Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  BUFFALO F2A, Brewster - samolot

  Amerykański samolot myśliwski, był pierwszym dolnopłatem wybra­nym w 1936 r. przez US Navy do startu z pokładów lotniskowców. Prototyp oznaczony XF2A-l oblata-no w grudniu 1937 r. W jego kon­strukcji zastosowano nowoczesne rozwiązania (m.in. wciągane podwozie i dzielone klapy do lądo­wania). Jednakże...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDIONNY SIEMION (1883-1973) - marszałek Związku Radzieckiego

  Radziecki oficer, zasłużył się w cza­sie wojny domowej i wojny z Polską w 1920 r., gdy dowodził 1 armią konną. Był jednym z dwóch mar­szałków, obok Klimenta *Woroszy-łowa, którzy przeżyli stalinowskie czystki w wojsku w latach 1937-38. W czerwcu 1941 r., gdy powsta­ła Kwatera Główna (Stawka)...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BT - czołgi

  Radziecki czołg lekki skonstruowa­ny jako kopia zakupionego przez Związek Radziecki w 1931 r. ame­rykańskiego czołgu Christie M-1931 (T-3), zakupionego w 1931 r. BT-l (Bystryj tank - szybki czołg) ważył 10,2 t i uzbrojony był w dwa karabi­ny maszynowe kal. 7,62 mm. Napę­dzany silnikiem będącym kopią...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRYTYJSKI KORPUS EKSPEDYCYJNY (British Expeditionary Force - BEF) - jednostka

  Wojska brytyjskie skierowane w 1939 r. do wsparcia sojuszniczych wojsk francuskich i belgijskich. Pierwsze oddziały przybyły do Fran­cj i 4 września 1939 r. (dowódca gen. lord *Gort) i zajęły stanowiska wzdłuż granicy belgijskiej, między 1 i 7 armią francuską. Początkowo liczyły 152 tys. żołnierzy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /2 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRUMMBAR Sturmpanzer IV (Sd Kfz 166) - działo samobieżne

  Haubice zamontowane na podwo­ziu czołgu *PzKpfw IV opracowały dwa niemieckie zakłady zbrojenio­we: Alkett (nadwozie) i Krupp (modyfikacja podwozia). Projekt nowego pojazdu przedstawiono 20 października 1942 r. Adolfowi Hitlerowi, który polecił wyprodukowanie 40-60 Brummbarów. 1 lutego 1943 r. zapadła decyzja...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BROWNING WZ. 1930 - ciężki karabin maszynowy

  Produkowany w Polsce, był zmo­dyfikowaną odmianą ciężkiego ka - I rabinu maszynowego Browning ] wz. 1917. Broń tę dostosowano do I amunicji kal. 7,92 mm oraz wpro- I wadzono wiele innych zmian, 1 m.in. wydłużono lufę, zmieniono ] chłodnicę, zamontowano wspornik I do celownika przeciwlotniczego. 1 W 1930...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BROWNING 1918A2 - ręczny karabin maszynowy

  Amerykański konstruktor John Moses Browning zademonstrował w lutym 1917 r. swój nowy karabin maszynowy, który był lekki (ważył niewiele ponad 7 kg) i mógł być używany przez żołnierzy idących do ataku. Wprawdzie podniosły się gło­sy krytyczne, wytykające, że strzały oddawane przez żołnierzy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BROWNING M1919A4 - ciężki karabin maszynowy

  Zaprojektowany w pierwszych la­tach XX wieku przez jednego z naj­sławniejszych amerykańskich kon-stniktorów broni strzeleckiej Johna Mosesa Browninga. Prototyp po­wstał prawdopodobnie w 1910 r., ale konstruktorowi nie udało się zyskać zainteresowania armii. Do­piero przed przystąpieniem Stanów Zjednoczonych...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /2 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BROOKE ALAN wicehrabia Alanbrooke of Brookeborough (1883-1963) - marszałek polny

  Brytyjski oficer, jeden z najbardziej zasługujących na uwagę strategów II wojny światowej. Jego wojenna kariera rozpoczęła się w 1940 r., gdy jako dowódca II korpusu brytyj­skich sił ekspedycyjnych (zob. Bry­tyjski Korpus Ekspedycyjny) we Francji kierował obroną *Dunkierki. Odwołany do Londynu przed...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /2 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRITISH ARMY - brytyjskie wojska lądowe

  Przed wybuchem wojny WielkaBrytania dysponowała niewielkimisiłami lądowymi. Trzonem była za­wodowa Regular Army (licząca31 maja 1939 r. 204 tys. żołnierzy),obok której istniała słabo wyszkolo­na i wyposażona ochotnicza Territo-rial Anny (TA) - 584 tys. żołnierzy.Wojska stacjonujące na terenieWysp...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /3 964

  praca w formacie txt

Do góry