Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  DIETRICH JOSEPH („SEPP") (1892-1996) - SS Oberstgruppenfuhrer i generał Waffen SS

  Niemiecki oficer, żołnierz I wojny światowej, członek Freikorpsu, z krótkim stażem w SA pomagał Heinrichowi * Himmlerowi tworzyć *SS. Od 1928 r. był członkiem nazi­stowskiej partii NSDAP. W 1933 r. zorganizował straż sztabu SS w Berlinie, z której powstała gwar­dia przyboczna Adolfa Hitlera:...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /22.02.2011 Znaków /1 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIEPPE - walki 1942 r.

  Miasto i port we Francji, w 1942 r. obiekt ataku kanadyjskich, amery­kańskich i brytyjskich wojsk inwa­zyjnych. Premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, ponaglany przez Józefa Stalina i Franklina D. Roosevelta do jak najszybszego utworzenia drugiego frontu w Europie, zdecy­dował się przeprowadzić...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /22.02.2011 Znaków /6 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIEGTARIEW - karabin maszynowy

  Radziecki ręczny karabin maszyno­wy skonstruowany przez samouka Wasilija Diegtariewa (1890-1959), który porzucił szkołę w wieku lat 11. W 1924 r., pracując w biu­rze projektowo-konstrukcyjnym W. Fiedorowa, zbudował ręczny karabin maszynowy oznaczony DP (Diegtariewa Piechotnyj).

  Próby trwał y do 1927 r. i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /22.02.2011 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIDO - okręt

  Pierwszy okręt brytyjski z klasy krążowników przeciwlotniczych, na pokładzie którego zamontowano nowe działa uniwersalne kal. 5,25 cala (tzw. DP-Dual Purpose, podwójnego przeznaczenia) mogą­ce razić cele powietrzne i nawodne. Ich konstrukcja nie była udana. Zbyt ciężkie pociski uniemożliwia­ły szybkie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /22.02.2011 Znaków /1 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEWOITINE D.520 - samolot

  Francuski samolot myśliwski na­zwany przez konstruktora Emi­lek Dewoitine'a D.520, gdyż pro­gram A 23 francuskiego Mini­sterstwa Lotnictwa przewidywał wyposażenie sił powietrznych w samoloty rozwijające prędkość 520 km/h. Prototyp opracowany przez wytwórnię na własne ryzyko oblatano 2 października 1938...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /22.02.2011 Znaków /1 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEVERS JACOB (1887-1979) - generał

  Oficer amerykański , absolwentAkademi i Wojskowej w West Point ,w latach 1939-40 był szefem sztabu dowództwa strefy Kanału Panam-skiego, następnie dowódcą 9 dywi­zji piechoty i od 1941 r. dowódcą wojsk pancernych. Od 1943 r. reprezentował gen. Dwighta D. *Eisenhowera w do­wództwie Europejskiego Teatru...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /22.02.2011 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEUTSCHLAND (LUTZÓW) - okręt

  Niemiecki okręt, zwodowany 19 maja 1931 r., miał być jednym z 6 pancerników kieszonkowych, ale do 1939 r. niemieckie stocznie wybudowały jeszcze tylko okręty * Admirał Graf Spee i *'Admirał Scheer. Deutschland pod dowódz­twem kmdr. Paula Wennekera roz­począł służbę 1 kwietnia 1933 r. Tuż przed wybuchem...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /22.02.2011 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DENTZ HENRI-FERNAND (1881-1945) - generał

  Francuski oficer, wojskowy guber­nator Paryża w 1940 r., po upadkuFrancji objął stanowisko wysokiegokomisarza rządu *Vichy w Syrii.W czasie walk w tym kraju (czer­wiec-lipiec 1941 r.) dowodził woj­skami Vichy, stawiającymi opór si­łom alianckim. W 1945 r. skazanyna śmierć za zdradę, zmarł w wię­zieniu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /22.02.2011 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMS - organizacja

  Skrót nazwy angielskiej organizacji Defensively Equipped Merchant Ship (Obronnie Wyposażony Statek Handlowy), zajmującej się zaopa­trywaniem statków handlowych w uzbrojenie, przerzucaniem i ob­sługą tegoż uzbrojenia. Od początku wojny do marca 1941 r. wyposażo­no 4431 alianckich statków, które mogły...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /22.02.2011 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMPSEY MILES (1896-1969) - generał

  Jeden z najlepszych brytyjskich dowódców, pod *Dunkierkąw maju 1940 r. umiejętnie kierował dzia­łaniami 13 brygady piechoty osła­niającej ewakuację wojsk alianc­kich. W grudniu 1942 r. objął dowództwo XIII korpusu wchodzą­cego w skład 8 armii w Libii. Później brał udział w pierwszej fazie operacji...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /788

  praca w formacie txt

Do góry