Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  JOYCE WILLIAM (1906-1946) - publicysta

  Urodzony w Nowym Jorku, wycho­wał się w Anglii i Irlandii, gdzie od 1923 r. należał do Brytyjskiej Partii Faszystowskiej, a następnie do Bry­tyjskiego Związku Faszystów, w którym od 1933 r. był zastępcą przywódcy, Oswalda Mosleya. W sierpniu 1939 r. wyjechał do Nie­miec, aby zaoferować swoje usługi...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lalus Dodano /25.02.2011 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JOUBERT DE LA FERTE PHILIP (1897-1965) - generał

  Brytyjski oficer, od czerwca 1941 r. był szefem Dowództwa Obrony Wybrzeża (Coastal Command). Do tego czasu samoloty Coastal Command zniszczyły tylko dwa niemieckie okręty podwodne, nato­miast do lutego 1943 r., gdy Joubert przeszedł na stanowisko inspektora generalnego *RAF, liczba zniszczo­nych U-bootów...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lalus Dodano /25.02.2011 Znaków /1 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JODL ALFRED JOSEF (1890-1946) - generał

  Niemiecki oficer, w czasie I wojny światowej walczył jako artylerzysta.W 1932 r., w randze majora, objął kierownictwo wydziału operacyjne­go Truppenamtu (sztabu general­nego Reichswehry). W sierpniu 1939 r. został mianowany sze­fem sztabu dowodzenia w Ober-kommando der Wehrmacht (Wehr-machtsfuhrungstab)...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lalus Dodano /25.02.2011 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JERZY VI (1895-1952) - król Wielkiej Brytanii

  Odziedziczył tron w 1936 r. po abdykacji starszego brata Edwar­da VIII, który ze względu na plany małżeńskie wobec pani Simpson zrzekł się korony.

  Jerzy VI stał się dla społeczeństwa brytyjskiego symbolem walki o wolność. Był stałym gościem jednostek wojsko­wych. W okresie największego zagrożenia...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lalus Dodano /25.02.2011 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JERVIS BAY - okręt

  Brytyjski krążownik pomocniczy, wsławił się bohaterską walką na Atlantyku w obronie konwoju „HX-84", zaatakowanego 5 listopa­da 1940 r. przez niemiecki pancer­nik kieszonkowy * Admirał Scheer. Dowódca brytyjskiego okrętu kmdr E. S. F. Fegen polecił statkom kon­woju rozproszyć się, swojej załodze zaś...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lalus Dodano /25.02.2011 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEEP - samochód

  Amerykański samochód terenowy, najbardziej masowo produkowany pojazd II wojny światowej, powstał w wyniku zaciętej walki konkuren­cyjnej trzech zakładów. Początkowo dwie firmy: Willys-Overland Inc. i American Bantam Co. podjęły 11 lipca 1940 r. przedłożoną przez korpus kwatermistrzowski (Quarter-master...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lalus Dodano /25.02.2011 Znaków /2 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEAN BART - okręt

  Drugi z francuskich pancerników klasy Richelieu, zwodowany w sty­czniu 1939 r. W chwili inwazji nie­mieckiej na Francję w maju 1940 r. nadal pozostawał w stoczni. Po ka­pitulacji Francji przeszedł do Casa­blanki, gdzie pozostawał przez całą wojnę. 8 grudnia 1942 r. został ostrzelany przez Amerykanów...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lalus Dodano /25.02.2011 Znaków /872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAWAJSKIE MORZE - bitwa 1942 r.

  Po 16 lutego 1942 r. japońska flota inwazyjna wyruszyła z podstaw wyjściowych, kierując się w stronę *Jawy. Konwój składający się z 41 transportowców eskortowany był przez 4 krążowniki i 14 niszczycie­li (dowóca kontradm. Nishimura). Osłaniało go z boku 12 niszczycie­li z 2 i 4 flotylli niszczycieli...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lalus Dodano /25.02.2011 Znaków /3 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAWA - inwazja 1942 r.

  Gęsto zaludniona wyspa Holender­skich Indii Wschodnich, miała stać się kluczowym ogniwem w japoń­skim łańcuchu obrony na południo­wo-wschodnim Pacyfiku i dostawcą cennych surowców, m.in. kauczuku i ropy naftowej. W lutym 1942 r. Ja­pończycy przystąpili do operacji desantowej, którą miały wykonać...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lalus Dodano /25.02.2011 Znaków /1 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JASTRZĄB - okręt podwodny

  4 listpada 1941 r. Polska Ma­rynarka Wojenna otrzymała ame­rykański okręt podwodny S-25, zbudowany w 1922 r. w stoczni Bethlehem S.B.Co w Quincy (USA).

  25 kwietnia 1942 r. okręt wyszedł na pierwszy patrol, w czasie którego za­łogę nękały groźne awarie sterów głębokości, silników itp. 2 maja w sektorze...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gargamel Dodano /25.02.2011 Znaków /1 429

  praca w formacie txt

Do góry