Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  KRUEGER WALTER (1881-1967) - generał

  Oficer amerykański, dowódca 3 ar­mii amerykańskiej, w styczniu 1943 r. przyjechał do Australii z roz­kazem utworzenia 6 armii, którą za­czął organizować od lutego tego ro­ku. Od czerwca 1943 r. dowodził większością lądowych operacji na południowo-zachodnim Pacyfiku: w Nowej Gwinei, na Wyspach...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /sknerus Dodano /25.02.2011 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KROMUSKIT M18, M20 - działa

  Nazwa amerykańskiego działa bez-odrzutowego pochodzi od naz­wisk twórców tej broni (Krogera i Mussera), którzy opracowując swoją konstrukcję wykorzystali nie­mieckie działo kal. 105 mm LG40. Zamek amerykańskiego działa wy­posażony był w kilka dysz pozwala­jących na swobodny przepływ ga­zów prochowych do...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /sknerus Dodano /25.02.2011 Znaków /1 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRIEGSMARINE - niemiecka marynarka wojenna

  Po I wojnie światowej niemiecką marynarkę wojenną zwycięzcy ograniczyli do niewielkich sił, nie­zdolnych do stworzenia zagrożenia dla ówczesnych potęg morskich: Wielkiej Brytanii i Francji. Traktat wersalski zezwolił Niemcom na po­siadanie 6 pancerników, 6 lekkich krążowników, 12 kontrtorpedow-ców...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /sknerus Dodano /25.02.2011 Znaków /8 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRETSCHMER OTTO (ur. 1912) - komandor-porucznik

  As niemieckiej floty podwodnej,rozpoczął służbę w 1930 r. Na po­czątku wojny dowodził U-23, a na­stępnie U-99, na którym odniósł naj­większe sukcesy, zatapiając w ciągu 16 rejsów 41 statków o łącznym tonażu 238 000 BRT i 1 niszczy­ciel. Za te wyczyny otrzymał Krzyż Rycerski z Liśćmi Dębowymi i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /sknerus Dodano /25.02.2011 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRETA - inwazja 1941 r.

  Grecka wyspa na Morzu Śródziem­nym, w maju 1941 r. stała się celem niemieckiej powietrzno-morskiej operacji desantowej („Merkur"), w której wzięły udział wchodzące w skład XI korpusu 7 dywizja spa­dochronowa i 5 dywizja górska (do­wódca korpusu gen. Kurt * Student), wsparte przez VIII korpus lotniczy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /sknerus Dodano /25.02.2011 Znaków /1 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRĄŻOWNIKI POMOCNICZE - uzbrojone statki handlowe

  Silnie uzbrojone okręty handlowe pełniące funkcje pomocnicze lub korsarskie; wprowadzono je do uzbrojenia flot na początku II wojny światowej. Dowództwo *Kriegsmarine uzbroiło 10 szyb­kich statków handlowych, każdy w 6 dział kal. 150 mm, 1 działo kal. 75 mm, 2-6 dział kal. 37 mm, 4-5 działek kal. 20 mm...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /sknerus Dodano /25.02.2011 Znaków /2 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRĄŻOWNIKI

  Okręty o dużym zasięgu i silnym uzbrojeniu artyleryjskim, stanowiły trzon flot potęg morskich. Ich rozwój ograniczyły postanowie­nia konferencji waszyngtońskiej z 1922 r. ustanawiające limit wy­porności do 10 000 t i kalibru dział do 203 mm. Ponieważ okręty wodowane w czasie I wojny świato­wej miały...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /sknerus Dodano /25.02.2011 Znaków /4 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRAKOWIAK - okręt

  Brytyjski niszczyciel eskortowy typu Hunt zwodowany 4 grudnia 1940 r. jako Sifoerton w stoczni Samuel White w Cowes (Wielka Brytania), w maju 1941 r. został przekazany Polskiej Marynarce Wojennej. 14 grudnia 1941 r. w składzie zespołu kontradm. Hamiltona wziął udział w wyprawie na *Lofoty, gdzie w Vest...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /sknerus Dodano /25.02.2011 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORSUŃ SZEWCZENKOWSKI - bitwa 1944 r.

  Rejon tego miasta położonego na południowy wschód od Kijowa był w styczniu 1944 r. terenem walk wojsk 1 Frontu Ukraińskiego (dowódca gen. Nikołaj *Watutin) i 2 Frontu Ukraińskiego (dowódca gen. Iwan *Koniew) z głównymi siłami Grupy Armii „Południe" (Heeresgruppe „Sud") dowodzo­nej przez feldmarsz. Ericha...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /sknerus Dodano /25.02.2011 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORCZYC WŁADYSŁAW (1893-1966) - generał

  Oficer od 1918 r. służący w Armii Czerwonej, w 1944 r. objął stano­wisko szefa sztabu Armii Polskiej w ZSRR. Od września do paździer­nika tego roku był szefem Sztabu Głównego Wojska Polskiego, a od października do grudnia 1944 r. dowodził 1 armią WP. Od stycznia 1945 r. ponownie był szefem Szta­bu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /455

  praca w formacie txt

Do góry