Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Subiektywne postrzeganie świata – pamiętniki i motywy autobiograficzne w literaturze.

  Subiektywne postrzeganie świata – pamiętniki i motywy autobiograficzne w literaturze.

   

  Utwory o charakterze autobiograficznym i pamiętnikarskim zajmują znaczące miejsce w literaturze od czasów najdawniej–szych po współczesne. Wielu autorów gustowało w takich właśnie formach wypowiedzi, ponieważ wówczas...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /bluesman Dodano /10.02.2011 Znaków /18 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy literatura może być SUMIENIEM ludzkości?

  Literackie obrazy okrucieństwa WOJNY w literaturze dawnej i współczesnej.

   

  Z obrazami wojny możemy się spotkać w wielu utworach literackich różnych epok, od starożytności aż po czasy współzesne. Związane jest to z tym, że wojny toczyły się od najdawniejszych czasów, zaś literatura była jak gdyby...

  Ocena / Kategoria / Prace przekrojowe

  Autor /bluesman Dodano /10.02.2011 Znaków /9 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cierpienie w literaturze

  Homer „Iliada”

  PRIAM stary król Troi, ojciec pięćdziesięciu córek i pięćdziesięciu synów, których zabrała mu wojna: jest wzorem cnót, pobożności i miłości ojcowskiej. Księga XXIV Iliady, epopei Homera, przedstawia go jako zbolałego ojca, który po śmierci Hektora, zabitego w pojedynku przez...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /bluesman Dodano /10.02.2011 Znaków /16 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja w literaturze

  Zygmunt Krasiński „Nie Boska komedia”

  W części III NieBoskiej komedii oraz we fragmentach wstępu do niej Zygmunt Krasiński dokładnie scharakteryzował rewolucjonistów oczekujących na decydującą rozprawę z arystokracją, która schroniła się w Okopach Świętej Trójcy. We fragmencie czwartym i ósmym...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /bluesman Dodano /10.02.2011 Znaków /24 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świat OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH i łagrów sowieckich na podstawie poznanych utworów.

  Świat OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH i łagrów sowieckich na podstawie poznanych utworów.

   

  Druga wojna światowa to najbardziej zdumiewający etap w dziejach ludzkości, przerażający w swoim okrucieństwie w zbrodniach i walkach na miarę dotąd niespotykanych. Ci, którzy tej wojny nie przebyli, nie mogą ogarnąć...

  Ocena / Kategoria / Prace przekrojowe

  Autor /bluesman Dodano /10.02.2011 Znaków /10 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocalić siebie - koncepcja psychicznego i fizycznego ratunku w warunkach zagłady.

  Ocalić siebie - koncepcja psychicznego i fizycznego ratunku w warunkach zagłady.

  Obóz hitlerowski w Oświęcimiu nazwano „fabryką śmierci”, gdyż cały funkcjonujący tam system nastawiony został na całkowite wyniszczenie psychiczne i fizyczne człowieka. Już sama droga do obozu pracy, jak nazywali to...

  Ocena / Kategoria / Prezentacje maturalne

  Autor /bluesman Dodano /10.02.2011 Znaków /9 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw tańca

  Wstęp do motywu TANIEC

  Taniec od zarania dziejów zajmuje niezwykle ważne miejsce niemalże we wszystkich kręgach kulturowych. Taniec jest zwykle rezultatem i wyrazem radości. Ponadto ma moc jednoczenia ludzi. Poza radością może też wyzwalać agresję, bunt, nastrój wojowniczy. Taniec rytualny z kolei...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /bluesman Dodano /10.02.2011 Znaków /14 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tragizm powstań narodowych.

  Tragizm powstań narodowych.

  W III części Dziadów Adam Mickiewicz ukazuje sytuację jaka panuje w kraju przed wybuchem powstania listopadowego. Autor wyraża swój głos w dyskusji na temat przyczyn upadku powstania. Należy zastanowić się, czy autor nie upatruje arystokracji jako warstwy klasowej...

  Ocena / Kategoria / Prezentacje maturalne

  Autor /fliper Dodano /10.02.2011 Znaków /6 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw Boga

  Motyw Boga

   

  Biblia - ukazuje człowieka w stosunku do Boga, opis stworzenia świata - wszystko co jest stworzone pochodzi od Boga ,

  Hymn o miłości - miłość jest cechą Boga, a zbawienie będzie oznaką tej miłości.

  Ks. Koheleta fragment “Wszystko ma swój czas” - Kohelet w końcowych rozważaniach...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /fliper Dodano /10.02.2011 Znaków /14 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw matki Polki

   

  Motyw matki Polki

  Dygresja początkowa wcale nie potrzebna. Jak wiadomo dzieci nie biorą się z powietrza, każdy z nas ma osobę, która nas wydała na świat. Naturalnym odruchem każdej matki po porodzie (a nawet przed) staje się troska o dobre i wygodne życie własnego dziecka. Czasem bywa tak, że...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /fliper Dodano /10.02.2011 Znaków /3 956

  praca w formacie txt

Do góry