Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Kutno

  Miasto powiatowe na zach. skraju Rów­niny Kutnowskiej, nad Ochnią (l. dopływem Bzury), 51 tys. mieszkańców. Ważny węzeł kolejowy. Pierwsza wzmianka z 1301, prawa miej­skie w 1342, od XV w. duże skupisko Żydów. W 1 753 pożar doszczętnie zniszczył miasto. Uruchomienie połączenia kolejowego z Warszawą...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łowicz

  Miasto powiatowe na Równinie Łowicko-Błońskiej, nad Bzurą, węzeł kolejowy. 32 tys. mieszkańców. Pierwotnie wioska zwana Łowiskiem. Przed 1136 Bolesław Krzywousty nadał tutejsze dobra arcybiskupom gnieźnień­skim, którzy wznieśli zamek, siedzibę ka­sztelanii wyjętej spod jurysdykcji książęcej. W...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /4 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Park Narodowy „Ujście Warty"

  Położony w Kotlinie Gorzowskiej, w zach. części Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, u ujścia Warty do Odry. Powierzchnia ok. 8 tys. ha, w tym pod ochroną ścisłą 682 ha. Otulinę, niemal w całości, stanowi obszar Parku Krajobrazowego „Ujście Warty". W 1977 r. pod nazwą „Rezerwat Słońsk" ochroną...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /3 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bogusławice

  Wieś 1 km od Wolborza, 2 km od trasy katowickiej. Pierwsza wzmianka z 1215. Wieś należała do biskupów kujawskich (jako część klucza wolborskiego), a w okresie rozbiorów do  rosyjskiego generała Reihnitza, następnie ro­dziny Witte. Zachował się dwór z XVIII w. oraz zabytkowy park z XIX w. Park wraz z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chyrzyno - Ośrodek Edukacyjny Parku

  Dyrekcja Parku znajduje się 1 km przed Kostrzynem, w wybudowanym w 1996 r. budynku, który pełnił jeszcze przed powo­łaniem Parku, funkcję Centrum Zarządza­nia, Edukacji Przyrodniczej i Badań Nauko­wych. Budynek znajduje się nad kanałem połączonym z rozlewiskami Warty i Posto­mi, a góruje nad nim 23...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Boguszyce

  Wieś nad Rawką, 5 km na pd.-zach. od Rawy Mazowieckiej. Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa zbudowany w 1558 z fundacji Wojciecha Rawicza Boguskiego. Kilkakrotnie restauro­wany. Drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany, trójnawowy. Korpus na planie zbliżonym do kwadratu, z prezbiterium szerokości...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ścieżka przyrodnicza „Ptasim szlakiem"

  Znajduje się na terenie Obwodu Ochron­nego „Słońsk", a rozpoczyna od wiaty przy Moście Wysokińskiego. Na odcinku 2 km umieszczono 5 tablic informacyjnych, a na końcu przy IV Moście czatownię do obser­wacji ptaków. W okresie lęgowym można obserwować ptaki wodno-błotne m.in. czaj­kę, rycyka oraz...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świerkocin

  Wieś w gminie Witnica, położona nad Wartą, przy drodze Nowiny Wielkie-Krze-szyce. Kościół eklektyczny z 1857 r. Na łąkach nadwarciańskich usytuowany jest prywatny Ogród Zoologiczny typu sa­fari. Otwarty w 1996 r., co rocznie jest roz­budowywany i ulepszany. Obecnie na 20 ha powierzchni parku znajduje...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grębień

  Wieś, 11 km na pd. od Wielunia. Znana od 1299, od XIV w. należała do arcy­biskupów gnieźnieńskich. Kościół św. Trójcy zbudowano z fundacji kapituły gnieźnieńskiej. Drewniany, kon­strukcji zrębowej, z późniejszą wieżą. Prezbiterium węższe od nawy, zamknięte prosto. Przy nawie od zach...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rokitno

  Wieś 12 km na pn. od Międzyrzecza, w pagórkowatej okolicy, przy drodze do Przy-tocznej. Wzmiankowana po raz pierwszy w 1378 r. Znana miejscowość pielgrzymkowa. Na wzniesieniu w centrum wsi, otoczony murem ceglanym, późnobarokowy kościół MB Królowej Rokitniańskiej, zbudowany w 1746-56 wg proj. K. M...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 042

  praca w formacie txt

Do góry