Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  BOSE SUBHAS CHANDRA (1897-1945) - polityk

  Przywódca ruchu nacjonalistyczne­go w Indiach, był wielokrotnie wię­ziony przez Brytyjczyków. Wybuch wojn y potraktował jako okazję sprzyjającą odzyskaniu niepodległo­śc i przez Indie. W 1940 r. uciekł z więzienia i dotarł do Berlina, gdzi e zorganizował niewielki od­dzia ł hinduski (Hinduska Armia...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORYS III (1894-1943) - król Bułgarii

  Tron objął w 1918 r. Po wybuchu II wojny światowej usiłował trzymać swoje państwo z dala od wojny, ale w marcu 1941 r. pod presją Hitlera premier jego rządu podpisał akt przystąpienia do *paktu trzech, w następstwie czego Bułgaria stała się bazą wypadową do niemieckiej inwazji na Grecję i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORTNOWSKI WŁADYSŁAW (1891-1966) - generał

  Polski oficer, żołnierz LegionówPolskich od 1914 r. (ciężko rannyw bitwie pod Łowczówkiem), od li­stopada 1918 r. służył w Wojsku Polskim. Brał udział w wojnie pol-sko-bolszewickiej 1920 r. W okresie międzywojennym po ukończeniu Ecole Superieure de Guerre w Pary-żu pełnił wiele funkcji sztabowych i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORNEO - operacja desantowa 1945 r.

  Wyspa na Morzu Południowo-Chiń-skim, broniona przez niewielkie brytyjskie i holenderskie siły po­rządkowe, została łatwo opanowana 16 grudniu 1941 r. przez wojska apońskie. 12 kwietnia 1945 r. okręty VII floty amerykańskiej rozpoczęły bom­bardowanie japońskich pozycji, a 30 kwietnia australijski I...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORMANN MARTIN (1900-1945) - polityk

  Niemiecki polityk, członek partii na­zistowskiej NSDAP, do której wstą­pił 27 lutego 1927 r. po zwolnieniu z więzienia, gdzie odsiadywał krótki wyrok za udział w morderstwie po­litycznym. Rok później wezwano go do centrali NSDAP w Monachium i tu powierzono zarządzanie kasą za­pomogową SA-manów...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /2 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORDEAUX - port

  Miasto i port na francuskim wy­brzeżu atlantyckiem, u ujścia rzeki Garonny. Po zdobyciu przez Niem­ców Bordeaux stało się ważną bazą morską państw „osi". We wrześniu 1940 r. do portu weszły okręty wło­skiej flotylli Betasom oraz niemiec­kie zaopatrzeniowe okręty podwod­ne (9 okrętów Typ XIX oraz 5...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOOMERANG, Commonwealth - samolot

  Australijski samolot myśliwski skonstruowany na podstawie do­świadczeń z licencyjnej budowy amerykańskiego samolotu wieloza­daniowego N.A.33 (Wirraway). Od 1942 do 1944 r. wyprodukowano 250 Boomerangów. Nie były tak dobre jak myśliwce japońskie, ale okazały się przydatne, m.in. w wal­kach na Nowej Gwinei...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONG RICHARD (1920-1945) - major

  Amerykański pilot myśliwski, osią­gnął najwięcej zestrzeleń wśród pi­lotów US Army Air Force. W cza­sie służby na Pacyfiku odbył 200lotów bojowych, pilotując głównieP-38J Lightning, i uzyskał 40 ze­strzeleń. Zginął w sierpniu 1945 r.w czasie prób samolotu odrzuto­wego...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOMBOWCE

  W okresie międzywojennym zacięty spór toczyli zwolennicy dwóch kon­cepcj i użycia lotnictwa bombowego. W Stanach Zjednoczonych i Wiel­kiej Brytanii zwolennicy teorii Wil­liama Mitchella, Hugh Trencharda i Giulio Douheta uważali, że należy budować ciężkie bombowce dale­kiego zasięgu, gdyż one same mogą...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /8 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOMBA LOTNICZA - (konwencjonalna)

  Pociski zaopatrzone w brzechwy stabilizujące lot, zrzucane z samo­lotu w celu niszczenia obiektów na­ziemnych lub nawodnych, dzielono na: odłamkowe, burzące, przeciw­pancerne, przeciwbetonowe, zapalające, oświetlające, dymne, che­miczne, bakteriologiczne, agitacyj­ne (z ulotkami) i inne. Ich ciężar wynosił...

  Ocena / Kategoria / Historia współczesna

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /6 056

  praca w formacie txt

Do góry