Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  CRIPPS STAFFORD (1889-1952) - polityk

  Prawnik, członek partii laburzy-stowskiej znany z lewicowych po­glądów, w latach 1940-42 r. był przedstawicielem rządu brytyjskie­go w Moskwie. Gorący zwolennik sojuszu ze Związkiem Radzieckim, podejmo­wał działania na rzecz poprawy stosunków między obydwoma pań­stwami. W 1941 r., powiadomiony przez swój...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COVENTRY - bombardowanie 1940 r.

  Angielskie miasto zaatakowane wie­czorem 14 listopada 1940 r. przez449 niemieckich samolotów bombo­wych w odwecie za nalot kilku bom­bowców *RAF, które 8 listopada zrzuciły bomby na Monachium. Jed­na z bomb ugodziła piwiarnią „Lówenbraukeller" tuż po zakończe­niu spotkania najstarszych członków partii...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /2 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COURAGEOUS - okręt

  Brytyjski lotniskowiec, rozpoczął swoją karierę bojową w 1915 r. jako wielki lekki krążownik, czyli w isto­cie krążownik liniowy. W czasie I wojny światowej wziął udział w bi­twie morskiej pod Helgolandem w 1917 r. Po wojnie, jako okręt słabo opancerzony i uzbrojony (artyleria główna składała się...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COSSACK - okręt

  Brytyjski niszczyciel typu Tribal, rozpoczął służbę w 1938 r. Wyko­rzystywany był głównie do ochrony żeglugi na morzach Północnym i Śródziemnym. Dowodzony przez kmdr. Philipa *Viana, wsławił się akcją uwolnienia alianckich wię­źniów z niemieckiego statku *Alt-mark. Brał udział w bitwie pod...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CORONADO PB2Y, Consolidated - samolot

  Prototyp (XPB2Y-1) amerykańskiej ogromnej łodzi latającej, wzbił się w powietrze w grudniu 1937 r. Pier­wsze seryjnie produkowane samo­loty rozpoczęły służbę w styczniu 1941 r. i wykorzystywane były jako samoloty bombowo-rozpoznawczedalekiego zasięgu. Do 1944 r. wypro­dukowano 210 egzemplarzy, w tym...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONRAD - okręt

  Krążownik brytyjski Danae, zwodo­wany w styczniu 1918 r., w służbie od lipca 1918 r., przekazany na po­czątku października 1944 r. Polskiej Marynarce Wojennej po utracie krą­żownika *Dragon. Okręt, przemia­nowany na ORP Conrad, obsadzili marynarze uratowani z Dragona z dowódcą kmdr. Stanisławem...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONINGHAM ARTHUR (1895-1948) - marszałek lotnictwa

  Brytyjski oficer lotnictwa, położył szczególne zasługi w czasie walk w Afryce Północnej i Europie Zachodniej. Żołnierz piechoty z I wojny świa­towej, na skutek ran zwolniony z wojska jako inwalida w kwietniu 1916 r. Wstąpił do Royal Flying Corps, gdzie odniósł sukcesy jako pilot myśliwski. W 1925 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMPIEGNE - miasto

  Niewielkie miasto nad rzeką Oisne we Francji zajęte 9 czerwca 1940 r. przez wojska niemieckie. 22 czerw­ca o godz. 18.32 w wagonie,w którym 22 lata wcześniej (11 li­stopada 1918 r.) Niemcy podpisali rozejm kończący I wojnę światową, przedstawiciel dowództwa pokona­nych wojsk francuskich gen. Char­les...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Comet A34 - czołg

  Jeden z najlepszych brytyjskich czołgów w II wojnie światowej, zbu­dowany we wrześniu 1944 r., służbę rozpoczął w pierwszych miesiącach 194 5 r. Konstruktorzy z zakładów Leylanda wykorzystali podwozie czołgu * Cromwell. Zamontowali armatę siedemnastofuntową (kal. 77 mm) i zmienili kształt wieżyczki...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COLT M1911A1 - pistolet

  Amerykański pistolet wywodzący się ze sportowego modelu kal. 0,38 cala, wyprodukowany przez firmę Colt w 1902 r. W czasie wojny o Filipiny okazało się, że nabój kal. 0,38 cala (9,65 mm) jest mało skuteczny i w 1905 r. wyproduko­wano nową wersję o kal. 0,45 cala (11,43 mm), którą w 1907 r. wpro­wadzono do...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 102

  praca w formacie txt

Do góry