Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Jaskinia Wierzchowska Górna

  Znajduje się w Jurze Krakowsko-Czę­stochowskiej, na lewym zboczu Doliny Kluczwody, w masywie skałek Berdo, na wysokości 388 m n.p.m. To teren wsi Wierzchowie, na zach. od Białego Kościoła, położonego przy drodze Kraków - Olkusz. Jaskinia Wierzchowska Górna ma trzy otwory, dwa ok. 10 m nad dnem doliny i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barbakan i Brama Floriańska

  Najbardziej efektowny fragment murów obronnych miasta (których większość rozebrano w XIX w.). Zgodę na ich budowę wydał Leszek Czarny w 1285. Pierwsze partie, z bramami: Grodzką, Szewską i Floriańską, powstały do 1300, ale ukoń­czono mury dopiero w XV w. Miały wów­czas 47 baszt i 8 bram głównych. Od...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo małopolskie

  Powierzchnia 15 144 km2, 3,3 mln. mieszkańców. Obejmuje część Wyżyny Małopolskiej, Pogórza Podkarpackiego, Beskidów Zachodnich, Beskidu Niskiego, Pienin i Tatr. Ogromne zróżnicowanie krajobrazu: od doliny Wisły po najwyższe w Polsce góry. Całe województwo (za wyjątkiem Orawy) leży w dorzeczu Wi­sły...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /3 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomaszów Mazowiecki

  Miasto powiatowe, na Równinie Piotr­kowskiej, nad Pilicą i jej dopływami Wolborką i Czarną. 70 tys. mieszkańców Osada założona w 1788 przez Tomasza Ostrowskiego, który uruchomił zakłady metalurgiczne przerabiające miejscowe rudy żelaza, a w 1824 manufakturę tkacką, do której sprowadzano tkaczy ze...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciężkowice

  Miasteczko na wzgórzu 280 m n.p.m., nad rz. Białą, przy drodze Gorlice - Tarnów. 2,5 tys. mieszkańców. Pierwsza wzmianka z 1 123-25 z doku­mentu zatwierdzającego wieś Cecouici jako posiadłość klasztoru tynieckiego. Akt lokacji miastu nadał w 1348 król Kazimierz Wielki, który jeszcze w 1336 rozpoczął...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bartne

  Wieś na pd. od Gorlic nad potokiem Bartne. W 1796 urodził się tutaj greckokatolicki biskup przemyski Foma Polański, a w 1843 biskup diecezji grekokatolickiej w Stanisła­wowie - Julian Pełesz. W XIX i 1 poł. XX w. Bartne było głównym ośrodkiem łemkow­skiego kamieniarstwa. Tu, z miejscowego piaskowca...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tum k.Łęczycy

  Wieś, 2 km na wsch. od Lęczycy. Grodzisko, zwane „Szwedzką Górą", to pozostałości najstarszej przedlokacyjnej Lęczycy, datowane na VI-VII w. Około 1000 r. założono opactwo bene­dyktyńskie, ślady fundamentów odkryto w 1954-56 pod posadzką kolegiaty. Kolegiata p.w. NMP i św. Aleksego, zbudowana...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dębno

  Wieś nad potokiem Niedźwiedź na skraju Pogórza Wielickiego, 24 km od Tarnowa w kierunku Krakowa. Pierwsza wzmianka z 1315. Na niewielkim wzniesieniu zamek ry­cerski, zbud. w 1470-80 przez Jakuba Dębińskiego kasztelana krakowskiego. Rozbudowany przez Ferenca Weselegi (sekretarza króla Stefana Batorego) w II...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biecz

  Miasto na Pogórzu Ciężkowickim, nad rz. Ropą, 10 km na wsch. od Gorlic. Linia kol. Jasło - Stróże. 5 tys. mieszkańców. Zanim Kazimierz Wielki przyłączył Ruś Czerwoną do Polski, Biecz był głównym grodem Małopolski na pograniczu z Rusią i Węgrami. Później rozwijał się dzięki położeniu przy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walewice k. Łowicza

  Wieś położona 4 km na pn. od szosy Łowicz - Łęczyca. Pierwsza wzmianka z 1316. Na przełomie XVIII-XIX w. właścicielem posiadłości był szambelan Anastazy Walewski. Jego żona Maria (z domu Łęczyńska) w 1810 urodziła w Walewicach naturalnego syna Napoleo­na I. Przed I wojną istniała tu hodowla...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 781

  praca w formacie txt

Do góry