Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  DYNAMO - operacja

  Kryptonim operacji ewakuacjiwojsk alianckich spod *Dunkierki.

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /61

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSTER - działo

  Amerykańskie samobieżne działa przeciwlotnicze kal. 40 mm, zamon­towane na podwoziu lekkich czoł­gów M24, produkowano seryjnie od połowy 1944 r. Okazały się bardzo przydatne do obrony kolumn wojska przed atakami lotnictwa. Używane były również do zwalczania opance­rzonych pojazdów bojowych.

   

  DANE...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUNKIERKA - ewakuacja 1940 r.

  Miasto i port we Francji nad Mo­rzem Północnym, od 26 maja do 3 czerwca 1940 r. były rejonem ewakuacji do Wielkiej Brytanii wojsk alianckich. 19 maja 1940 r. dowódca brytyj­skich sił ekspedycyjnych ^Brytyj­ski Korpus Ekspedycyjny - BEF) gen. *Gort poinformował Londyn, że wobec niepomyślnego dla alian­tów...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /4 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUNKERQUE - okręt

  Pierwszy z dwóch pancerników wy­budowanych przez Francję w od­powiedzi na rozpoczęcie przez Niemców budowy pancernika *Deutschland. Zwodowany w sto­czni w Breście 2 października 1935 r., rozpoczął służbę w 1936 r. Po kapitulacji Francji znalazł się w porcie *Mers-el-Kebir, który 3 lipca 1940 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /1 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DULLES ALLEN (1893-1969) - polityk

  Amerykański prawnik, po długiej działalności wywiadowczej w latach I wojny światowej, dyplomatycznej (w latach 1916-26) i adwokackiej, w grudniu 1941 r. rozpoczął pracę w wywiadzie. W listopadzie 1942 r. stanął na czele szwajcarskiego od­działu amerykańskiej organizacji wywiadowczej Biura Służb...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUKW 353, GMC („Duck") - pojazd amfibijny

  Amerykański pojazd amfibijny za ­projektowany na wiosnę 1942 r. przez Komitet Badawczy Narodu-wej Obrony (NDRC) przy współpra­cy firm specjalizujących się w mor -skich konstrukcjach: Sparkman, Stephens Inc. oraz Yellow Truck. Prototyp nazwany AFKWX 353 wy ­padł doskonale w czasie prób i armia zamówiła...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /1 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUKE OF YORK - okręt

  Trzeci pancernik typu *King Georg V służbę we Flocie Macierzy­stej *(Home Fleet) rozpoczął w listo­padzie 1941 r. W grudniu tego roku na jego pokładzie brytyjski premier Winston Churchill popłynął do Annapolis na konferencję z prezy­dentem Franklinem D. Rooseveltem. W 1942 r. Duke ofYork, skierowany na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /1 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DSZK WZ. 1938 - wielokalibrowy karabin maszynowy

  Karabin opracowali Diegtariew i Szpagin, co zostało uwidocznione w nazwie tej broni (Diegtarie-wa-Szpagina Krupnokalibiernyj), a dwukołową podstawę skonstruo­wał Kolesnikow. Diegtariew wyko­rzystał doświadczenia z konstrukcji ręcznego karabinu maszynowego DP (Diegtariew). Używany był na podstawie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DREZNO - naloty 1945 r.

  Decyzję o przeprowadzeniu nalo­tów na zabytkowe miasto niemieckie Drezno brytyjskie Dowództwo Lot­nictwa Bombowego (Bomber Com­mand) podjęło w styczniu 1945 r. Miasto nie miało znaczenia militar­nego (przez całą wojnę było tylko raz atakowane z powietrza, w paź­dzierniku 1944 r. przez niewielkie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /2 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAGON - okręt

  Jeden z ośmiu brytyjskich krążow­ników typu D (budowanych w la­tach 1916-17), rozpoczął służbę w 1918 r. i wykonywał zadania patrolowe na Morzu Północnym. W czasie II wojny światowej brał udział w akcjach przeciwko nie­mieckim *pancernikom kieszonko­wym, a po wybuchu wojny na Dale­kim Wschodzie został...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /23.02.2011 Znaków /2 091

  praca w formacie txt

Do góry