Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  AICHI B7A RYUSEI („Grace") - samolot

  Dwumiejscowe samoloty torpedo­we, przekazane do uzbrojenia japoń­skiej marynarki w 1944 r. Do koń­ca wojny wyprodukowano ich po­nad 100. Przystosowane do startu z lotniskowców, często jednak wy­ruszały do akcji z lotnisk lądowych. Wykorzystywane były wielokrotnie w atakach samobójczych.

  DANE...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lol Dodano /21.02.2011 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFRIKA KORPS (Deutsches Afrika Korps) - korpus ekspedycyjny

  Niemiecki korpus ekspedycyjny, wysłany w lutym 1941 r. do Trypo-litanii, miał wspomóc Włochów co­fających się pod naporem wojsk brytyjskich. Od 18 lutego dowódcą był gen. Erwin *Rommel. Pierwszy transport niemiecki doszedł do Try-polisu 13 lutego; wpierw wyokręto-wano 5 dywizję lekką, w kwietniu -15...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lol Dodano /21.02.2011 Znaków /3 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADMIRAŁ SCHEER - okręt

  Drugi z niemieckich pancerni­ków kieszonkowych zwodowany w 1933 r., wyszedł na Atlantyk 23 października 1940 r. pod dowódz­twem kmdr Theodora Kranckego. Do końca marca 1941 r. zatopił 16 statków o łącznym tonażu 99 039 BRT. W listopadzie 1940 r. zaatako­wał konwój „HX 84", w którym znajdowały się polskie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lol Dodano /21.02.2011 Znaków /1 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADMIRAŁ HIPPER - okręt

   

  ADMIRAŁ HIPPER - okręt

  Niemiecki ciężki krążownik. Zwo­dowany w 1937 r. wraz z Bliiche-rem był pierwszym niemieckim okrętem tej klasy dysponującym grubym opancerzeniem i silną arty­lerią przeciwlotniczą; jego wadę sta­nowił ograniczony zasięg i zawod­ność turbin. W lutym 1940 r. wyszedł na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lol Dodano /21.02.2011 Znaków /1 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADMIRAŁ GRAF SPEE - okręt

  Niemiecki okręt, trzeci i ostatni z serii pancerników kieszonkowych. Zwodowany w 1934 r., w sierpniu 1939 r. wyszedł z Wilhelmshaven na południowy Atlantyk. Pod koniec września dowódca kmdr Hans Langsdorf, otrzymał rozkaz atako­wania nieprzyjacielskiej żeglugi. W ciągu dwóch miesięcy zatopił 9 stat­ków...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lol Dodano /21.02.2011 Znaków /2 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABWEHRA (Abwehr) - wywiad i kontrwywiad wojskowy

  ABWEHRA (Abwehr) wywiad i kontrwywiad wojskowy

   

  Niemiecki wywiad wojskowy za­czął się odradzać tuż po zakończe­niu I wojny światowej, choć traktat wersalski z 1919 r. zabraniał Niem­com utrzymywania organizacji wywiadowczych. Początkowo ka­muflowano właściwy sens tej dzia­łalności, nadając grupom...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lol Dodano /21.02.2011 Znaków /4 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABDIEL - okręty

  ABDIEL okręty

  Klasa brytyjskich stawiaczy min, najszybszych okrętów Royal Navy rozwijających prędkość 37 węzłów. Największą sławę zdobyły dostar­czając w latach 1941-42 amunicję i materiały eksploatacyjne dla samo­lotów na *Malcie. Znaczna prędkość pozwalała im dotrzeć z Gibraltaru na Maltę...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lol Dodano /21.02.2011 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  A - okręty podwodne

  Japońskie miniaturowe okręty podwodne typu A, zbudowane w 1934 r. w stoczni Kurę na podsta­wie projektu kpt. Kaneharu Kishi-moto. Dwa pierwsze okręty, ozna­czone Ha I i Ha 2, zwodowano w 1936 r. Jak wykazały próby, ich największą wadą był niewielki za­sięg wynoszący 80 mil na po­wierzchni przy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lol Dodano /21.02.2011 Znaków /2 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki informacji: obraz, dźwięk, słowo

  Środki informacji: obraz, dźwięk, słowo

  W akcie komunikowania nadawca przekazuje odbiorcom treści za pomocą systemu znaków. Akt komunikacji między dwoma osobami jest wówczas kompletny, gdy te same znaki i symbole rozumieją one w analogiczny sposób. W skład tego systemu wchodzą podstawowe środki...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /lol Dodano /18.02.2011 Znaków /3 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces komunikowania się ludzi

  Proces komunikowania się ludzi

  Terminem „komunikacja" socjolodzy określają zazwyczaj proces porozumiewania się ze sobą dwóch lub więcej osób.

  Spróbujemy określić bliższe znaczenie terminów „komunikacja", „informacja", „nadawca komunikatu", „odbiorca".

  Wyobraźmy sobie, że jeden człowiek (lub grupa...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /lol Dodano /18.02.2011 Znaków /3 984

  praca w formacie txt

Do góry