Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  ANZIO ANNIE - działo kolejowe

  Nazwa nadana przez żołnierzy ame­rykańskich jednemu z dwóch nie­mieckich dział kolejowych K5(E) Leopold kal. 280 mm ostrzeliwu-jących alianckie pozycje pod Anzio (drugie działo nazwali Anzio Express).

  Armata ta została skonstruowana w czasie II wojny. Jej długość wy­nosiła 41,15 m, ciężar bojowy 215...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AIWIL/DRAGOON (Kowadło/Dragon) - operacja 1944 r.

  Kryptonim operacji inwazyjnej wojsk alianckich w południowej Francji. W sierpniu 1943 r. szefowie Połączonych Sztabów rozważali możliwość uderzenia na wojska nie­mieckie w południowej Francji, co miało poprzedzać główną operację inwazyjną w *Normandii. Jednakże realizacja planu „Anvil" została...

  Ocena / Kategoria / Historia współczesna

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYKOMINTERNOWSKI PAKT - układ

  Układ podpisany 25 listopada 1936 r. w Berlinie przez przedstawi­cieli rządów Niemiec i Japonii w ce­lu koordynowania działań przeciwko Kominternowi (III Międzynarodów­ce Komunistycznej - organizacji utworzonej w Moskwie w 1919 r. z zadaniem kierowania działalnością partii komunistycznych i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTWERPIA - port

  Główny belgijski port został zajęty 4 września 1944 r. przez wojska brytyjskie z 21 Grupy Armii marsz. Bernarda L.*Montgome-ry'ego, wspierane przez belgijski ruch oporu. Urządzenia portowe nie były zniszczone i Antwerpia mogła się stać głównym miejscem przeła­dunku zaopatrzenia dla wojsk alianckich...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTONESCU ION (1886-1946) - polityk

  Ministr obrony (1934 r.) Rumunii potem szef Sztabu Generalnego(1937 r.) tego kraju. Aresztowany w 1938 r. za udział w spisku prze­ciwko rządowi o profrancuskiej orientacji. Po upadku Francji w czerwcu 1940 r. oraz zagarnięciu przez Związek Radziecki Besarabii i północnej Bukowiny, gdy Rumu­nia zaczęła...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANSCHLUSS - przyłączenie Austrii do Rzeszy

  Przyłączenie Austrii do Niemiec na­stąpiło w 1938 r., mimo zakazu zawartego w traktacie z 10 wrze­śnia 1919 r. w Saint-Germain-en--Lay regulującego sprawy związane z likwidacją monarchii austro-wę-gierskiej i powstaniem Republiki Austrii. Pierwszą próbę połączenia obydwu państw podjęli naziści...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /5 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGLIA - bitwa powietrzna 1940 r.

  Powietrzne walki, w których lotnic­two niemieckie dążyło do zniszczenia brytyjskich sił lotniczych i za­plecza produkcyjnego, rozpoczęły się 10 lipca 1940 r. Panowanie w po­wietrzu było podstawowym warun­kiem powodzenia planu inwazji na Wyspy Brytyjskie (operacja *„Seel6we"): samoloty *Luftwaffe, nie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /8 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDERSON KENNETH (1891-1959) - generał

  Brytyjski oficer, w czerwcu 1940 r. dowodził dywizją podczas ewakua­cji wojsk brytyjskich spod *Dun-kierki. Dwa lata później w stopniu generała-porucznika objął dowódz­two 1 armii sprzymierzonych w Afryce Północnej. Po kapitulacji wojsk państw „osi" w Tunezji prze­jął dowodzenie 2 armią wchodzącą w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDERS WŁADYSŁAW (1892-1970) - generał

  Polski oficer, bojową karierę rozpo­czął się w 1914 r., gdy jako porucz­nik dragonów armii rosyjskiej wyru­szył na wojnę. Po utworzeniu I Kor­pusu Polskiego wstąpił do niego, a po kapitulacji korpusu przed Niemcami przybył do Polski. W wojnie polsko-bolszewickiej był dowódcą 15 Pułku Ułanów...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /4 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAMI KORECHIKA (1887-1945) - generał

  Japoński wiceminister wojny w rzą­dzie premiera Fumimaro *Konoe. Działał na rzecz przekazania władzy gen. Hideki *Tojo, znanemu jako zwolennik podboju przez Japonię olbrzymich obszarów Pacyfiku i Azji. W czasie wojny dowodził 11 armią w Chinach, a następnie 2 ar­mią w Mandżukuo. W 1943 r. prze­jął...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /996

  praca w formacie txt

Do góry