywatne, 1867­-1975 i od 1999 siedziba...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo lubuskie

  Powierzchnia 13 984 km2, 1,0 mln mieszkańców. Gęstość zaludnienia prawie o połowę niższa od średniej krajowej. Północna i środkowa część województwa leży na terenie Pojezierzy Południowobałtyc-kich, część pd.-zach. na Nizinach Środkowopolskich, krańce południowe na Nizinach...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /3 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ścieżka przyrodnicza -„Dąb Dominik"

  Na trasie Kolonia Łomnica-Jamniki, dł. 4,5 km, upamiętniająca prof. Dominika Fijałkowskiego, jednego z inicjatorów utworzenia PPN. 14 oznakowanych przy­stanków umożliwia poznanie kompleksu zbiorowisk roślinnych związanych z suk­cesją jeziora Moszne.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nełęczów

  Miasto na Płaskowyżu Nałęczowskim, nad Bystrą. 4 tys. mieszkańców. Początki uzdrowiska sięgają 2 poł. XVIII w., kiedy zaczęto wykorzystywać do celów leczniczych źródła żelaziste. Od 1877 roz­wój osady za przyczyną Fortunata Nowic­kiego, Wacława Lasockiego i Konrada Chmielewskiego. Od 1963 r. -...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plac Litewski

  Centralny plac miasta. Pomniki: Unii Pol­sko-Litewskiej (1826), Konstytucji 3 Maja (1916), Nieznanego Żołnierza, Józefa Cze­chowicza i Józefa Piłsudskiego. Dawne pała­ce: Lubomirskich, (ok. 1693, proj. Tylmana z Gameren, przeb. 1823-29) i Czartoryskich (1 poł. XVIII w., przeb. XIX...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porytowe Wzgórze

  Na Równinie Biłgorajskiej, nad Branwią, 15 km na pd. od Janowa Lubelskiego. Bitwa nad Branwią, największa bitwa partyzancka na ziemiach polskich, była następstwem akcji Sturmwind I, związanej z zabezpieczeniem przez wojska niemieckie zaplecza zbliżającego się frontu wschodnie­go. 14 VI 1944 okrążone...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 007

  praca w formacie txt

Do góry