Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  HENSCHEL HS 129 - samolot

  Niemiecki samolot szturmowy za­mówiony w 1938 r. w zakładach Henschel Flugzeugwerke AG przez Ministerstwo Lotnictwa Rzeszy. Analizując doświadczenia z wojny w Hiszpanii, uznało ono potrzebę wyposażenia *Luftwaffe w małe, dobrze uzbrojone i opancerzone sa­moloty, odporne na ostrzał z ziemi. Pierwszy prototyp...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /2 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENSCHEL HS 123 - samolot

  Niemiecki dwupłatowy bombowiec nurkujący, oblatany 8 maja 1935 r., włączony do uzbrojenia *Luftwaffe w październiku tego roku. W cza­sie walk w Hiszpanii okazał się sa­molotem skutecznym w niszczeniu celów naziemnych. Odgłos jego silnika wpływał deprymująco na obronę naziemną atakowanych obiektów...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENLEIN KONRAD (1898-1945) - polityk

  Przywódca nazistowskiej partii Niemców sudeckich działającej na terenie Czechosłowacji. Prowadzo­na przez jego partię akcja na rzecz przyłączenia do Rzeszy tzw. Sude-tenlandu, zamieszkałego przez ok. 3 min Niemców, stała się podstawą żądań aneksyjnych wobec Czecho­słowacji, wysuwanych przez Adolfa...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENDERSON FIELD - lotnisko

  Amerykańskie lotnisko na wyspie *Guadalcanal, nazwane imieniem mjr. Loftona Hendersona, który w czasie bitwy o *Midway wystar­tował z lotniska na wyspie i pro­wadził atak 16 samolotów *Daunt-less na lotniskowiec *Hiryu; zginął zestrzelony przez japońską artylerię przeciwlotniczą.

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLDIVER SB2C, Curtiss - samolot

  Amerykański samolot bombowy przystosowany do startu z lotni­skowców, skonstruowany w zakła­dach Curtiss-Wright Corp. na pod­stawie zamówienia z 15 maja 1939 r. Już w listopadzie 1940 r. US Navy złożyła zamówienie na du­żą partię. 18 grudnia 1940 r. oblata-no prototyp XSB2C, ale minęło wie­le czasu, zanim...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /2 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLCAT F6F, Grumman - samolot

  Amerykański samolot myśliwski przeznaczony do startów z lotni­skowców, opracowany w zakładach Grumman Aircraft Engineering Corp. Dwa pierwsze prototypy wy­produkowano do 30 czerwca 1941 r. Po wprowadzeniu poprawek do trzeciego prototypu, XF6F-3 wy­startował 26 czerwca 1942 r. i 3 miesiące później rozpoczęto...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /2 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEINKEL HE 280 - samolot

  Pierwszy prototyp niemieckiego dwusilnikowego samolotu odrzuto­wego, oblatany 2 kwietnia 1941 r. na lotnisku zakładów Heinkla, osią­gnął prędkość 776 km/h na wysoko­ści 6100 m. W tym czasie samoloty z silnikami tłokowymi osiągały prędkość 550 km/h i zalety pierw­szego odrzutowego myśliwca świa­ta...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEINKEL HE 219 UHU - samolot

  Konstruktorzy z zakładów Heinkla przystąpili w 1940 r. do pracy nad samolotem rozpoznawczym dale­kiego zasięgu z kabiną ciśnieniową i trójkołowym podwoziem z kołem przednim; opracowali również we­rsją tego samolotu jako myśliwca bombardującego oraz przeznaczo­nego do działań na dużej wysokości...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /1 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEINKEL HE 177 GREIF - samolot

  Niemiecki ciężki bombowiec, był jednym z najbardziej nieudanych samolotów II wojny światowej. Do­wództwo Luftwaffe żądało od kon­struktorów, aby ciężki bombowiec mógł atakować z lotu nurkowego i zwalczać cele morskie. W efekcie pod koniec lat trzydziestych w za­kładach Heinkla powstał czterosilni-kowy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEINKEL HE 162 SALAMANDER - samolot

  Niemiecki samolot odrzutowy, którego budowa rozpoczęła się 8 września 1944 r., a pierwszy prototyp wystartował z lotniska zakładów Wiedeń-Schwechat już 6 grudnia 1944 r. Ze względu na pośpiech próby nie wypadły zadowalająco. W pierwszym prototy­pie ujawniono znaczne usterki podwozia, a drugi prototyp...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koles Dodano /24.02.2011 Znaków /1 296

  praca w formacie txt

Do góry