Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Kalwaria Zebrzydowska

  Miasteczko na granicy Beskidu Makow­skiego u podnóża góry Żar (335-400 m n.p.m.) linia kol. Kraków-Zakopane, droga Cieszyn-Kraków, 4,5 tys. mieszkańców. Powstanie miasteczka związane jest z roz­poczęciem przez wojewodę krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego w 1600 budowy pierwszej w Polsce kalwarii. W 1617...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół św. Anny w Krakowie

  Uniwersytecka kolegiata w obecnej po­staci została zaprojektowana przez Tylmana z Gameren i zbudowana w 1689-1703 na miejscu XIV-wiecznej świątyni. Stanowi jeden z najwspanialszych przykładów baroku w Krakowie. Ozdobą wnętrza jest pastelowa, stiukowa dekoracja Baltazara Fontany, autora także ołtarzy i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraków

  Królewskie Stołeczne Miasto Kraków to na mapie Polski miejsce szczególne. Przez wieki stolic apolityczna, a do dziś kulturalna Polski: kilkanaście wyższych uczelni, ponad trzydzie­ści muzeów, galerie, fil­harmonia, kilkanaście teatrów. Leży w dolinie Wisły na wys. 219 m n.p.m. nieopodal Bramy Krakowskiej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dębno podhalańskie

  Wieś letniskowa na wys. 535 m n.p.m. w widłach Dunajca i Białki Tatrzańskiej, przy drodze Nowy Targ - Krościenko. Po raz pierwszy nazwa pojawia się w dokumencie w 1254, który potwierdza nadanie Teodora Cedrona z 1234 dla klasztoru w Szczyrzycu. Lokacja wsi w 1335. Kościół p.w. św. Michała...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Collegium Maius

  Najstarsza część Uniwersytetu Jagielloń­skiego, wybudowana za pieniądze królowej Jadwigi przez Władysława Jagiełłę w 1400. Gotyckiemu budynkowi w XV w. dodano arkadowy dziedziniec, a w XVI w. biblio­tekę. W XIX w. został przebudowany w stylu neogotyckim. Dziedziniec Collegium to jeden z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wawel

  Skaliste wzgórze otoczone Wisłą i bagnami było idealne do założenia grodu obronnego. Tutaj znajdował się ośrodek państwa Wiślan. Wykopaliska potwierdziły istnienie licznych budowli preromańskich i romańskich: naj­starsza rotunda św. Feliksa i Adaukta dato­wana jest na 950, druga na 2 poł. X w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /4 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobczyce

  Miasto w dolinie Raby, przy drodze Myślenice-Bochnia. 6 tys. mieszkańców. Pierwsza wzmianka 1226. Dokument lokacyjny z 1362. Od XIV w. królew-szczyzna, od XVI w. starostwo niegrodowe. Po pożarze w 1768 przeniesiono miasto ze wzgórza w dolinę rzeki. W kościele parafialnym p.w. M.B. Wspo­możenia Wiernych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół Mariacki w Krakowie

  Bazylika Wniebowzięcia NMP Pierwszy raz zbudowana w XI w., następne 1221-22 oraz na przełomie XIII i XIV w., fragmenty zachowane w dolnych partiach wież. Z kolejnej budowli (1355-65) zachowane  do dziś prezbiterium. Pod koniec XIV w. w miejsce rozebranego kościoła halowego postawiono obecny bazylikowy. W...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gorlice

  Miasto powiatowe na granicy Pogórza Ciężkowickiego i Beskidu Niskiego, na wzniesieniu nad rzeka Ropą. 30 tys. mieszkańców. Założone w 1355 przez Dersława Kar-wacjana (dzierżawcę żup bocheńskich), ponownie lokowane na prawie mag­deburskim w 1417 przez króla Władysława Jagiełłę. Pozostawało w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sukiennice

  Znajdują się na środku Rynku Głównego, jednego z największych (200x200 m) w Europie. Sukiennice założył w XIII w. Bolesław Wstydliwy, a Kazimierz Wielki w XIV w. przekształcił je w „trzynawową" budowlę o dł. 108 m i szer. 18 m. Zacho­wały się gotyckie mury podłużne i szczyty. W 1556-59 włoski...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /744

  praca w formacie txt

Do góry