Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  COLLINS JOSEPH LAWTON (1882-1963) - generał

  Amerykański oficer, od stycznia 1941 r. jako szef sztabu VII korpusu brał udział w organizowaniu obrony Hawajów przed Japończykami. W czasie walk na *Guadalcanalu dowodził 25 dywizją piechoty; ze względu na jej sukcesy i szybkość działania zyskał przydomek „Lightnin' Joe" - „Józek Błyska­wica "...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CLOSTERMANN PIERRE (ur. 1921) - major

  Francuski as myśliwski, rozpocząłsłużbę w Rednal w Wielkiej Bryta­nii, gdzie przeszedł zasadnicze prze­szkolenie lotnicze. Następnie służyłw 314 dywizjonie * Wolnych Fran­cuzów „Alsace" i od września1943 r. w 602 dywizjonie *RAF;szybko awansował do stopnia do­wódcy eskadry, a później dywizjo­nu i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CLARK MARK WAYNE (1896-1984) - generał

  Amerykański dowódca, który wsła­wił się zarówno operetkowymi kon­taktami z kolaboracyjnymi dowód­cami francuskimi, jak też zdoby­ciem Rzymu. W czasie I wojny światowej walczył we Francji i został tam ranny. W czerwcu 1942 r. przybył do Wiel­kiej Brytanii, gdzie objął dowódz­two amerykańskiego II...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /2 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CICERO (1904-1970) - szpieg

  Elyas Bazna, kamerdyner ambasa­dora brytyjskiego Hughe Knatch-bull-Hugessena w Ankarze (Turcja), współpracował z wywiadem nie­mieckim pod pseudonimem „Cice­ro", nadanym mu przez ambasadora Rzeszy w stolicy Turcji Franza von *Papena. Charakter działalności i wiele faktów z jego życiorysu pozostaje nie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /3 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIANO di CORTELLAZZO GALEAZZO (1903-1944) - polityk

  Włoski minister spraw zagranicz­nych odegrał istotną rolę w kształto­waniu polityki państwa. Prawnik z wykształcenia, od 1925 r. poświę­cił się służbie dyplomatycznej, ale błyskotliwą karierę rozpoczął w 1930 r., gdy poślubił Eddę Mus-solini - córkę dyktatora Włoch. W 1935 r. objął...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /2 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHURCHILL - czołg

  Ciężki czołg brytyjski skonstruowa­ny w zakładach Vauxhall. Pierwsze seryjnie produkowane czołgi dostar­czono do jednostek w 1941 r. Poja­zdy te, po usunięciu wielu usterek, okazały się przydatne do wykony­wania zadań pomocniczych. Gruby pancerz i stabilna konstrukcja umożliwiały zastosowanie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHURCHILL WINSTON SPENCER (1874-1965) - polityk

  Wybitny brytyjski strateg i polityk, jako premier w latach 1940-45 po­prowadził Wielką Brytanię do zwy­cięstwa. Ponownie objął urząd pre­miera w 1951 r. i piastował go do 1955 r. Absolwent akademii wojskowej w Sandhurst (1895 r.), walczył w Su­danie w 1898 r. i w wojnie burskiej 1899-1900, gdzie nawet...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /6 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRAPY (Schnorchels) - mechanizm wymiany powietrza

  Urządzenie dostarczające powietrze i usuwające spaliny z silników die-slowskich okrętu podwodnego idą­cego w zanurzeniu opracował kmdr J.J. Wichers z holenderskiej mary­narki wojennej. W lutym 1940 r. za­instalowano je na okręcie 021, Składało się z dwóch rur, z których jedna - doprowadzająca...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHINY - walki 1941-45

  Podbój Chin, najbardziej zaludnio­nego państwa na Ziemi (480 min mieszkańców w 1937 r.), przez Japonię zapoczątkowało zajęcie przez Armię *Kwantuńską w 1931 r. Mandżurii, gdzie w marcu 1932 r. okupant proklamował marionetkowe państwo Mandżukuo. Obszar ten stał się bazą do dalszej agresji Japonii na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /3 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHINDITS (Czinditsi) - komandosi

  Nazwa alianckich grup komando­sów (Long Rangę Penetration - da­lekosiężnej penetracji) dowodzo­nych przez Orde *Wingate'a, wal­czących w *Birmie, na tyłach wojsk japońskich; wywodziła się z bir­mańskiej nazwy chinthe oznaczają­cej kamiennego uskrzydlonego lwa broniącego buddyjskich świątyń. Wingate...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /3 130

  praca w formacie txt

Do góry