Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  GRAF ZEPPELIN - okręt

  Niemiecki lotniskowiec zamówiony przez Kriegsmarine w 1935 r., został zwodowany w grudniu 1938 r. Nie­mieccy konstruktorzy, nie mający żadnego doświadczenia w budowie tej klasy okrętów, popełnili wiele błędów obniżających wartość bojo­wą lotniskowca: m.in. wyposażyli go w działa dużego kalibru...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /1 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOTÓW LINIA (Goten-Stellung) - umocnienia

  Niemiecka linia umocnień obron­nych o długości ok. 200 km, zbudo­wana w latach 1943-44 we Wło­szech; rozciągała się od La Spezia na zachodzie do Pesaro nad Adriaty­kiem. Główną linię obrony tworzyły schrony bojowe z ciężkimi karabi­nami maszynowymi lub z wieżami czołgowymi uzbrojonymi w dzia­ła...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORT VEREKER JOHN wicehrabia Gort (1886-1946) - marszałek

  Brytyjczyk, urodzony jako John Ve-reker, w wieku lat 16 odziedziczył tytuł lorda. W czasie I wojny świa­towej zyskał sławę jako nieustraszo­ny żołnierz, zdobywając wiele odznaczeń bojowych, z których najwyższym był Victoria Cross. W 1937 r. objął stanowisko szefa Generalnego Sztabu Imperialnego...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORIUNOW - ciężki karabin maszynowy

  Skonstruowany przez Piotra Godu­nowa (1902-43) w 1941 r., zastąpił przestarzały i kosztowny w pro­dukcji ciężki karabin maszynowy Maxim z 1910 r. Wytwarzany znacz­nie łatwiej i taniej ciężki karabin maszynowy Goriunowa SG-43 oka­zał się trwały i niezawodny na polu walki. Jego wielką zaletą była...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRING HERMANN (1893-1946) - marszałek Rzeszy

  Niemiecki as myśliwski z I wojny światowej (odniósł wówczas 22 zwycięstwa powietrzne), wyróżnio­ny najwyższym niemieckim odzna­czeniem Pour le Merite, zakończył wojnę jako dowódca słynnej eska­dry Richthofena. W 1922 r. wstąpił do nazistowskiej partii NSDAP i ob­jął stanowisko szefa ochrony Adolfa...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /3 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLIKÓW FILIP (1900-1980) - szef wywiadu

  Oficer radziecki, dowódca 6 armii w czasie agresji na Polskę 17 wrze­śnia 1939 r., wyróżnił się w czasie wojny z Finlandią. W lipcu 1940 r. objął stanowisko zastępcy komisa­rza obrony i szefa wywiadu wojsko­wego (*GRU). Wiedząc o nieufno­ści Józefa Stalina do informacji o niemieckich przygotowaniach do...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLIATH (Sd Kfz 302 i Sd Kfz 303) - mina samojezdna

  Niemiecki niewielki pojazd gąsieni­cowy przeznaczony do niszczenia umocnień, gniazd karabinów ma­szynowych, barykad, budynków itp., a także czołgów, uzbrojony w ładunek 50-100 kg TNT. W końcu lat trzydziestych zakłady Borgward Ziindapp przystąpiły do konstruowania samobieżnego poja­zdu gąsienicowego...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /2 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLD - kryptonim

  Kryptonim nadany przez alianckie dowództwo plaży w *Normandii, między Port en Bessin a zachodnim skrajem la Riviere, na której wylą­dowała 6 czerwca 1944 r. brytyjska 50 dywizja piechoty z XXX korpu­su, nie napotykając większego opo­ru. Do końca dnia desantowało się 24 970 tys...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOEBBELS JOSEPH (1897-1945) - polityk

  Jeden z najbliższych współpracow­ników Adolfa Hitlera i szef niemie­ckiej propagandy. Absolwent Uni­wersytetu w Heidelbergu z 1922 r.,doktor filologii niemieckiej, wstąpiłdo nazistowskiej partii NSDAP w 1924 r., od listopada 1928 r. kie­rował propagandą partii. W 1927 r.założył czasopismo „Der...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /2 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNEISENAU - okręt

  Niemiecki pancernik, siostrzany okręt *Scharnkorsta, zbudowany 21 maja 1938 r. Na początku wojny działał na morzach Północnym i Norweskim, usiłując zwalczać bry­tyjską żeglugę, ale nie odniósł żad­nych sukcesów. W listopadzie 1939 r. pod dowództwem kpt. Ericha Fórstego wyruszył na pół­nocny Atlantyk...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /2 897

  praca w formacie txt

Do góry