Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  KOENIG MARIE PIERRE (1898-1970) - marszałek

  Oficer francuski, w stopniu majora dowodził 13 półbrygadą Legii Cu­dzoziemskiej w walkach o *Na-rwik. Po klęsce Francji w 1940 r. dołączył do gen. Charlesa de *Gaulle'a. W 1941 r. walczył w oddziałach Wolnych Francuzów w Erytrei, a następnie dowodził brygadą w Libii (1942 r. - Bir-Ha-keim) i Tunisie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOCK - bitwa 1939 r.

   Ostatnia bitwa kampanii wrześnio­wej, stoczona przez grupę operacyj­ną „Polesie" (utworzona 9 września 1939 r., 28 września przemianowa­na na Samodzielną Grupę Operacyj­ną) dowodzoną przez gen. Franci­szka *Kleeberga z niemiecką 13 dywizją zmotoryzowaną (dowódca gen. P. Otto) oraz 29 dywizją...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /2 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KNOX FRANK (1874-1944) - polityk

  Amerykański polityk i publicysta, kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych w 1936 r. z ramienia Partii Republikańskiej. W 1940 r. prezydent Franklin D. Roosevelt powierzył mu stanowisko sekretarza (ministra) marynarki wojennej.

  Atakowany przez członków swojej partii za przyjęcie tej nominacji, odpowiadał...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KNOLL-KOWNACKI EDMUND STANISŁAW (1891-1953) - generał

  Od 1914 do 1917 r. w Legionach Polskich, od listopada 1918 r. służył w Wojsku Polskim. W czasie woj­ny polsko-bolszewickiej dowodził m. in. brygadą artylerii 1 dywizji piechoty Legionów, a następnie brygadą piechoty tej dywizji.

  W la­tach 1922-24 studiował w Ecole Superieure de Guerre. Po powrocie do kraju...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLUGE HANS GUNTHER von (1882-1944) - feldmarszałek

  Niemiecki oficer, ciężko ranny pod Verdun w czasie I wojny świato­wej, w 1936 r. objął dowodzenie Gruppenkommando 6, z której w 1939 r. powstała 4 armia. Był przeciwnikiem Adolfa Hitlera i w czasie przygotowań Wehr­machtu do zajęcia Czechosłowacji w 1938 r. zdecydował się działać z zamiarem obalenia...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /2 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLEIST EWALD von (1881-1954) - feldmarszałek

  Niemiecki oficer, uczestnik I wojny światowej, w lutym 1938 r. prze­szedł w stan spoczynku, lecz w sierpniu 1939 r. powrócił do czynnej służby, obejmując dowódz­two XXII korpusu zmotoryzowa­nego w składzie 14 armii, który wyróżnił się w czasie walk w Pol­sce.

  W 1940 r. objął dowodzenie nad dwoma...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /2 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLEEBERG FRANCISZEK (1888-1941) - generał

  Polski oficer, syn powstańca z 1863 r., służbę wojskową roz­począł w 1908 r. w 2 pułku hau­bic polowych artylerii austriackiej. Następnie podjął studia w Wyższej Szkole Wojennej, które przerwał wybuch I wojny światowej. W ma­ju 1915 r. został odkomenderowany do II Brygady Legionów. W Woj­sku Polskim...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KING GEORGE V - okręt

  Pancernik brytyjski zwodowany 21 lutego 1939 r., wszedł do służby w drugiej połowie 1940 r. Cztery pozostałe okręty tego typu {*Prince of Wales, *Duke of York, Anson, Howe) weszły do linii w 1941 i 1942 r.; były to jedne z najsilniej opancerzonych okrętów świata, ustępując pod tym względem je­dynie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /1 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KING ERNEST JOSEPH (1878-1956) - admirał

  Wybitny amerykański dowódca, ab­solwent Akademii Morskiej, którą ukończył w 1901 r. W czasie I woj­ny światowej służył na niszczycielu i w sztabie atlantyckiej floty pancer­ników (Atlantic Fleefs Battleship Force). W latach 1923-26 był do­wódcą bazy okrętów podwodnych, a następnie dowodził lotniskowcem...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIMMEL HUSBAND E. (1882-1968) - admirał

  Oficer amerykański, żołnierz I woj­ny światowej, w lutym 1941 r. objął stanowisko dowódcy amerykań­skiej Floty Pacyfiku stacjonującej w *Pearl Harbor. Po japońskim ataku został odwołany do Sta­nów Zjednoczonych, gdzie stanął przed komisją śledczą badającą przyczyny dotkliwej klęski sił...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011 Znaków /675

  praca w formacie txt

Do góry