Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  DEFIANT, Boulton Paul - samolot

  Brytyjski samolot myśliwski skon­struowany w zakładach Boulton Paul na zamówienie Ministerstwa Lotnictwa (Air Ministry), które uznało, że samolot obsługiwany przez pilota i strzelca manipulują­cego wieżą uzbrojoną w sprzężone karabiny maszynowe może być bardzo efektywny. Prototyp wzbił się w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /2 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECOY SHIPS - okręty-pułapki

  Statki brytyjskie specjalnie przysto­sowane do niszczenia niemieckich okrętów podwodnych. Admiralicja wykorzystała pomysł z I wojny światowej, gdy wysyłano w morze tzw. Q-Ships. Od października 1939 r. do marca 1940 r. na pokładach 8 statków handlowych zainsta­lowano starannie zamaskowane działa, wyrzutnie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /1 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  D-DAY - inwazja 1944 r.

  Kryptonim pierwszego dnia wielkiej operacji inwazyjnej wojsk alianc­kich, które 6 czerwca 1944 r. wylą­dowały na wybrzeżu Normandii weFrancji. (*Normandia 1944)

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAUNTLESS SBD/A-24, Douglas - samolot

  Produkcja amerykańskiego bom­bowca nurkującego SBD-1, przysto­sowanego do startów z lotniskow­ców, rozpoczęła się w 1940 r.

  Napędzany był silnikiem Wright R-l820-32 o mocy 950 KM i uzbro­jony w dwa najcięższe karabiny maszynowe kal. 12,7 mm, strzelają­ce do przodu samolotu oraz jeden ruchomy karabin...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /1 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DARLAN JEAN FRANCOIS (1881-1942) - admirał

  Francuski oficer, jeden z twórców silnej marynarki wojennej, zajmo­wał stanowiska ministra ds. mor­skich, ministra spraw zagranicz­nych oraz wicepremiera w rządzie *Vichy. W sierpniu 1939 r. objął funkcję naczelnego dowódcy Francuskiej Marynarki Wojennej. 16 czerwca 1940 r. otrzymał stanowisko mi­nistra ds...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /2 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANIA - działania wojenne 1940 r.

  W 1940 r. Dania stała się celem nie­mieckiego ataku, choć rząd prowa­dził politykę neutralności, a 31 maja 1939 r. podpisał z Niemcami układ o nieagresji. Mimo to 9 kwiet­nia 1940 r. o godz. 4.20 poseł nie­miecki w Kopenhadze C. Renthe--Fink wręczył duńskiemu ministro­wi spraw zagranicznych Peterowi...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAM BUSTERS (Niszczyciele tam) - eskadra

  Nazwa nadana 617 eskadrze *RAF utworzonej w marcu 1943 r. z zada­niem niszczenia zapór na rzekach w Zagłębiu Ruhry w Niemczech. Najważniejszymi obiektami były zapory Móhne i Sorpe, których zbiorniki zaopatrywały w wodę większość miast i zakładów prze­mysłowych, oraz Eder, utrzymująca odpowiedni dla...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DALADIER EDOUARD (1884-1970) - polityk

  Polityk francuski, przewodniczył rządowi w krytycznym okresie lat 1938-40, następnie sprawował funk-cje ministerialne. Po raz pierwszy objął rząd premie­ra Francji w 1933 r., następnie w 1934 r. i ponownie w kwietniu 1938 r. Z ramienia Francji podpisał układ w *Monachium. 3 września 1939 r. zadeklarował...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAKOTA DC-3, Douglas - samolot

  Amerykański samolot transportowy, jeden z najlepszych i najsłynniej­szych tego typu na świecie. Jego ka­riera rozpoczęła się niepozornie, gdy American Airlines zdecydowa­ły się wprowadzić na swoje linie transatlantyckie samolot pasażerski z miejscami do spania. Produkowa­ny od 1933 r. DC-2 był nieco za...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /2 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZUTE (1886-1976) - marszałek

  Podczas studiów w Niemczech wstą­pił w 1922 r. do emigracyjnego od­działu Komunistycznej Partii Chin. Po powrocie do kraju w 1925 r. kie­rował partyzantką zwalczającą rząd *Czang Kai-szeka. W 1927 r. stanął na czele powstania w prowincji Hu-nan. Od 1930 r. organizował i do­wodził Chińską...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /1 050

  praca w formacie txt

Do góry