Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  GESTAPO (Geheime Staatspolizei) - tajna policja państwowa

  Niemiecka tajna policja państwowa utworzona w 1933 r. w Prusach przez premiera tego kraju Hermanna *G6ringa. Pierwotna nazwa brzmia­ła Geheimes Staatspolizeiamt (Gestapa) - Urząd Tajnej Policji Państwowej. W 1934 r. Góring przekazał zwierzchnictwo nad Gestapa Heinrichowi *Himmlerowi, który w 1936 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /1 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEORGES ALPHONSE JOSEPH (1875-1951) - generał

  Oficer francuski, absolwent szkoły oficerskiej Saint-Cyr, uczestnik I wojny światowej, od 21 paździer­nika 1939 r. dowodził najważniej­szym francuskim Frontem - Północ-no-Wschodnim. Podczas niemiec­kiej ofensywy w maju 1940 r. nie potrafił odpowiednio szybko zarea­gować na uderzenia oddziałów pan­cernych...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENERAL GRANT M3 - czołg

  Amerykański czołg średni, które-go prototyp zbudowano w styczniu 1941 r., wykorzystując kadłub i wie­życzkę czołgu T5E2.

  Początkowo zakładano, że nowy pojazd M3 wy­posażony będzie w działo większe­go kalibru niż poprzednik, jednakże wymagałoby to skonstruowania no­wej wieży, co trwałoby za...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /1 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAULLE CHARLES de (1890-1970) - polityk

  Absolwent szkoły oficerskiej Saint--Cyr, w czasie I wojny światowej wykazał się niebywałą odwagą i od­niósł dwie rany. W lutym 1916 r. pod Verdun dostał się do niewoli; przebywał w 5 obozach jenieckich i z każdego próbował ucieczki, aż trafił do karnego obozu-twierdzy Ingolstadt. Latem 1919 r...

  Ocena / Kategoria / Historia współczesna

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /4 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARLAND - okręt

  Niszczyciel zwodowany 24 paź­dziernika 1935 r. w stoczni Fairfield S.B. & Engineering w Belfaście, rozpoczął w marcu 1936 r. służbę w *Royal Navy; 3 maja 1940 r. prze­kazany Polskiej Marynarce Wojen­nej, 8 lipca uczestniczył w bitwie z okrętami włoskimi koło Kalabrii, a 19 lipca towarzyszył...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /1 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAMMON - granat

  Brytyjski granat ręczny dla żołnie­rzy wojsk powietrznodesantowych, składał się z dwóch oddzielnie prze­noszonych części: ładunku wybu­chowego, którego wielkość mógł dobrać żołnierz, i zapalnika z przy­twierdzonym woreczkiem z tkaniny, ściśniętego u dołu elastyczną taśmą. Do woreczka...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /1 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAMELIN MAURICE GUSTAVE (1872-1958) - generał

  Oficer francuski, w czasie I wojny światowej dowodził kolejno bry­gadą, dywizją i korpusem. W la­tach dwudziestych odniósł sukcesy podczas tłumienia powstania Dru-zów w Syrii. Od 1931 r. był szefem Sztabu Generalnego, a od 1935 r.przewodniczył Najwyższej Radzie Wojennej (Conseil Superieur de Guerre). W...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /2 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLAND ADOLF (ur. 1911) - generał

  Jeden z najsłynniejszych niemiec­kich asów myśliwskich, jako drugi żołnierz odznaczony najwyższym odznaczeniem bojowym. Krzyżem Rycerskim z Liśćmi Dębowymi, Mieczami i Brylantami, służbą w Luftwaffe rozpoczął w 1935 r. W czasie wojny w Hiszpanii służył w Legionie „Condor" i wykonał 300 lotów...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /1 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUSO - okręt

  Pancernik japoński zbudowany w latach 1912-15, przeszedł inten­sywną modernizację na początku lat trzydziestych. Ze względu na nie­wielką prędkość (niecałe 25 wę­złów) skierowano go do obrony wód przybrzeżnych. W 1942 r. po bitwie o *Midway, gdy flota japoń­ska poniosła duże straty, dowódz two...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /1 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FURIOUS - okręt

  Brytyjski okręt, budowany począt­kowo jako krążownik uzbrojony w dwa działa kal. 457 mm, w 1917 r. został przebudowany na lotnisko­wiec; pokład startowy dla samolotów zamontowano w miejsce przedniej wieży artyleryjskiej. W latach 1921-25 został ponownie przebu­dowany, 1936-39 dokonano ostat­nich poprawek i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gumis Dodano /24.02.2011 Znaków /1 024

  praca w formacie txt

Do góry