Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  KOMUNIKACJA LITERACKA - Funkcje dzieła literackiego

  Funkcje dzieła literackiego — to zespół jego zdolności do zaspokajania potrzeb duchowych ludzi, którzy je czytają, a zarazem do wywoływania nowych potrzeb, oczekiwań i aspiracji czytelniczych. To, jakie funkcje są dziełu przypisywane, zależy od warunków społeczno-kultura-Inych, w jakich jest ono...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /1 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niektóre współczesne formy dramatu - Dramat groteskowy

  Dramat groteskowy — do tej odmiany zaliczane są utwory, w których fabuła rozwija się poprzez sytuacje „dziwne" i absurdalne, nie mające jednak znamion fantastyczności. Działania i wypowiedzi występujących w nich postaci pozbawione są motywacji psychologicznej (i ogólnie: realistycznej). Same te postacie...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niektóre współczesne formy dramatu - Dramat poetycki

  Dramat poetycki — obejmuje utwory charakteryzujące się dwupła-szczyznowością znaczeniową (symboliczne, alegoryczne, przypowieściowe), luźną kompozycją, rozmaitością odniesień stylizacyjnych i poe-tyckością języka. Odmiana ta nawiązuje do dawnych — przedrealistycz-nych — form dramatu, zwłaszcza do...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niektóre współczesne formy dramatu - Dramat epicki

  Dramat epicki — odmiana XX-wiecznego dramatu, którą wprowadził i teoretycznie ugruntował Bertolt Brecht, autor m. in. Matki Coura-ge, Kaukaskiego kredowego kola i Kariery Artura Ui. Odmiana ta, podobnie jak wiele innych zrodzonych w tym stuleciu, wyrosła z odrzucenia konwencji teatru naturalistycznego. W...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki dramatyczne - Dramat obyczajowo-psychologiczny

  Dramat obyczajowo-psychologiczny — standardowy i najbardziej rozpowszechniony gatunek dramatyczny w okresie dominacji realizmu i naturalizmu; do dziś zresztą stanowi jedną z czołowych pozycji w repertuarach teatrów. Obejmuje utwory o wyraźnie zarysowanej i harmonijnierozplanowanej akcji, z niewielką liczbą...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /1 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki dramatyczne - Dramat romantyczny

  Dramat romantyczny — gatunek ukształtowany w dobie romantyzmu w opozycji do reguł dramaturgii klasycystycznej, a w nawiązaniu do teatru szekspirowskiego, form dramatu średniowiecznego, opery i melodramatu. Twórcy tego dramatu (w literaturze polskiej np. Dziady Mickiewicza, Kordian Słowackiego, Nie-Boska...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki dramatyczne - Gatunki dramatu średniowiecznego

  Gatunki dramatu średniowiecznego — to przede wszystkim misteria: widowiska sceniczne o tematyce zaczerpniętej z Biblii oraz z żywotów świętych, a następnie moralitety: utwory o charakterze dydaktycznym,w których występowały alegoryczne postacie rozprawiające o prawidłach ludzkiego losu, o pokusach...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki dramatyczne - Komedia

  Komedia — to  gatunek uformowany w starożytnej Grecji (Arystofanes), obejmujący utwory o pogodnej tematyce i żywej najczęściej akcji, zamkniętej rozwiązaniem pomyślnym dla bohaterów, operujące chwytami komizmu sytuacyjnego, charakterologicznego i językowego, karykaturalnego wyjaskrawienia i groteski...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /1 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki dramatyczne - Tragedia

  Tragedia — gatunek obejmujący utwory, w których ośrodkiem i siłą napędową akcji jest nieprzezwyciężalny konflikt między dążeniami wybitnej jednostki a wartościami i mocami wyższymi, którym musi się ona przeciwstawić: losem, prawami historii, interesem zbiorowości, normą moralną, prowadzący...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /2 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ważniejsze gatunki liryczne

  Ważniejsze gatunki liryczne

  Elegia — to (w rozumieniu nowożytnym — od XVI w.) utwór liryczny o treści poważnej, refleksyjny, utrzymany w tonie smutnego rozpamiętywania, rozważania lub skargi, dotyczący spraw osobistych lub problemów egzystencjalnych (przemijanie, śmierć, miłość). Należy do najbardziej...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /bambo Dodano /18.02.2011 Znaków /8 824

  praca w formacie txt

Do góry