Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  MOTYW: ARKADIA

  MOTYW: ARKADIA

  Wstęp do arkadii

  Naturalna tęsknota człowieka za beztroskim i szczęśliwym życiem ma długą tradycję. Już w czasach starożytnych istniała pamięć o mitycznym „złotym wieku” i utraconych na zawsze krainach szczęścia, gdzie człowiek beztroski i niewinny istniał harmonijnie zespolony z...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /bluesman Dodano /12.02.2011 Znaków /17 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOTYW: Człowiek

  MOTYW: Człowiek

  Człowiek wobec rzeczywistości, w której przyszło mu żyć – rozważania w oparciu o sylwetki bohaterów wybranych dramatów polskich.

  Rzeczywistość , która otacza człowieka, jawi mi się jako siła niezbędna i zadziwiająca. Czasem złowroga, innym razem przyjazna. Pytam sam siebie – czy to...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /bluesman Dodano /12.02.2011 Znaków /8 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wstęp do motywu cierpienia

  Wstęp do motywu CIERPIENIA

  Bohaterka Odprawy posłów greckich J. Kochanowskiego, Helena, pod wpływem cierpienia i lęku stwierdziła, że życie ludzkie jest pełne nieszczęść, że chwil radosnych przeżywamy znacznie mniej niż bolesnych. Trudno stwierdzić, na ile miała rację, ale nasza egzystencja jest...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /bluesman Dodano /12.02.2011 Znaków /21 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moralność w litelaturze

  MORALNOŚĆ

  „Kwiatki św. Franciszka”

  W średniowieczu myśl ludzka wykształciła pewne ideały życiowe. Wynikały one z uznawanej wówczas filozofii i dotyczyły dwóch uprzywilejowanych stanów: rycerstwa i duchowieństwa. Powstał więc ideał rycerza oraz ideał człowieka pobożnego – ascety. Święty...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /bluesman Dodano /12.02.2011 Znaków /24 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYWIDUALISTA – jednostka społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

  INDYWIDUALISTA – jednostka społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

   

  Każdy człowiek jest pod wpływem społeczeństwa i epoki, w której żyje. Wynika to ze wspólnej dla całej społeczności historii i tradycji, które generują takie lub inne zachowania. Dlatego odizolowanie się od własnych korzeni...

  Ocena / Kategoria / Prace przekrojowe

  Autor /bluesman Dodano /12.02.2011 Znaków /8 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAŁŻEŃSTWA literackie – od św. Aleksego do Ziembiewiczów.

  MAŁŻEŃSTWA literackie – od św. Aleksego do Ziembiewiczów.

   

  Małżeństwo to związek dwojga ludzi – kobiety i mężczyzny. Religia chrześcijańska dowodzi, iż pierwsze małżeństwo ustano–wił Bóg, stwarzając Adama i Ewę – pierwszych rodziców. Dwie osoby, które winna łączyć miłość, wzajemny...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /bluesman Dodano /12.02.2011 Znaków /13 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „MIASTO – przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

  „MIASTO – przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

   

  Miasto jest wielką szansą rozwoju nie tylko dla ludzi miesz–kających w nim, ale także z prowincji. Od kiedy dochody z rolnic–twa stały się niewystarczające, ogromne rzesze ludzi, szlachty...

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /bluesman Dodano /12.02.2011 Znaków /10 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw Biesiady (uczty, wesela, zgromadzenia) i jego funkcja w dziełach literatury polskiej.

  Motyw BIESIADY (uczty, wesela, zgromadzenia) i jego funkcja w dziełach literatury polskiej.

   

  Motyw biesiady pojawiał się czę­sto w utworach literatury polskiej zarówno starych, jak i nowych. Pełnił on w nich wielo–rakie funkcje, w zależności od czasów, w jakich one powstawały. Bie­siada, zwłaszcza...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /bluesman Dodano /10.02.2011 Znaków /7 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Radość ŻYCIA – jej źródła i przejawy w literaturze polskiej.

  Radość ŻYCIA – jej źródła i przejawy w literaturze polskiej.

   

  Każdy człowiek choć raz w życiu przeżywa radość istnienia, niezależnie od wieku, w którym się urodził. Jest to stan tak fascy–nujący, że wielu poetów polskich poświęciło swoje utwory temu zagadnieniu. Niektóre epoki literackie...

  Ocena / Kategoria / Prace przekrojowe

  Autor /bluesman Dodano /10.02.2011 Znaków /9 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „SAMOTNOŚĆ, cóż po ludziach?” – najciekawsze Twoim zdaniem literackie portrety bohaterów skazanych na samotność z wyboru.

  „SAMOTNOŚĆ, cóż po ludziach?” – najciekawsze Twoim zdaniem literackie portrety bohaterów skazanych na samotność z wyboru.

   

  Bohaterowie opisywani przez literaturę różnych epok, którzy nie byli rozumiani przez otoczenie, bardzo często doświadczali u–czucia samotności. Myślę, że takiej samotności...

  Ocena / Kategoria / Prace przekrojowe

  Autor /bluesman Dodano /10.02.2011 Znaków /6 642

  praca w formacie txt

Do góry