Liceum /26 934 prac/

  • Ocena brak

    KAMPINOSKI PARK NARODOWY

    Położony w pradolinie Wisły na Nizinie Środkowomazowieckiej w pn. zach. części Kotliny Warszawskiej, na pn. zach. od granic Warszawy. Idea ochrony Puszczy Kampino­skiej powstała na pocz. XX w., podejmował ją w 1925 Stefan Żeromski, lecz dopiero Jadwiga i Roman Kobendzowie przyczynili się najpierw do...

    Ocena / Przedmiot / Geografia

    Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /2 185

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Cmentarz Powązkowski

    Przy ul. Powązkowskiej. Założony w 1790 na gruntach wsi Powązki, pow. 43 ha. Kościół św. Karola Boromeusza, projektu Dominika Merliniego, z 1792-95. Po zniszczeniach wojennych odbudowany w stylu klasycystycznym. Przy bramie wejściowej Św. Honoraty umieszczony jest wykaz grobów osób zasłużonych dla...

    Ocena / Przedmiot / Geografia

    Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /1 713

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Województwo opolskie

    Powierzchnia 9,4 tys. km2, 1,1 mln mieszkańców. Województwo leży na Wyżynie Małopolskiej, Nizinie Śląskiej, Płaskowyżu Głubczyc-kim oraz w Górach Opawskich, w górnej części dorzecza Odry. Kanał Gliwicki umożliwia wodny transport węgla. Sztuczne zbiorniki wodne: Otmuchowski, Paczkowski i Nyski na...

    Ocena / Przedmiot / Geografia

    Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /1 834

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Palmiry cmentarz i muzeum

    Cmentarz Palmiry, położony w pn.-wsch. części Parku, jest miejscem pamięci narodowej z grobami ponad 2 tys. ofiar terroru hitlerowskiego, zamordowanych w okolicznym lesie od 14 XII 1939 do 17 VII 1941. Spoczywają tu m.in.: Mie­czysław Niedziałkowski, wybitny działacz PPS; Maciej Rataj, Marszałek Sejmu;...

    Ocena / Przedmiot / Geografia

    Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /750

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Cmentarz ewangelicko-augsburski w Warszawie

    Przy ul. Młynarskiej. Założony w 1792. Zajmuje 15 ha. Kaplica z 1834 ufundowana przez Marię ze Słuckich Halpertową, przebudowana w stylu empire wg proj. J. Heuricha, pełni funkcję domu pogrze­bowego. Mauzolea i grobowce klasycy-styczne i neogotyckie. Spoczywają tu malarze, architekci, naukowcy...

    Ocena / Przedmiot / Geografia

    Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /528

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rezerwat „Rybitew"

    Rezerwat (utw. 1965) o pow. 224,2 ha w pn. części Parku obejmuje wały wydmowe i zagłębienia międzywydmowe w terenie, do którego docierały wody powodziowe Wisły. Występują tu lasy mieszane z dużą ilością rzadkich roślin, jak lilia złotogłów, naparstnica zwyczajna, sasanka, wawrzynek wilczełyko...

    Ocena / Przedmiot / Geografia

    Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /421

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Cerkiew na Pradze

    Prawosławny sobór (katedra) p.w. św. Marii Magdaleny. Wybudowana w 1886-87 na rzucie krzyża o prawie równych ramionach, wg planu arch. synodalnego N.A. Syczewa. Budował D.P. Palicyn. Styl bizantyjsko-rosyjski, kopuły symbolizują Pana Jezusa i 4 Ewangelistów. Cerkiew służyła napły­wającej ludności...

    Ocena / Przedmiot / Geografia

    Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /804

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rezerwat „Sieraków"

    Największy i najcenniejszy rezerwat ścisły Parku. Zajmuje 1 205 ha w jego w pn.-wsch. części. Powstał w 1937, nosi imię prof. Romana Kobendzy. Obejmuje duży kom­pleks wydmowo-bagienny ze zróżnicowaną roślinnością bagiennych olszyn, świetlistych dąbrów, borów oraz torfowisk. Występuje tu wiele...

    Ocena / Przedmiot / Geografia

    Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /484

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Pałac Kultury i Nauki

    Pałac zbudowany w 1955 jako dar Zwią­zku Radzieckiego. Początkowo nosił imię Józefa Stalina. Z iglicą ma wys. 234 m. Ponad 800 tys. m3 kubatury, 3 288 po­mieszczeń. Sala Kongresowa, Muzeum Techniki, Muzeum Ewolucji, Pałac Mło­dzieży z pływalnią. Odbywają się tu międzynarodowe targi. W 200 r. na...

    Ocena / Przedmiot / Geografia

    Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /636

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rezerwat „Zaborów Leśny"

    Rezerwat (utw. 1959, pow. 136 ha), we wsch. części Parku, obejmuje dobrze zachowane zróżnicowane zespoły leśne na sąsiadujących ze sobą bagnach i terenach wydmowych, z grądami, olsami i borami mieszanymi. Ostoja zwierzyny, m.in. łosia i żurawia. Na jednej z wydm Mogiła Powstańców na miejscu bitwy z...

    Ocena / Przedmiot / Geografia

    Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /466

    praca w formacie txt

Do góry