Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  HISTORIA LITERATURY - Barok

  BAROK

  „Barok" to w prymarnym znaczeniu niekształtna perła. Barokowy to ekscentryczny. Tak traktowali styl i epokę estetycy niemieccy XVIII w. Przyjęto ten termin łatwo w sztukach pięknych i w muzyce. Atakowano dziwy barokowe, ale doceniano wielkość artystów flamandzkich: Rubensa (1577—1640), Van Dycka...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /rocky Dodano /17.02.2011 Znaków /23 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA LITERATURY - Średniowiecze

  ŚREDNIOWIECZE

  (^ieki średnie czy „wiek średni", jak mówi się po łacinie, to nazwa wprowadzona dla podkreślenia doby przejściowej, doby obniżenia kultury pomiędzy wielką epoką starożytności i wielką epoką renesansu. Obliczamy erę średniowieczną na około 10 wieków, gdyż najczęściej jako datę...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /rocky Dodano /17.02.2011 Znaków /19 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA LITERATURY - Biblia

  BIBLIA

  Obok antyku jest inny „świat" w erze starożytnej, przykuwający uwagę wszystkich narodów i wszystkich czasów: świat biblijny. Biblia to zbiór ksiąg (od gr. biblos — księga), uważanych za święte. Nazwy Biblia używamy wymiennie z nazwą Pismo święte. Księgi Pisma świętego tworzą kanon. Ich...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /rocky Dodano /17.02.2011 Znaków /17 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA LITERATURY - Antyk

  ANTYK

  Z ery starożytnej przedmiotem programu szkolnego jest literatura grecka i rzymska; obie razem nazywamy literaturą antyczną.

  W dziejach literatury greckiej wyodrębniamy epokę niepodległości, zakończoną w 338 r. przed Chr., tj. w roku bitwy pod Cheroneą, lub w 333 r., tj. w roku bitwy pod Issos...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /rocky Dodano /16.02.2011 Znaków /34 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZRÓŻNICOWANIE JĘZYKA POLSKIEGO

  ZRÓŻNICOWANIE JĘZYKA POLSKIEGO

  JĘZYK MÓWIONY A JĘZYK PISANY

  Język ogólnopolski występuje w dwu odmianach: mówionej i pisanej. Zachodzą między nimi pewne, niekiedy dość znaczne różnice, o czym możemy się przekonać, jeśli nagramy czyjąś wypowiedź potoczną na taśmę magnetofonową i następnie...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /rocky Dodano /16.02.2011 Znaków /20 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWNICTWO

  SŁOWNICTWO

  TREŚĆ I ZAKRES WYRAZU

  Treścią wyrazu nazywamy zespół charakterystycznych cech przed--miotu oznaczonego przez ten wyraz, mianowicie cechę łączącą dany przedmiot z innymi przedmiotami, należącymi do tej samej klasy, oraz cechy różniące go od przedmiotów oznaczanych innymi wyrazami.

  Jeśli...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /rocky Dodano /16.02.2011 Znaków /20 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA JĘZYKA

  KULTURA JĘZYKA

  POJĘCIE KULTURY JĘZYKA

  Wyrażenie „kultura jeżyka" jest wieloznaczne. Jeśli np. mówimy o kimś, że cechuje go kultura języka, mamy na myśli to, że zna on dobrze język i potrafi się nim sprawnie posługiwać, czyli wypowiadać się w sposób zrozumiały dla słuchaczy lub czytelników...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /rocky Dodano /16.02.2011 Znaków /29 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMUNIKACJA JĘZYKOWA

   

  KOMUNIKACJA JĘZYKOWA

  NA CZYM POLEGA KOMUNIKACJA JĘZYKOWA

  Wyraz „komunikacja” jest wieloznaczny. Podstawowe jego znaczenie to, według Słownika języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszew-skiego, „ruch polegający na utrzymywaniu łączności między odległymi od siebie miejscami odbywający się...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /rocky Dodano /16.02.2011 Znaków /7 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA JĘZYKA

   

  HISTORIA JĘZYKA

  POCHODZENIE JĘZYKA POLSKIEGO

  Językjgplski należy do grapy języków slowia,ńskidu,W językach tych obserwujemy wiele podobieństw zarówno pod względem podstawowego zasobu słownictwa, jak i budowy gramatycznej. Zauważyć to możemy, porównując wyrazy i formy gramatyczne z różnych...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /rocky Dodano /16.02.2011 Znaków /25 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKŁADNIA

  SKŁADNIA

  Wypowiedzenia

  W każdej dłuższej wypowiedzi możemy wyróżnić jednostki językowego powiadomienia. Wyodrębniamy je w mowie za pomocą pauz i zmian intonacji głosu, na piśmie najczęściej za pomocą kropek, poza tym znaków zapytania i wykrzykników. Nazywamy je wypowiedzeniami. Wypowiedzenie...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /tadek Dodano /16.02.2011 Znaków /22 351

  praca w formacie txt

Do góry