Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  BERCHTESGADEN - kwatera

  Miasto uzdrowiskowe na południu Niemiec, w Alpach Bawarskich. Wjego rejonie Adolf Hitler wynajął, a w 1929 r. zakupił willę „Wachen-feld" za honorarium ze sprzedaży swojej książki Mein Kampf. Gdy w 193 3 r. zdobył władzę, rozbudowany dom pod nową nazwą „Berghof („Górski dwór") stał się drugą...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lolek Dodano /22.02.2011 Znaków /2 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEŚ EDUARD (1884-1948) - polityk

  Jako minister spraw zagranicznych Czechosłowacji w latach 1918-35 dążył do ścisłego powiązania swego kraju z Francją i utrzymania po­prawnych stosunków z Niemcami. W 1924 r. podpisał układ o przyja­źni z Francją, który miał gwa­rantować bezpieczeństwo granic. W 1934 r. nawiązał stosunki...

  Ocena / Kategoria / Historia współczesna

  Autor /lolek Dodano /22.02.2011 Znaków /2 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BELGIA - działania wojenne 1940 r.

  Rząd premiera Huberta Pierlota za­reagował na wybuch II wojny świa­towej serią oświadczeń zapowiada­jących obronę granic państwa bez względu na to, z której strony miało nadejść zagrożenie. Bezpośrednim następstwem było rozmieszczenie oddziałów wojskowych zarówno wzdłuż granicy z Niemcami, jak i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lolek Dodano /21.02.2011 Znaków /4 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BECK LUDWIG (1880-1944) - generał

  Niemiecki oficer, uczestnik I wojny światowej, w 1933 r. stanął na czele Truppenamtu, instytucji zastępują­cej Sztab Generalny, którego dzia­łalności zakazywały postanowienia traktatu wersalskiego. W lipcu 1935 r. objął stanowisko szefa Szta­bu Generalnego Wojsk Lądowych. Był przeciwnikiem Hitlera...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lolek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BECK JÓZEF (1894-1944) - polityk

  Żołnierz Legionów Polskich (1914--1918), po przewrocie majowym w 1926 r., którego był współorgani­zatorem, pozostał jednym z najbliż­szych współpracowników Józefa Piłsudskiego. Sprawował funkcją szefa gabinetu ministra spraw woj­skowych (od 1926 r.), wicepremiera w 1930 r. i wiceministra spraw...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lolek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEAVERBROOK William Maxwell Aitken baron Beaverbrook (1879-1964) - polityk

  Brytyjski magnat prasowy, objął sta­nowisko ministra produkcji lotni­czej i członka gabinetu wojennego 10 maja 1940 r., w dniu, w którym premierem został Winston Chur­chill. Wywołało to wiele krytycz­nych komentarzy, gdyż źródeł nomi­nacji doszukiwano się w wielolet­niej przyjaźni i nie zaniechano...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lolek Dodano /21.02.2011 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEAUFORT, Bristol - samolot

  Brytyjskie zakłady Bristol Aeropla-ne Company rozpoczęły prace nad skonstruowaniem nowego samolotu na podstawie dwóch zamówień Ministerstwa Lotnictwa: na samolot torpedowo-bombowy i rozpoznaw-czo-bombowy. Prototyp oblatano 15 października 1938 r., a pierwsze seryjnie produkowane samoloty do­starczono...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lolek Dodano /21.02.2011 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEAUFIGHTER,Bristol - samolot

  Brytyjski samolot myśliwski dale­kiego zasięgu opracowany przez za­kłady Bristol Aeroplane Company. Konstruktorzy wykorzystali części bombowca Bristol 152 Beaufort, ale opracowali nowy kadłub. Projekt zyskał uznanie władz lotniczych i w lipcu 1939 r., 2 tygodnie po złożeniu zamówienia, oblatano pro­totyp...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lolek Dodano /21.02.2011 Znaków /2 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAZOOKA M9A1 - pancerzownica

  Miotacz granatów M-10, skonstruo­wany w 1942 r. przez płk. Skinne-ra, który prawdopodobnie wyko­rzystał pomysł amerykańskiegonaukowca J. Goddarda z 1918 r.

  W czasie pokazu na poligonie woj­skowym z dziewięciu wystrzelo­nych pocisków wszystkie trafiły w czołg. Natychmiast zapadła decy­zja o uruchomieniu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lolek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BATTLE, Fairey - samolot

  Brytyjski trzymiejscowy samolot bombowy skonstruowany w poło­wie lat trzydziestych przez Fairey Company. 10 marca 1936 r., gdy prototyp Battle-K4303 odbył dzie­wiczy lot, zakłady otrzymały za­mówienie na 155 samolotów. Był to wówczas nowoczesny samolot roz­wijający prędkość o 100 km/h więk­szą niż...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /2 272

  praca w formacie txt

Do góry