Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  CZUMA WALERIAN (1890-1962) - generał

  Oficer polski, podczas I wojny światowej służył w Legionach Polskich i brał udział w walkach II Brygady Legionów. W 1918 r. poprzejściu II Brygady przez front podRarańczą otrzymał od gen. JózefaHallera polecenie zorganizowaniaoddziałów polskich we wschodniejRosji.

  Po kapitulacji 5 dywizji strzelców w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZUJKOW WASILIJ (1900-1982) - marszałek Związku Radzieckiego

  Absolwent Akademii Wojskowej im. Michaiła Frunzego, w latach1926-37 był doradcą wojskowymCzang Kai-szeka. Po powrocie doZSRR dowodził do 1939 r. brygadąi korpusem, a następnie 4 armią,która okupowała wschodnie terenyPolski . W wojnie radziecko-fińskiej(1939-40) dowodził 9 armią, któraponiosła ciężkie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZOŁGI

  Pojazdy pancerne na gąsienicach, osłonięte pancerzem o grubości 8-180 mm, uzbrojone w armaty i karabiny maszynowe, odegrały decydującą rolę w wielu bitwach i kampaniach II wojny światowej. Od pierwszych dni wojny przewagę miały niemieckie czołgi, choć Trzecia Rzesza najpóźniej przystą­piła do budowy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /7 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHOSŁOWACJA - działania wojenne 1944-45

  Wyzwalanie Czechosłowacji spod okupacji niemieckiej rozpoczęły w październiku 1944 r. wojska 4 Frontu Ukraińskiego dowodzone przez gen. Iwana Piętrowa, wsparte później przez wojska 2 Frontu Ukra­ińskiego, walczące do tego czasu w Rumunii i na Węgrzech. Walki były długotrwałe i jeszcze na wio­snę 1945...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /1 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHOSŁOWACJA - okupacja 1939 r.

  Republika zamieszkała w 1938 r. przez ponad 14 min ludzi (10 min Czechów i Słowaków, 3 min Niem­ców oraz inne mniejszości: Węgrzy, Ukraińcy, Polacy), znalazła się w tymże roku wśród państw, wobec których Niemcy zgłaszały roszcze­nia terytorialne. 21 kwietnia 1938 r. Adolf Hitler wydał szefowi...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /5 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYCLONE C.714, Caudron - samolot

  Francuski samolot myśliwski, które­go prototyp zakłady Caudron zapre­zentowały w 1938 r. przedstawicie­lom Ministerstwa Lotnictwa. Duża prędkość, jaką rozwijał (484 km/ h w locie poziomym, 695 km/h -w nurkowym), oraz niska cena spra-wiły, że specjaliści zlekceważyli za­strzeżenia i zamówili 100 tych...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CUNNINGHAM ANDREW BROWNE (1883-1963) - admirał

  Brytyjski oficer, jeden z najwybit­niejszych dowódców *Royal Navy, od października 1943 r. piastował urząd pierwszego lorda Admiralicji, a także był członkiem komitetów Szefów Sztabów i Połączonych Szefów Sztabów. W czasie I wojny światowej służył na niszczycielach, uczestnicząc m.in. w walkach nad...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /2 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CRUSADER - czołg

  Brytyjski średni czołg, którego pro­jekt powstał po wizycie delegacjiwojskowej w 1936 r. na radzieckimpoligonie, gdzie demonstrowanoczołg *BT. Po powrocie do krajui złożeniu dokładnego raportu za­kłady Nuffield nabyły natychmiastamerykański czołg Christie M-1931 (T-3), będący pierwowzorem ra­dzieckiego...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /1 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CRUSADER - operacja 1941 r.

  Zwycięska ofensywa wojsk alianc­kich prowadzona od 18 listopada 1941 r. do 10 stycznia 1942 r., w której wyniku wyparto wojska niemiecko-włoskie z Cyrenajki (Libia). Po fiasku operacji *„Battleaxe" w 1941 r. wojska brytyjskie w Afry­ce Północnej otrzymały dostawy sprzętu i amunicji. W drugiej poło­wie 1941 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /4 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CROMWELL - czołg

  Szybki i zwrotny czołg brytyjski produkowany od stycznia 1943 r. Pierwsze egzemplarze uzbrojone były w armaty sześciofuntowe, które zastąpiono armatą kal. 75 mm, aby umożliwić zastosowanie amery­kańskiej amunicji. Cromwell poja­wił się na polu bitwy po inwazji w *Normandii w czerwcu 1944 r. i okazało...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011 Znaków /825

  praca w formacie txt

Do góry