Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  HALSEY WILLIAM FREDERICK (1882-1959) - admirał

  Amerykański oficer, absolwent Naval Academy w 1900 r., w czasie I wojny światowej był dowódcą ni­szczycieli i nie wyróżnił się żad­nymi osiągnięciami bojowymi. W 1941 r. objął dowództwo zespołu operacyjnego lotniskowców osła­niających uderzenie na japońskie pozycje na Wyspach *Gilberta i *Marshalla...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /2 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALIFAX Edward Frederick Lindley Wood lord Halifax (1881-1951) - polityk

  Brytyjski działacz Partii Konserwa­tywnej, w latach 1926-31 był wice­królem Indii. W 1934 r. odziedzi­czył po swoim ojcu tytuł lordowski.

  Od lutego 1938 r. był ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii i gorąco popierał poli­tykę *appeasementu premiera Neville'a *Chamberlaina. Jednakże we wrześniu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALIFAX, Handley Page - samolot

  Brytyjski czterosilnikowy samolot bombowy, oblatany 25 października 1939 r., powstał na podstawie za­mówienia Ministerstwa Lotnictwa, które początkowo zamierzało wpro­wadzić do uzbrojenia brytyjskich sił powietrznych dwusilnikowy bom­bowiec średniego zasięgu. Niezado­walające wyniki prób dwusilniko­wych...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /2 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALDER FRANZ (1884-1972) - generał

  Potomek bawarskiej rodziny woj­skowej (Jeg° ojciec był generałem), w latach 1914-18 pełnił służbę w sztabach armijnych. Po wojnie pozostał w Reichswehrze i był m.in. wykładowcą taktyki, oficerem szta­bu dywizyjnego i szefem Truppen-amtu (Sztabu Generalnego Reichs-wehry, nazwanego tak ze względu na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /1 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HA-GO (TYP 95) - czołg

  Japoński czołg skonstruowany w 1933 r., w chwili wybuchu woj­ny na Dalekim Wschodzie w 1941 r. był już przestarzały i jedynie brak odpowiedniego uzbrojenia przeciw­pancernego w wojskach alianckich pozwalał Japończykom używać tych czołgów bez większych strat. Pro­dukcja została wstrzymana w 1942 r. , ale...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HACHA EMIL (1872-1945) - polityk

  Prezydent Czechosłowacji od 30 li­stopada 1938 r. W marcu 1939 r. mimo braku upoważnienia parla­mentu podpisał w Berlinie - pod groźbą Adolfa Hitlera, że oddziały Wehrmachtu wkroczą do Czecho­słowacji - dokument przekazujący w ręce Niemców pełnię władzy na obszarze jego kraju. 16 marca 1939 r. został...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUSTAWA LINIA - umocnienia

  Niemiecki pas obrony na terenie Włoch, przecinał najwęższą, środ­kową część Półwyspu Apenińskie­go, ciągnąc się przez 125 km wzdłuż rzek Garigliano, Rapido i Sangro. W górskim terenie zbudowano pas bunkrów betonowych i schronów wykutych w skale, osłoniętych pan­cernymi płytami lub wyposażonych...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUSTAW - armata kolejowa

  Prace nad skonstruowaniem naj­większej armaty II wojny światowej o kal. 802 mm rozpoczęły się w 1937 r. w zakładach Kruppa. Konstruktorzy sądzili, że działo bę­dzie gotowe do 1940 r., ale nie docenili stopnia trudności i do­piero w 1942 r. właściciel zakła­dów Gustaw Krupp mógł ofiaro­wać niezwykły...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /1 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUAM - desant 1944 r.

  Największa z Wysp Mariańskich (należały do Stanów Zjednoczonych od 1898 r.), dostała się pod okupację japońską 8 grudnia 1941 r. i została obsadzona przez 19-tysięczny garni­zon dowodzony przez gen. Hyo Takashinę. Amerykanie w połowie 1944 r. podjęli próbę odzyskania wyspy, na której mogliby...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /1 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUADALCANAL - bitwa morska 1942 r.

  Admirał Isoroku *Yamamoto zapla­nował na 12-14 listopada 1942 r. decydujące uderzenie wymierzone w amerykańską bazę lotniczą •Hen­derson Field na wyspie *Guadalca-nal. Miała to być dwuczęściowa operacja polegająca na ostrzelaniu lotniska przez 2 pancerniki, krążow­nik i 14 niszczycieli (zespół...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /3 987

  praca w formacie txt

Do góry