Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  CHI-HA (TYP 97) - czołg

  Podstawowy pancerny wóz bojowy armii japońskiej, zaprojektowany w 1937 r. i budowany w zakładach Mitsubishi. Pierwsze modele wypo­sażone były w działa kał. 57 mm, ale w 1941 r. zastosowano bardziej skuteczne armaty kal. 47 mm o dłu­giej lufie. Czołgi te brały udział we wszystkich większych operacjach...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHERWELL Frederick Alexander Lindemann lord Cherwell (1886-1957) - naukowiec

  Brytyjski uczony - nazwisko rodowe Frederick Alexander Lindemann -jako naukowy doradca premiera Winstona Churchilla i jego przyjaciel (od 1921 r.) miał istotny wpływ na wiele decyzji brytyjskiego rządu. Pracując na uniwersytecie w Oxfor-dzie zajmował się problemami awiacji i w czasie I wojny światowej...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHERBOURG - port

  Francuski port położony w północ­nej części półwyspu Cotentin był głównym celem ataku 1 armii ame­rykańskiej w czasie inwazj i na *Normandi ę 6 czerwca 1944 r. Miasto zdobyto 17 czerwca, ale ze względu na zniszczenia dopiero we wrześniu 1944 r. udało się urucho­mić urządzenia portowe i do końca...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHATELLERAULT MODELE 1924-29 - karabin maszynowy

  W 1921 r. francuska firma Manu-facture d'Armes Chatelleraul t wy­produkował a karabin określany jako kal. 7,5 mm, który okazał się narzędziem zabójczym dla... żołnie­rzy usiłujących z niego strzelać. Wielokrotnie zdarzały się eksplozje karabinu, co było następstwem wa­dliwego materiału lufy.

  W 1924...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHASAN - walki 1938 r.

  Wojna japońsko-chińska i zajęciePekinu przez Japończykóww 1937 r. wpłynęły na zbliżenie mię­dzy rządami Związku Radzieckiegoi Chin, które zawarły pakt o nie­agresji (21 sierpnia 1937 r.). Na pod­stawie tej umowy Związek Ra­dziecki udzielił Chinom pomocy,przesyłając w 1938 r. 565 samolo­tów, 82...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARKÓW - bitwy 1941-43

  Ukraińskie miasto zajęte przez woj­ska niemieckie 24 października 1941 r., stało się jedną z kilku baz (obok m.in. Nowgorodu, Briańska, Kurska, Orła), będących punktem oparcia dla *Wehrmachtu podczas ofensywy *Armii Czerwonej zimą 1941 42 r. Wojska Frontu Południo­wo-Zachodniego (dowódca marsz. Siemion...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARIOT - żywa torpeda

  Brytyjski pojazd podwodny zbudo­wany w kwietniu 1942 r. na podsta­wie przechwyconych w Gibraltarze i *Aleksandrii włoskich pojazdów Maiale. Była to torpeda kal. 533 mm, na której okrakiem siadało dwóch nurków. Z przodu, za nie­wielką metalową osłoną, siedział sternik, który miał przed sobą pod­świetlony...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /4 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHAR Bl-BIS - czołg

  Seryjna produkcja francuskich cięż­kich czołgów BI i Bl-bis rozpoczęła się w 1935 r. Zastosowano w nich wiele nowoczesnych rozwiązań. Sil­ne uzbrojenie i opancerzenie stwa­rzało wrażenie, że czołgi te mogą być równorzędnymi przeciwnikami niemieckich *PzKpfw III i IV. Jed­nakże w warunkach bojowych...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHAMBERLAIN NEVILLE (1869-1940) - polityk

  Premier rządu brytyjskiego w latach 1937-40, zapisał się w historii ja­ko polityk bojaźliwy, ustępujący Hitlerowi. Stanowisko premiera rządu brytyj­skiego objął w maju 1937 r. z ra­mienia Partii Konserwatywnej. Przekonany o potędze militarnej i gospodarczej Rzeszy, wybrał po­litykę ustępstw...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /3 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHAŁCHYN-GOŁ - walki 1939 r.

  Kilka miesięcy po porażce w wal­kach z wojskami radzieckimi nad jeziorem *Chasan Japończycy wznowili działania w rejonie rzeki Chałchyn-goł na granicy Mongolii.

  Pierwszy atak 11 maja 1939 r. wy­konali niewielkimi siłami (300 żoł­nierzy). 28 maja do boju ruszyło 5500 żołnierzy wspieranych przez 40...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /2 038

  praca w formacie txt

Do góry