Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  KAWANISHI N1K1-J SHIDEN N1K2-J SHIDEN-KAI - samoloty

   Prototyp japońskiego dwusilniko­wego samolotu myśliwskiego obla-tano w styczniu 1939 r., po dwóch latach prac konstrukcyjnych. Kon­struktor Takeo Doi musiał jednak opracować 8 innych wersji, aby sprostać żądaniom zakładów poszu­kujących możliwości maksymalne­go uproszczenia produkcji.

  Seryjna produkcja...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011 Znaków /1 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAWABE MASAKUZU (1886-1965) - generał

  Szef sztabu wojsk japońskich w Chinach (od 1942 r.), w 1943 r. objął dowództwo wojsk w *Birmie. Był autorem planu ataku na Imphal i Kohimę. W końcu 1944 r. został zwolniony z tego stanowiska i odesłany do Japonii, gdzie do końca wojny dowodził siłami powietrzny­mi wojsk lądowych.

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAUKAZ - bitwa 1942 r.

  Kaukaz, masyw górski między Morzem Czarnym i Kaspijskim, miał ogromne znaczenie dla Niem­ców i dla Rosjan ze względu na znajdujące się tam złoża ropy na­ftowej. 25 lipca 1942 r. niemieckie 1 i 4 armie pancerne oraz 17 armia z Grupy Armii „A" (do 10 wrze­śnia 1942 r. dowódca feldmarsz. Wilhelm *List, a od 22...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011 Znaków /2 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATYŃ - masowe groby

  Miejsce kaźni ponad 4200 obywate­li polskich (żołnierzy, oficerów, po­licjantów, celników), którzy po 17 września 1939 r. dostali się do niewoli radzieckiej lub zostali are­sztowani przez *NKWD. Ogółem 230 tys. polskich żołnierzy dostało się do niewoli (taką liczbę podał 31 października 1939 r. na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011 Znaków /3 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATIUSZA - wyrzutnia pocisków rakietowych

  Radziecka 16-prowadnicowa wy­rzutnia pocisków rakietowych na paliwo stałe z głowicami burzącymi, skonstruowana w połowie 1941 r. Po raz pierwszy została użyta do ostrzeliwania wojsk niemieckich 15 lipca tego roku w okolicach Orszy. W czasie wojny produkowa­no wyrzutnie pocisków rakietowych kal. 82 mm (M-8)...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KASPRZYCKI TADEUSZ (1891-1978) - generał

  W Legionach Polskich dowodził 1 kompanią kadrową, a następnie służył w sztabie I brygady. Od li­stopada 1914 r. do 1918 r. był ko­mendantem Polskiej Organizacji Wojskowej w Warszawie i w Lubli­nie. W Wojsku Polskim służył od li­stopada 1918 r. W latach 1919-21 studiował w Ecole Superieure de Guerre w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARLSRUHE - okręt

  Lekki krążownik niemiecki zwodo­wany w 1927 r., był dobrze uzbro­jony, o dużym zasięgu (5700 mil) i, jak na okręt tej klasy, dobrze opancerzony (pokład 40 mm, burty 50 mm). Tuż przed wybuchem woj­ny przeszedł modernizację i po­wrócił do służby w listopadzie 1939 r. Bojowa kariera nie trwała długo...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARL Gerat 040 i Gerat 041 - moździerz

  Gigantyczny moździerz niemiecki produkowany w zakładach Rhein-metall-Borsig, nazwany „Karlem" na cześć jednego z konstruktorów, gen. Karla Beckera. Zamówienie na produkcję tej broni Urząd Uzbroje­nia Armii (Heereswaffenamt) złożył w czerwcu 1937 r. Próby zespołu jezdnego przeprowadzono na poli­gonie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011 Znaków /1 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARASZEWICZ- -TOKARZEWSKI MICHAŁ (1893-1964) - generał

  Od 1914 do 1918 r. był w Legio­nach Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej. Od listopada 1918 r. służył w Wojsku Polskim, gdzie był m.in. dowódcą 19 dywizji piecho­ty w Wilnie, 25 dywizji piechoty w Kaliszu, a od 1932 r. kolejno do­wódcą Okręgu Korpusu III Grodno, VI Lwów i VIII Toruń. We wrze­śniu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011 Znaków /1 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMIKAZE - piloci-samobójcy

  Twórcą japońskich jednostek pilo-tów-samobójców był adm. Takijiro Onishi, który podjął taką decyzję na wieść o zniszczeniach, jakie wyrzą­dzały uszkodzone samoloty uderza­jące w nieprzyjacielskie okręty: wieczorem 19 czerwca 1944 r. w po­bliżu Guam japoński pilot skierował płonący samolot...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lalus Dodano /25.02.2011 Znaków /5 412

  praca w formacie txt

Do góry